logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 25 d'abril de 2024
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
1 intervenciones
3 intervenciones
foto
José Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:01:05)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:03:33)
Copiar URL
11 intervenciones
7 intervenciones
10 intervenciones
15 intervenciones
14 intervenciones
13 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
21.1. Proposta aprovació inicial de la modificació de l’ordenança núm. 4.1.8 reguladora dels preus públics d’aplicació de les instal·lacions esportives municipals i per la prestació de serveis de l’ajuntament d’Algemesí.
9 intervenciones
24 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Raül Adam Armengol
Cargo: Regidor | PSPV-PSOE
foto
3 intervenciones
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen moció del grup municipal Socialista per sol·licitar els resultats de l’enquesta municipal que es va realitzar al mes d’octubre a part de la ciutadania d’Algemesí.
José Javier Sanchis Bretones
Cargo: Alcalde - President | PP
foto
23 intervenciones
1. Aprovació de la videoacta de la sessió anterior (27 de març de 2024)
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen modificació de la plantilla de personal per a 2024 i del catàleg de llocs de treball: reclassificació d’una plaça d’auxiliar administratiu a administratiu d’administració general. Amortització d’una plaça d’auxiliar administratiu.
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen modificació de la forma de provisió del lloc de treball de cap de servei de medi ambient i contractació d’obres.
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen desestimació del recurs de reposició contra l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 27 de març de 2024 de «Donar compte de la resolució de l’alcaldia número 581/2024, de 12 de març d’aprovació del marc pressupostari 2025- 2027»
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen moció del grup municipal Socialista per sol·licitar els resultats de l’enquesta municipal que es va realitzar al mes d’octubre a part de la ciutadania d’Algemesí.
7. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen moció del grup municipal Socialista sobre «Modificació de l’Ordenança Fiscal 3.8.6. Reguladora de la Taxa per Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica a les Vies Públiques de Permanència Limitada i de l’Aparcament Soterrani de la Plaça del Mercat (2a planta) per bonificar les tarifes al 100% al vehicles elèctrics i eco.
8. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí: pluralitat informativa BERCA TV i BERCA BIM.
18.Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la número 484 a la número 714, corresponent al mes de març en tràmit de quedar assabentada.
19.C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen donar compte de l’informe de morositat i període mitjà de pagament corresponent al primer trimestre de 2024.
20.C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen donar compte de l’informe resum anual de control intern de l’exercici 2023.
21.DESPATX EXTRAORDINARI:
22.PRECS I PREGUNTES
María Carmen Borràs Ortega
Cargo: Regidora | PP
foto
3 intervenciones
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen moció del grup municipal Socialista per sol·licitar els resultats de l’enquesta municipal que es va realitzar al mes d’octubre a part de la ciutadania d’Algemesí.
22.PRECS I PREGUNTES
Francisco Javier Reinoso García
Cargo: Regidor | PP
foto
6 intervenciones
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen modificació de la plantilla de personal per a 2024 i del catàleg de llocs de treball: reclassificació d’una plaça d’auxiliar administratiu a administratiu d’administració general. Amortització d’una plaça d’auxiliar administratiu.
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen modificació de la forma de provisió del lloc de treball de cap de servei de medi ambient i contractació d’obres.
7. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen moció del grup municipal Socialista sobre «Modificació de l’Ordenança Fiscal 3.8.6. Reguladora de la Taxa per Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica a les Vies Públiques de Permanència Limitada i de l’Aparcament Soterrani de la Plaça del Mercat (2a planta) per bonificar les tarifes al 100% al vehicles elèctrics i eco.
22.PRECS I PREGUNTES
Ignacio Silvestre Sabater
Cargo: Regidor | PP
foto
1 intervenciones
21.DESPATX EXTRAORDINARI:
Marta Trenzano Rubio
Cargo: Portaveu | PSPV-PSOE
foto
4 intervenciones
8. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí: pluralitat informativa BERCA TV i BERCA BIM.
21.DESPATX EXTRAORDINARI:
22.PRECS I PREGUNTES
Palma Egido Agulló
Cargo: Regidora | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
22.PRECS I PREGUNTES
Antonio García Martínez
Cargo: Regidor | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
22.PRECS I PREGUNTES
Timoteo Montalvá Ribera
Cargo: Regidor | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen modificació de la plantilla de personal per a 2024 i del catàleg de llocs de treball: reclassificació d’una plaça d’auxiliar administratiu a administratiu d’administració general. Amortització d’una plaça d’auxiliar administratiu.
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen modificació de la forma de provisió del lloc de treball de cap de servei de medi ambient i contractació d’obres.
Rafael Lluch Martínez
Cargo: Regidor | PSPV-PSOE
foto
3 intervenciones
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen desestimació del recurs de reposició contra l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 27 de març de 2024 de «Donar compte de la resolució de l’alcaldia número 581/2024, de 12 de març d’aprovació del marc pressupostari 2025- 2027»
22.PRECS I PREGUNTES
Angel Ferrer Camarasa
Cargo: Regidor | PSPV-PSOE
foto
3 intervenciones
7. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen moció del grup municipal Socialista sobre «Modificació de l’Ordenança Fiscal 3.8.6. Reguladora de la Taxa per Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica a les Vies Públiques de Permanència Limitada i de l’Aparcament Soterrani de la Plaça del Mercat (2a planta) per bonificar les tarifes al 100% al vehicles elèctrics i eco.
Francisco de Borja Revilla Brioso
Cargo: Portaveu | VOX
foto
7 intervenciones
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen modificació de la plantilla de personal per a 2024 i del catàleg de llocs de treball: reclassificació d’una plaça d’auxiliar administratiu a administratiu d’administració general. Amortització d’una plaça d’auxiliar administratiu.
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen moció del grup municipal Socialista per sol·licitar els resultats de l’enquesta municipal que es va realitzar al mes d’octubre a part de la ciutadania d’Algemesí.
8. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí: pluralitat informativa BERCA TV i BERCA BIM.
22.PRECS I PREGUNTES
Jorge Francisco Rodil Pérez
Cargo: Regidor | VOX
foto
1 intervenciones
7. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen moció del grup municipal Socialista sobre «Modificació de l’Ordenança Fiscal 3.8.6. Reguladora de la Taxa per Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica a les Vies Públiques de Permanència Limitada i de l’Aparcament Soterrani de la Plaça del Mercat (2a planta) per bonificar les tarifes al 100% al vehicles elèctrics i eco.
María Isabel Castell Sánchez
Cargo: Regidora | VOX
foto
1 intervenciones
22.PRECS I PREGUNTES
Josep Antoni Bermúdez i Roses
Cargo: Portaveu | Més Algemesí
foto
13 intervenciones
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen modificació de la plantilla de personal per a 2024 i del catàleg de llocs de treball: reclassificació d’una plaça d’auxiliar administratiu a administratiu d’administració general. Amortització d’una plaça d’auxiliar administratiu.
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen modificació de la forma de provisió del lloc de treball de cap de servei de medi ambient i contractació d’obres.
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen desestimació del recurs de reposició contra l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 27 de març de 2024 de «Donar compte de la resolució de l’alcaldia número 581/2024, de 12 de març d’aprovació del marc pressupostari 2025- 2027»
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen moció del grup municipal Socialista per sol·licitar els resultats de l’enquesta municipal que es va realitzar al mes d’octubre a part de la ciutadania d’Algemesí.
7. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen moció del grup municipal Socialista sobre «Modificació de l’Ordenança Fiscal 3.8.6. Reguladora de la Taxa per Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica a les Vies Públiques de Permanència Limitada i de l’Aparcament Soterrani de la Plaça del Mercat (2a planta) per bonificar les tarifes al 100% al vehicles elèctrics i eco.
8. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí: pluralitat informativa BERCA TV i BERCA BIM.
21.DESPATX EXTRAORDINARI:
22.PRECS I PREGUNTES
Júlia Andrés Pascual
Cargo: Regidora | Més Algemesí
foto
3 intervenciones
8. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí: pluralitat informativa BERCA TV i BERCA BIM.
22.PRECS I PREGUNTES
Anthony John Cooper Villar
Cargo: Portaveu | EUPV-Endavant
foto
14 intervenciones
2. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 3/2024
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen modificació de la plantilla de personal per a 2024 i del catàleg de llocs de treball: reclassificació d’una plaça d’auxiliar administratiu a administratiu d’administració general. Amortització d’una plaça d’auxiliar administratiu.
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen modificació de la forma de provisió del lloc de treball de cap de servei de medi ambient i contractació d’obres.
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen desestimació del recurs de reposició contra l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 27 de març de 2024 de «Donar compte de la resolució de l’alcaldia número 581/2024, de 12 de març d’aprovació del marc pressupostari 2025- 2027»
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen moció del grup municipal Socialista per sol·licitar els resultats de l’enquesta municipal que es va realitzar al mes d’octubre a part de la ciutadania d’Algemesí.
7. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen moció del grup municipal Socialista sobre «Modificació de l’Ordenança Fiscal 3.8.6. Reguladora de la Taxa per Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica a les Vies Públiques de Permanència Limitada i de l’Aparcament Soterrani de la Plaça del Mercat (2a planta) per bonificar les tarifes al 100% al vehicles elèctrics i eco.
8. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí: pluralitat informativa BERCA TV i BERCA BIM.
21.DESPATX EXTRAORDINARI:
22.PRECS I PREGUNTES
José Jesús Ribes Feliu
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
8 intervenciones
2. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 3/2024
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen modificació de la plantilla de personal per a 2024 i del catàleg de llocs de treball: reclassificació d’una plaça d’auxiliar administratiu a administratiu d’administració general. Amortització d’una plaça d’auxiliar administratiu.
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen modificació de la forma de provisió del lloc de treball de cap de servei de medi ambient i contractació d’obres.
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen desestimació del recurs de reposició contra l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 27 de març de 2024 de «Donar compte de la resolució de l’alcaldia número 581/2024, de 12 de març d’aprovació del marc pressupostari 2025- 2027»
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen moció del grup municipal Socialista per sol·licitar els resultats de l’enquesta municipal que es va realitzar al mes d’octubre a part de la ciutadania d’Algemesí.
7. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen moció del grup municipal Socialista sobre «Modificació de l’Ordenança Fiscal 3.8.6. Reguladora de la Taxa per Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica a les Vies Públiques de Permanència Limitada i de l’Aparcament Soterrani de la Plaça del Mercat (2a planta) per bonificar les tarifes al 100% al vehicles elèctrics i eco.
8. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí: pluralitat informativa BERCA TV i BERCA BIM.
21.DESPATX EXTRAORDINARI:
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
9 intervenciones
2. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 3/2024
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen modificació de la plantilla de personal per a 2024 i del catàleg de llocs de treball: reclassificació d’una plaça d’auxiliar administratiu a administratiu d’administració general. Amortització d’una plaça d’auxiliar administratiu.
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen modificació de la forma de provisió del lloc de treball de cap de servei de medi ambient i contractació d’obres.
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen desestimació del recurs de reposició contra l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 27 de març de 2024 de «Donar compte de la resolució de l’alcaldia número 581/2024, de 12 de març d’aprovació del marc pressupostari 2025- 2027»
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen moció del grup municipal Socialista per sol·licitar els resultats de l’enquesta municipal que es va realitzar al mes d’octubre a part de la ciutadania d’Algemesí.
7. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen moció del grup municipal Socialista sobre «Modificació de l’Ordenança Fiscal 3.8.6. Reguladora de la Taxa per Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica a les Vies Públiques de Permanència Limitada i de l’Aparcament Soterrani de la Plaça del Mercat (2a planta) per bonificar les tarifes al 100% al vehicles elèctrics i eco.
8. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí: pluralitat informativa BERCA TV i BERCA BIM.
21.DESPATX EXTRAORDINARI:
Public
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
3 intervenciones
22.PRECS I PREGUNTES
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
20
(00:22:29)
EUPV-Endavant
14
(00:24:00)
Més Algemesí
16
(00:45:33)
PP
33
(01:04:16)
PSPV-PSOE
18
(00:30:23)
VOX
9
(00:13:12)