logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 25 de maig de 2022
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:00:40)
Copiar URL
9 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:01:18)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(00:06:15)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:09:47)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:09:58)
Copiar URL
12 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:10:22)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(00:15:48)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:23:29)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:33:13)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:37:33)
Copiar URL
7 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:38:00)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:42:12)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:44:40)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:45:23)
Copiar URL
13 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:45:52)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(00:50:17)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:51:48)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(00:55:10)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(01:01:38)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:02:20)
Copiar URL
8 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:03:01)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:09:08)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:13:30)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:16:16)
Copiar URL
7 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:16:38)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:18:30)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:20:21)
Copiar URL
12 intervenciones
9 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:54:15)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(02:00:01)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(02:04:55)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:07:39)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
4 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:08:43)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(02:10:37)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:11:48)
Copiar URL
13 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Marta Trenzano Rubio
Cargo: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
18 intervenciones
1. Aprovació de les videoactes de les sessions anteriors
2. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 7/2022, mitjançant suplement de crèdit. 3. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació inicial de la modificació de la base 34.4 de les d’execució del pressupost municipal per a 2022.
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la proposta d’acord adhesió al servei d’oficina comarcal d’habitatge (OCH).
5. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la proposta d’acord aprovació provisional conveni EGM.
6. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la proposta d’acord modificació Llei 7/2022, de 8 d’abril.
7. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2022: Amortització d’una plaça de subaltern. Creació d’una plaça d’oficial. Reclassificació de sis places d’educador infantil mitjançant la modificació del grup de classificació del grup de classificació del grup C1 al grup B.
8. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen declaració de festes laborals de caràcter local per a l’any 2023.
9. C.I. de Salut i Polítiques lnclusives. Dictamen proposta d’acord presentada per la regidoria d’igualtat amb motiu del dia internacional contra la homofòbia, la transfòbia i la bifòbia.
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal VOX sobre estratègia antifraus
23. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la número 708 a la número 946, corresponents al mes d’abril, en tràmit de quedar assabentada
24. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen donar compte de l’exercici pressupostari corresponent al primer trimestre de l’exercici 2022
25. DESPATX EXTRAORDINARI
26. PRECS I PREGUNTES
Pere Blanco Vega
Cargo: Cultura, Treball, Noves Tecnologies | EUPV
foto
2 intervenciones
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la proposta d’acord adhesió al servei d’oficina comarcal d’habitatge (OCH).
26. PRECS I PREGUNTES
Antonio García Martínez
Cargo: Agricultura | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
6. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la proposta d’acord modificació Llei 7/2022, de 8 d’abril.
Palma Egido Agulló
Cargo: Economia, Festes, Joventut, Mercat, Parcs | PSPV-PSOE
foto
5 intervenciones
5. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la proposta d’acord aprovació provisional conveni EGM.
8. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen declaració de festes laborals de caràcter local per a l’any 2023.
9. C.I. de Salut i Polítiques lnclusives. Dictamen proposta d’acord presentada per la regidoria d’igualtat amb motiu del dia internacional contra la homofòbia, la transfòbia i la bifòbia.
Timoteo Montalvà Ribera
Cargo: Personal, Seguretat ciutadana i mobilitat, DIAL | PSPV-PSOE
foto
3 intervenciones
7. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2022: Amortització d’una plaça de subaltern. Creació d’una plaça d’oficial. Reclassificació de sis places d’educador infantil mitjançant la modificació del grup de classificació del grup de classificació del grup C1 al grup B.
26. PRECS I PREGUNTES
Anna Girbés Castell
Cargo: Benestar Social, Coope. i Solidaritat, OMIC | PSPV-PSOE
foto
4 intervenciones
2. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 7/2022, mitjançant suplement de crèdit. 3. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació inicial de la modificació de la base 34.4 de les d’execució del pressupost municipal per a 2022.
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la proposta d’acord adhesió al servei d’oficina comarcal d’habitatge (OCH).
Edgar Bresó Esteve
Cargo: Urbanisme, Turisme | Membre no adscrit
foto
1 intervenciones
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la proposta d’acord adhesió al servei d’oficina comarcal d’habitatge (OCH).
José Javier Sanchis Bretones
Cargo: Portaveu | PP
foto
4 intervenciones
5. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la proposta d’acord aprovació provisional conveni EGM.
9. C.I. de Salut i Polítiques lnclusives. Dictamen proposta d’acord presentada per la regidoria d’igualtat amb motiu del dia internacional contra la homofòbia, la transfòbia i la bifòbia.
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal VOX sobre estratègia antifraus
26. PRECS I PREGUNTES
Carmina Borràs Ortega
Cargo: Regidora | PP
foto
4 intervenciones
2. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 7/2022, mitjançant suplement de crèdit. 3. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació inicial de la modificació de la base 34.4 de les d’execució del pressupost municipal per a 2022.
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la proposta d’acord adhesió al servei d’oficina comarcal d’habitatge (OCH).
26. PRECS I PREGUNTES
Juan Enrique Ribes Buendía
Cargo: Regidor | PP
foto
1 intervenciones
8. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen declaració de festes laborals de caràcter local per a l’any 2023.
Isabel Rubio Carbonell
Cargo: Regidora | PP
foto
2 intervenciones
9. C.I. de Salut i Polítiques lnclusives. Dictamen proposta d’acord presentada per la regidoria d’igualtat amb motiu del dia internacional contra la homofòbia, la transfòbia i la bifòbia.
26. PRECS I PREGUNTES
Emilia García Hernández
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
7. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2022: Amortització d’una plaça de subaltern. Creació d’una plaça d’oficial. Reclassificació de sis places d’educador infantil mitjançant la modificació del grup de classificació del grup de classificació del grup C1 al grup B.
Sara Adam Goig
Cargo: Regidora | PP
foto
2 intervenciones
6. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la proposta d’acord modificació Llei 7/2022, de 8 d’abril.
Lorena Calatayud Ruiz
Cargo: Portaveu | MÉS COMPROMIS
foto
7 intervenciones
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la proposta d’acord adhesió al servei d’oficina comarcal d’habitatge (OCH).
5. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la proposta d’acord aprovació provisional conveni EGM.
7. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2022: Amortització d’una plaça de subaltern. Creació d’una plaça d’oficial. Reclassificació de sis places d’educador infantil mitjançant la modificació del grup de classificació del grup de classificació del grup C1 al grup B.
8. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen declaració de festes laborals de caràcter local per a l’any 2023.
Alexis Maravilla
Cargo: Regidor | MÉS COMPROMIS
foto
7 intervenciones
6. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la proposta d’acord modificació Llei 7/2022, de 8 d’abril.
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal VOX sobre estratègia antifraus
25. DESPATX EXTRAORDINARI
26. PRECS I PREGUNTES
Julia Andrés Pascual
Cargo: Regidora | MÉS COMPROMIS
foto
4 intervenciones
2. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 7/2022, mitjançant suplement de crèdit. 3. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació inicial de la modificació de la base 34.4 de les d’execució del pressupost municipal per a 2022.
9. C.I. de Salut i Polítiques lnclusives. Dictamen proposta d’acord presentada per la regidoria d’igualtat amb motiu del dia internacional contra la homofòbia, la transfòbia i la bifòbia.
26. PRECS I PREGUNTES
Borja Revilla Brioso
Cargo: Portaveu | VOX
foto
7 intervenciones
2. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 7/2022, mitjançant suplement de crèdit. 3. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació inicial de la modificació de la base 34.4 de les d’execució del pressupost municipal per a 2022.
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la proposta d’acord adhesió al servei d’oficina comarcal d’habitatge (OCH).
6. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la proposta d’acord modificació Llei 7/2022, de 8 d’abril.
9. C.I. de Salut i Polítiques lnclusives. Dictamen proposta d’acord presentada per la regidoria d’igualtat amb motiu del dia internacional contra la homofòbia, la transfòbia i la bifòbia.
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal VOX sobre estratègia antifraus
Joaquim Rosell Carbonell
Cargo: Regidor | EUPV
foto
2 intervenciones
9. C.I. de Salut i Polítiques lnclusives. Dictamen proposta d’acord presentada per la regidoria d’igualtat amb motiu del dia internacional contra la homofòbia, la transfòbia i la bifòbia.
Jesús Ribes Feliu
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
9 intervenciones
2. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 7/2022, mitjançant suplement de crèdit. 3. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació inicial de la modificació de la base 34.4 de les d’execució del pressupost municipal per a 2022.
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la proposta d’acord adhesió al servei d’oficina comarcal d’habitatge (OCH).
5. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la proposta d’acord aprovació provisional conveni EGM.
6. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la proposta d’acord modificació Llei 7/2022, de 8 d’abril.
7. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2022: Amortització d’una plaça de subaltern. Creació d’una plaça d’oficial. Reclassificació de sis places d’educador infantil mitjançant la modificació del grup de classificació del grup de classificació del grup C1 al grup B.
8. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen declaració de festes laborals de caràcter local per a l’any 2023.
9. C.I. de Salut i Polítiques lnclusives. Dictamen proposta d’acord presentada per la regidoria d’igualtat amb motiu del dia internacional contra la homofòbia, la transfòbia i la bifòbia.
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal VOX sobre estratègia antifraus
25. DESPATX EXTRAORDINARI
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
12 intervenciones
1. Aprovació de les videoactes de les sessions anteriors
2. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 7/2022, mitjançant suplement de crèdit. 3. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació inicial de la modificació de la base 34.4 de les d’execució del pressupost municipal per a 2022.
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la proposta d’acord adhesió al servei d’oficina comarcal d’habitatge (OCH).
5. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la proposta d’acord aprovació provisional conveni EGM.
6. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la proposta d’acord modificació Llei 7/2022, de 8 d’abril.
7. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2022: Amortització d’una plaça de subaltern. Creació d’una plaça d’oficial. Reclassificació de sis places d’educador infantil mitjançant la modificació del grup de classificació del grup de classificació del grup C1 al grup B.
8. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen declaració de festes laborals de caràcter local per a l’any 2023.
9. C.I. de Salut i Polítiques lnclusives. Dictamen proposta d’acord presentada per la regidoria d’igualtat amb motiu del dia internacional contra la homofòbia, la transfòbia i la bifòbia.
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal VOX sobre estratègia antifraus
25. DESPATX EXTRAORDINARI
Públic
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
1 intervenciones
26. PRECS I PREGUNTES
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
22
(00:16:11)
EUPV
4
(00:05:00)
MÉS COMPROMIS
18
(00:32:59)
Membre no adscrit
1
(00:04:04)
PP
14
(00:16:33)
PSPV-PSOE
32
(00:40:51)
VOX
7
(00:14:50)