logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 29 de febrer de 2024
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:01:23)
Copiar URL
12 intervenciones
8 intervenciones
7 intervenciones
16 intervenciones
13 intervenciones
10 intervenciones
15 intervenciones
1 intervenciones
7 intervenciones
11 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Raül Adam Armengol
Cargo: Regidor | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’edició 17 de la carta de serveis de l’Ajuntament d’Algemesí per al 2024
José Javier Sanchis Bretones
Cargo: Alcalde - President | PP
foto
20 intervenciones
1. Aprovació de la videoacta de la sessió anterior (31 de gener de 2024)
2. C I Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen proposta d’acord. Ratificació resolució de l’alcaldia número 325/2024, formulant sol·licitud d’ajuda davant l’IVACE per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics.
3. Dictamen ratificació de la resolució de l’alcaldia 257/2024 de 31 de gener d’aprovació de l’expedient 6/2023 de reconeixement extrajudicial de crèdits --- 4. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2024
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’edició 17 de la carta de serveis de l’Ajuntament d’Algemesí per al 2024
6. C.I Benestar Social, Salut i Inclusió. Dictamen proposta d’acord institucional 8 de Març Dia internacional de la Dona 2024
7. C.I. Benestar Social, Salut i Inclusió. Dictamen moció del grup municipal Socialista per combatre la ludopatia i la degradació de la nostra ciutat i rebutjar la nova llei del joc.
8. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen moció del grup municipal Socialista sobre la restauració del monument a la Muixeranga a Algemesí.
9. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Socialista per a la creació d’una comunitat energètica i noves instal·lacions fotovoltaiques
22.Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la número 1 a la número 262, corresponent al mes de gener en tràmit de quedar assabentada.
23.DESPATX EXTRAORDINARI
24.PRECS I PREGUNTES
Marcos Antonio Giner Lluch
Cargo: Regidor | PP
foto
2 intervenciones
9. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Socialista per a la creació d’una comunitat energètica i noves instal·lacions fotovoltaiques
María Carmen Borràs Ortega
Cargo: Regidora | PP
foto
2 intervenciones
8. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen moció del grup municipal Socialista sobre la restauració del monument a la Muixeranga a Algemesí.
24.PRECS I PREGUNTES
Francisco Javier Reinoso García
Cargo: Regidor | PP
foto
1 intervenciones
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’edició 17 de la carta de serveis de l’Ajuntament d’Algemesí per al 2024
Joaquina Rafaela Giner Mora
Cargo: Regidora | PP
foto
3 intervenciones
6. C.I Benestar Social, Salut i Inclusió. Dictamen proposta d’acord institucional 8 de Març Dia internacional de la Dona 2024
Marta Trenzano Rubio
Cargo: Portaveu | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
6. C.I Benestar Social, Salut i Inclusió. Dictamen proposta d’acord institucional 8 de Març Dia internacional de la Dona 2024
Palma Egido Agulló
Cargo: Regidora | PSPV-PSOE
foto
7 intervenciones
2. C I Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen proposta d’acord. Ratificació resolució de l’alcaldia número 325/2024, formulant sol·licitud d’ajuda davant l’IVACE per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics.
6. C.I Benestar Social, Salut i Inclusió. Dictamen proposta d’acord institucional 8 de Març Dia internacional de la Dona 2024
8. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen moció del grup municipal Socialista sobre la restauració del monument a la Muixeranga a Algemesí.
24.PRECS I PREGUNTES
Rafael Lluch Martínez
Cargo: Regidor | PSPV-PSOE
foto
3 intervenciones
7. C.I. Benestar Social, Salut i Inclusió. Dictamen moció del grup municipal Socialista per combatre la ludopatia i la degradació de la nostra ciutat i rebutjar la nova llei del joc.
Angel Ferrer Camarasa
Cargo: Regidor | PSPV-PSOE
foto
3 intervenciones
9. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Socialista per a la creació d’una comunitat energètica i noves instal·lacions fotovoltaiques
Francisco de Borja Revilla Brioso
Cargo: Portaveu | VOX
foto
10 intervenciones
2. C I Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen proposta d’acord. Ratificació resolució de l’alcaldia número 325/2024, formulant sol·licitud d’ajuda davant l’IVACE per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics.
3. Dictamen ratificació de la resolució de l’alcaldia 257/2024 de 31 de gener d’aprovació de l’expedient 6/2023 de reconeixement extrajudicial de crèdits --- 4. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2024
6. C.I Benestar Social, Salut i Inclusió. Dictamen proposta d’acord institucional 8 de Març Dia internacional de la Dona 2024
7. C.I. Benestar Social, Salut i Inclusió. Dictamen moció del grup municipal Socialista per combatre la ludopatia i la degradació de la nostra ciutat i rebutjar la nova llei del joc.
9. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Socialista per a la creació d’una comunitat energètica i noves instal·lacions fotovoltaiques
23.DESPATX EXTRAORDINARI
24.PRECS I PREGUNTES
Jorge Francisco Rodil Pérez
Cargo: Regidor | VOX
foto
2 intervenciones
8. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen moció del grup municipal Socialista sobre la restauració del monument a la Muixeranga a Algemesí.
24.PRECS I PREGUNTES
María Isabel Castell Sánchez
Cargo: Regidora | VOX
foto
2 intervenciones
7. C.I. Benestar Social, Salut i Inclusió. Dictamen moció del grup municipal Socialista per combatre la ludopatia i la degradació de la nostra ciutat i rebutjar la nova llei del joc.
24.PRECS I PREGUNTES
Josep Antoni Bermúdez i Roses
Cargo: Portaveu | Més Algemesí
foto
9 intervenciones
2. C I Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen proposta d’acord. Ratificació resolució de l’alcaldia número 325/2024, formulant sol·licitud d’ajuda davant l’IVACE per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics.
3. Dictamen ratificació de la resolució de l’alcaldia 257/2024 de 31 de gener d’aprovació de l’expedient 6/2023 de reconeixement extrajudicial de crèdits --- 4. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2024
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’edició 17 de la carta de serveis de l’Ajuntament d’Algemesí per al 2024
7. C.I. Benestar Social, Salut i Inclusió. Dictamen moció del grup municipal Socialista per combatre la ludopatia i la degradació de la nostra ciutat i rebutjar la nova llei del joc.
9. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Socialista per a la creació d’una comunitat energètica i noves instal·lacions fotovoltaiques
23.DESPATX EXTRAORDINARI
24.PRECS I PREGUNTES
Júlia Andrés Pascual
Cargo: Regidora | Més Algemesí
foto
5 intervenciones
6. C.I Benestar Social, Salut i Inclusió. Dictamen proposta d’acord institucional 8 de Març Dia internacional de la Dona 2024
7. C.I. Benestar Social, Salut i Inclusió. Dictamen moció del grup municipal Socialista per combatre la ludopatia i la degradació de la nostra ciutat i rebutjar la nova llei del joc.
8. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen moció del grup municipal Socialista sobre la restauració del monument a la Muixeranga a Algemesí.
24.PRECS I PREGUNTES
Anthony John Cooper Villar
Cargo: Portaveu | EUPV-Endavant
foto
11 intervenciones
2. C I Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen proposta d’acord. Ratificació resolució de l’alcaldia número 325/2024, formulant sol·licitud d’ajuda davant l’IVACE per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics.
3. Dictamen ratificació de la resolució de l’alcaldia 257/2024 de 31 de gener d’aprovació de l’expedient 6/2023 de reconeixement extrajudicial de crèdits --- 4. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2024
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’edició 17 de la carta de serveis de l’Ajuntament d’Algemesí per al 2024
6. C.I Benestar Social, Salut i Inclusió. Dictamen proposta d’acord institucional 8 de Març Dia internacional de la Dona 2024
7. C.I. Benestar Social, Salut i Inclusió. Dictamen moció del grup municipal Socialista per combatre la ludopatia i la degradació de la nostra ciutat i rebutjar la nova llei del joc.
8. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen moció del grup municipal Socialista sobre la restauració del monument a la Muixeranga a Algemesí.
9. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Socialista per a la creació d’una comunitat energètica i noves instal·lacions fotovoltaiques
José Jesús Ribes Feliu
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
8 intervenciones
2. C I Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen proposta d’acord. Ratificació resolució de l’alcaldia número 325/2024, formulant sol·licitud d’ajuda davant l’IVACE per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics.
3. Dictamen ratificació de la resolució de l’alcaldia 257/2024 de 31 de gener d’aprovació de l’expedient 6/2023 de reconeixement extrajudicial de crèdits --- 4. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2024
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’edició 17 de la carta de serveis de l’Ajuntament d’Algemesí per al 2024
6. C.I Benestar Social, Salut i Inclusió. Dictamen proposta d’acord institucional 8 de Març Dia internacional de la Dona 2024
7. C.I. Benestar Social, Salut i Inclusió. Dictamen moció del grup municipal Socialista per combatre la ludopatia i la degradació de la nostra ciutat i rebutjar la nova llei del joc.
8. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen moció del grup municipal Socialista sobre la restauració del monument a la Muixeranga a Algemesí.
9. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Socialista per a la creació d’una comunitat energètica i noves instal·lacions fotovoltaiques
23.DESPATX EXTRAORDINARI
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
12 intervenciones
1. Aprovació de la videoacta de la sessió anterior (31 de gener de 2024)
2. C I Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen proposta d’acord. Ratificació resolució de l’alcaldia número 325/2024, formulant sol·licitud d’ajuda davant l’IVACE per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics.
3. Dictamen ratificació de la resolució de l’alcaldia 257/2024 de 31 de gener d’aprovació de l’expedient 6/2023 de reconeixement extrajudicial de crèdits --- 4. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2024
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’edició 17 de la carta de serveis de l’Ajuntament d’Algemesí per al 2024
6. C.I Benestar Social, Salut i Inclusió. Dictamen proposta d’acord institucional 8 de Març Dia internacional de la Dona 2024
7. C.I. Benestar Social, Salut i Inclusió. Dictamen moció del grup municipal Socialista per combatre la ludopatia i la degradació de la nostra ciutat i rebutjar la nova llei del joc.
8. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen moció del grup municipal Socialista sobre la restauració del monument a la Muixeranga a Algemesí.
9. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Socialista per a la creació d’una comunitat energètica i noves instal·lacions fotovoltaiques
23.DESPATX EXTRAORDINARI
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
20
(00:14:11)
EUPV-Endavant
11
(00:20:46)
Més Algemesí
14
(00:42:15)
PP
28
(00:44:35)
PSPV-PSOE
15
(00:32:11)
VOX
14
(00:20:42)