logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 27 demarç de 2024
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:00:29)
Copiar URL
6 intervenciones
6 intervenciones
3 intervenciones
foto
José Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:12:30)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:14:24)
Copiar URL
6 intervenciones
4 intervenciones
13 intervenciones
17 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
6 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
11 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
José Javier Sanchis Bretones
Cargo: Alcalde - President | PP
foto
25 intervenciones
1. Aprovació de la videoacta de la sessió anterior (29 de febrer de 2024)
2. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de la modificació de la Base número 47 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2024.
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de la modificació de la Base 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2024.
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 2/2024.
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció i extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València.
6. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen rectificació addenda conveni urbanístic amb Productora Agrocamp, S.L.
7. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen proposta d’acord aprovació participació en el Programa Viles en Flor.
8. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí per un control més efectiu dels cítrics importats d’Egipte i altres llocs.
21.Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la número 263 a la número 483, corresponent al mes de febrer en tràmit de quedar assabentada.
22.C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen donar compte de la resolució de l’Alcaldia número 464/2024, de 27 de febrer, d’aprovació de la liquidació del Pressupost General consolidat de l’exercici de 2023.
23.C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen donar compte de la resolució de l’Alcaldia número 581/2024, de 12 de març d’aprovació del Marc Pressupostari 2025-2027.
24.C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen donar compte dels expedients amb objecció i omissió de la funció interventora corresponents a l'exercici 2023.
25.DESPATX EXTRAORDINARI
26.PRECS I PREGUNTES
Marcos Antonio Giner Lluch
Cargo: Regidor | PP
foto
2 intervenciones
8. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí per un control més efectiu dels cítrics importats d’Egipte i altres llocs.
Francisco Javier Reinoso García
Cargo: Regidor | PP
foto
1 intervenciones
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció i extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València.
Palma Egido Agulló
Cargo: Regidora | PSPV-PSOE
foto
3 intervenciones
7. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen proposta d’acord aprovació participació en el Programa Viles en Flor.
26.PRECS I PREGUNTES
Antonio García Martínez
Cargo: Regidor | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
8. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí per un control més efectiu dels cítrics importats d’Egipte i altres llocs.
26.PRECS I PREGUNTES
Rafael Lluch Martínez
Cargo: Regidor | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
8. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí per un control més efectiu dels cítrics importats d’Egipte i altres llocs.
Francisco de Borja Revilla Brioso
Cargo: Portaveu | VOX
foto
5 intervenciones
6. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen rectificació addenda conveni urbanístic amb Productora Agrocamp, S.L.
7. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen proposta d’acord aprovació participació en el Programa Viles en Flor.
8. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí per un control més efectiu dels cítrics importats d’Egipte i altres llocs.
26.PRECS I PREGUNTES
Jorge Francisco Rodil Pérez
Cargo: Regidor | VOX
foto
2 intervenciones
7. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen proposta d’acord aprovació participació en el Programa Viles en Flor.
Josep Antoni Bermúdez i Roses
Cargo: Portaveu | Més Algemesí
foto
11 intervenciones
2. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de la modificació de la Base número 47 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2024.
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de la modificació de la Base 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2024.
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció i extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València.
7. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen proposta d’acord aprovació participació en el Programa Viles en Flor.
8. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí per un control més efectiu dels cítrics importats d’Egipte i altres llocs.
23.C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen donar compte de la resolució de l’Alcaldia número 581/2024, de 12 de març d’aprovació del Marc Pressupostari 2025-2027.
26.PRECS I PREGUNTES
Júlia Andrés Pascual
Cargo: Regidora | Més Algemesí
foto
1 intervenciones
7. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen proposta d’acord aprovació participació en el Programa Viles en Flor.
Anthony John Cooper Villar
Cargo: Portaveu | EUPV-Endavant
foto
6 intervenciones
2. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de la modificació de la Base número 47 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2024.
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció i extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València.
7. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen proposta d’acord aprovació participació en el Programa Viles en Flor.
8. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí per un control més efectiu dels cítrics importats d’Egipte i altres llocs.
José Jesús Ribes Feliu
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
8 intervenciones
2. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de la modificació de la Base número 47 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2024.
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de la modificació de la Base 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2024.
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 2/2024.
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció i extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València.
6. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen rectificació addenda conveni urbanístic amb Productora Agrocamp, S.L.
7. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen proposta d’acord aprovació participació en el Programa Viles en Flor.
8. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí per un control més efectiu dels cítrics importats d’Egipte i altres llocs.
23.C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen donar compte de la resolució de l’Alcaldia número 581/2024, de 12 de març d’aprovació del Marc Pressupostari 2025-2027.
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
10 intervenciones
1. Aprovació de la videoacta de la sessió anterior (29 de febrer de 2024)
2. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de la modificació de la Base número 47 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2024.
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de la modificació de la Base 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2024.
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 2/2024.
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció i extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València.
6. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen rectificació addenda conveni urbanístic amb Productora Agrocamp, S.L.
7. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen proposta d’acord aprovació participació en el Programa Viles en Flor.
8. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí per un control més efectiu dels cítrics importats d’Egipte i altres llocs.
Public
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
1 intervenciones
26.PRECS I PREGUNTES
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
19
(00:17:24)
EUPV-Endavant
6
(00:10:53)
Més Algemesí
12
(00:27:29)
PP
28
(00:16:46)
PSPV-PSOE
6
(00:14:21)
VOX
7
(00:09:40)