logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 30 de juliol de 2020
documentos
Documentos
firmas
Firmas
orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:00:41)
Copiar URL
8 intervenciones
foto
Juan José Orquín Serrano
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:00:59)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(00:02:39)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:09:02)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:10:32)
Copiar URL
10 intervenciones
foto
Juan José Orquín Serrano
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:10:50)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(00:14:29)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:17:07)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:25:10)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:27:40)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Juan José Orquín Serrano
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:28:11)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:29:25)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Juan José Orquín Serrano
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:29:57)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:34:57)
Copiar URL
11 intervenciones
foto
Juan José Orquín Serrano
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:35:16)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:37:50)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:49:13)
Copiar URL
foto
Juan José Orquín Serrano
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:52:20)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(00:54:31)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:57:10)
Copiar URL
16 intervenciones
1 intervenciones
0 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
3 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:34:54)
Copiar URL
17 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Marta Trenzano Rubio
Cargo: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
24 intervenciones
1. Aprovació de les actes anteriors: a. Acta sessió ordinària núm. 5 de 7 de maig de 2020 b. Acta sessió ordinària núm. 6 de 28 de maig de 2020
2. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 13 PGOU
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta de suspensió de llicències i declaracions responsables que afecten a obres escultòriques de Leonardo Borràs.
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Aprovació definitiva del Compte General de 2019
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Proposta d’aprovació definitiva de la resolució de mutu acord del contracte administratiu especial de serveis de restaurant amb la mercantil ROPAC, S.L.
6. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la moció del grup Més Compromís sobre bon ús de les mascaretes
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup Popular sobre reducció de la despesa política de l’Ajuntament d’Algemesí
13. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la número 1212 a la número 1491, del mes de juny en tràmit de quedar assabentada
14. Donar compte de l’informe d’intervenció corresponent al resum anual de Control Intern corresponent a l’exercici 2019
15. Donar compte de l’informe d’intervenció corresponent al Pla Anual de Control Financer exercici 2019
16. Donar compte de l’informe de morositat i període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2020
Despatx extraodinari
17. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Pere Blanco Vega
Cargo: Cultura, Treball, Noves Tecnologies | EUPV
foto
3 intervenciones
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta de suspensió de llicències i declaracions responsables que afecten a obres escultòriques de Leonardo Borràs.
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Proposta d’aprovació definitiva de la resolució de mutu acord del contracte administratiu especial de serveis de restaurant amb la mercantil ROPAC, S.L.
Palma Egido Agulló
Cargo: Economia, Festes, Joventut, Mercat, Parcs | PSPV-PSOE
foto
3 intervenciones
2. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 13 PGOU
17. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Anna Girbés Castell
Cargo: Benestar Social, Coope. i Solidaritat, OMIC | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
17. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Edgar Bresó Esteve
Cargo: Urbanisme, Turisme | Membre no adscrit
foto
6 intervenciones
2. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 13 PGOU
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta de suspensió de llicències i declaracions responsables que afecten a obres escultòriques de Leonardo Borràs.
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup Popular sobre reducció de la despesa política de l’Ajuntament d’Algemesí
17. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
José Javier Sanchis Bretones
Cargo: Portaveu | PP
foto
4 intervenciones
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup Popular sobre reducció de la despesa política de l’Ajuntament d’Algemesí
Despatx extraodinari
Carmina Borràs Ortega
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
17. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Juan Enrique Ribes Buendía
Cargo: Regidor | PP
foto
1 intervenciones
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta de suspensió de llicències i declaracions responsables que afecten a obres escultòriques de Leonardo Borràs.
Isabel Rubio Carbonell
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
2. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 13 PGOU
Emilia García Hernández
Cargo: Regidora | PP
foto
2 intervenciones
6. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la moció del grup Més Compromís sobre bon ús de les mascaretes
17. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Sara Adam Goig
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
17. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Lorena Calatayud Ruiz
Cargo: Portaveu | MÉS COMPROMIS
foto
6 intervenciones
2. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 13 PGOU
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta de suspensió de llicències i declaracions responsables que afecten a obres escultòriques de Leonardo Borràs.
6. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la moció del grup Més Compromís sobre bon ús de les mascaretes
17. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Pepe Hernandis Talens
Cargo: Regidor | MÉS COMPROMIS
foto
1 intervenciones
17. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Julia Andrés Pascual
Cargo: Regidora | MÉS COMPROMIS
foto
3 intervenciones
6. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la moció del grup Més Compromís sobre bon ús de les mascaretes
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup Popular sobre reducció de la despesa política de l’Ajuntament d’Algemesí
Borja Revilla Brioso
Cargo: Portaveu | VOX
foto
7 intervenciones
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta de suspensió de llicències i declaracions responsables que afecten a obres escultòriques de Leonardo Borràs.
6. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la moció del grup Més Compromís sobre bon ús de les mascaretes
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup Popular sobre reducció de la despesa política de l’Ajuntament d’Algemesí
17. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Juan José Orquín Serrano
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
7 intervenciones
2. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 13 PGOU
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta de suspensió de llicències i declaracions responsables que afecten a obres escultòriques de Leonardo Borràs.
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Aprovació definitiva del Compte General de 2019
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Proposta d’aprovació definitiva de la resolució de mutu acord del contracte administratiu especial de serveis de restaurant amb la mercantil ROPAC, S.L.
6. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la moció del grup Més Compromís sobre bon ús de les mascaretes
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup Popular sobre reducció de la despesa política de l’Ajuntament d’Algemesí
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
8 intervenciones
1. Aprovació de les actes anteriors: a. Acta sessió ordinària núm. 5 de 7 de maig de 2020 b. Acta sessió ordinària núm. 6 de 28 de maig de 2020
2. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 13 PGOU
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta de suspensió de llicències i declaracions responsables que afecten a obres escultòriques de Leonardo Borràs.
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Aprovació definitiva del Compte General de 2019
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Proposta d’aprovació definitiva de la resolució de mutu acord del contracte administratiu especial de serveis de restaurant amb la mercantil ROPAC, S.L.
6. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la moció del grup Més Compromís sobre bon ús de les mascaretes
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup Popular sobre reducció de la despesa política de l’Ajuntament d’Algemesí
Despatx extraodinari
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
15
(00:12:55)
EUPV
3
(00:05:12)
MÉS COMPROMIS
10
(00:24:37)
Membre no adscrit
6
(00:13:02)
PP
10
(00:18:27)
PSPV-PSOE
28
(00:25:06)
VOX
7
(00:11:42)