logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 27 demarç de 2024
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:00:29)
Copiar URL
6 intervencions
6 intervencions
3 intervencions
foto
José Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:12:30)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:14:24)
Copiar URL
6 intervencions
4 intervencions
13 intervencions
17 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
6 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
11 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
José Javier Sanchis Bretones
Càrrec: Alcalde - President | PP
foto
25 intervencions
1. Aprovació de la videoacta de la sessió anterior (29 de febrer de 2024)
2. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de la modificació de la Base número 47 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2024.
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de la modificació de la Base 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2024.
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 2/2024.
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció i extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València.
6. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen rectificació addenda conveni urbanístic amb Productora Agrocamp, S.L.
7. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen proposta d’acord aprovació participació en el Programa Viles en Flor.
8. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí per un control més efectiu dels cítrics importats d’Egipte i altres llocs.
21.Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la número 263 a la número 483, corresponent al mes de febrer en tràmit de quedar assabentada.
22.C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen donar compte de la resolució de l’Alcaldia número 464/2024, de 27 de febrer, d’aprovació de la liquidació del Pressupost General consolidat de l’exercici de 2023.
23.C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen donar compte de la resolució de l’Alcaldia número 581/2024, de 12 de març d’aprovació del Marc Pressupostari 2025-2027.
24.C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen donar compte dels expedients amb objecció i omissió de la funció interventora corresponents a l'exercici 2023.
25.DESPATX EXTRAORDINARI
26.PRECS I PREGUNTES
Marcos Antonio Giner Lluch
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
8. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí per un control més efectiu dels cítrics importats d’Egipte i altres llocs.
Francisco Javier Reinoso García
Càrrec: Regidor | PP
foto
1 intervencions
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció i extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València.
Palma Egido Agulló
Càrrec: Regidora | PSPV-PSOE
foto
3 intervencions
7. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen proposta d’acord aprovació participació en el Programa Viles en Flor.
26.PRECS I PREGUNTES
Antonio García Martínez
Càrrec: Regidor | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
8. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí per un control més efectiu dels cítrics importats d’Egipte i altres llocs.
26.PRECS I PREGUNTES
Rafael Lluch Martínez
Càrrec: Regidor | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
8. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí per un control més efectiu dels cítrics importats d’Egipte i altres llocs.
Francisco de Borja Revilla Brioso
Càrrec: Portaveu | VOX
foto
5 intervencions
6. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen rectificació addenda conveni urbanístic amb Productora Agrocamp, S.L.
7. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen proposta d’acord aprovació participació en el Programa Viles en Flor.
8. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí per un control més efectiu dels cítrics importats d’Egipte i altres llocs.
26.PRECS I PREGUNTES
Jorge Francisco Rodil Pérez
Càrrec: Regidor | VOX
foto
2 intervencions
7. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen proposta d’acord aprovació participació en el Programa Viles en Flor.
Josep Antoni Bermúdez i Roses
Càrrec: Portaveu | Més Algemesí
foto
11 intervencions
2. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de la modificació de la Base número 47 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2024.
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de la modificació de la Base 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2024.
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció i extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València.
7. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen proposta d’acord aprovació participació en el Programa Viles en Flor.
8. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí per un control més efectiu dels cítrics importats d’Egipte i altres llocs.
23.C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen donar compte de la resolució de l’Alcaldia número 581/2024, de 12 de març d’aprovació del Marc Pressupostari 2025-2027.
26.PRECS I PREGUNTES
Júlia Andrés Pascual
Càrrec: Regidora | Més Algemesí
foto
1 intervencions
7. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen proposta d’acord aprovació participació en el Programa Viles en Flor.
Anthony John Cooper Villar
Càrrec: Portaveu | EUPV-Endavant
foto
6 intervencions
2. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de la modificació de la Base número 47 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2024.
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció i extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València.
7. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen proposta d’acord aprovació participació en el Programa Viles en Flor.
8. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí per un control més efectiu dels cítrics importats d’Egipte i altres llocs.
José Jesús Ribes Feliu
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
8 intervencions
2. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de la modificació de la Base número 47 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2024.
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de la modificació de la Base 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2024.
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 2/2024.
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció i extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València.
6. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen rectificació addenda conveni urbanístic amb Productora Agrocamp, S.L.
7. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen proposta d’acord aprovació participació en el Programa Viles en Flor.
8. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí per un control més efectiu dels cítrics importats d’Egipte i altres llocs.
23.C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen donar compte de la resolució de l’Alcaldia número 581/2024, de 12 de març d’aprovació del Marc Pressupostari 2025-2027.
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
10 intervencions
1. Aprovació de la videoacta de la sessió anterior (29 de febrer de 2024)
2. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de la modificació de la Base número 47 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2024.
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de la modificació de la Base 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2024.
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 2/2024.
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció i extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València.
6. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen rectificació addenda conveni urbanístic amb Productora Agrocamp, S.L.
7. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen proposta d’acord aprovació participació en el Programa Viles en Flor.
8. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí per un control més efectiu dels cítrics importats d’Egipte i altres llocs.
Public
Càrrec: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
1 intervencions
26.PRECS I PREGUNTES
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
19
(00:17:24)
EUPV-Endavant
6
(00:10:53)
Més Algemesí
12
(00:27:29)
PP
28
(00:16:46)
PSPV-PSOE
6
(00:14:21)
VOX
7
(00:09:40)