logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 31 de gener de 2024
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:00:47)
Copiar URL
13 intervenciones
11 intervenciones
11 intervenciones
10 intervenciones
14 intervenciones
16 intervenciones
15 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
28 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Raül Adam Armengol
Cargo: Regidor | PSPV-PSOE
foto
4 intervenciones
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen modificació del Pla Concilia per als empleats públics de l’Ajuntament d’Algemesí.
7. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí: Millora dels serveis de RENFE i ADIF i el traspàs de rodalies
22.PRECS I PREGUNTES
José Javier Sanchis Bretones
Cargo: Alcalde - President | PP
foto
25 intervenciones
1. Aprovació de les videoactes de les sessions anteriors: a) Acta de la sessió ordinària núm 16 de 21 de desembre de 2023 b) Acta de la sessió extraordinària i urgent núm 17 de 26 de desembre de 2023
2. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen sotmetiment a informació pública versió inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)
3. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen revisió excepcional del contracte concessional de la gestió de la piscina municipal coberta, subscrit amb la mercantil Gestión Salud y Deporte, SLU per risc imprevisible ( increment del preu de l’energia elèctrica i gas)
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen al·legacions contra l’acord de suspensió de les aportacions al Pla de Pensions dels empleats públics de l’Ajuntament d’Algemesí.
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen modificació del Pla Concilia per als empleats públics de l’Ajuntament d’Algemesí.
6. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí: Centenari Teatre Municipal
7. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí: Millora dels serveis de RENFE i ADIF i el traspàs de rodalies
8. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen moció del grup municipal VOX sobre «Rebuig a l’amnistia als responsables del colp d’estat separatista en 2017».
19.Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la número 2684 a la número 2859, corresponent al mes de desembre en tràmit de quedar assabentada.
20.C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen donar compte de l’informe de morositat i període mitjà de pagament corresponent al quart trimestre de 2023.
22.PRECS I PREGUNTES
María Carmen Borràs Ortega
Cargo: Regidora | PP
foto
5 intervenciones
7. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí: Millora dels serveis de RENFE i ADIF i el traspàs de rodalies
22.PRECS I PREGUNTES
Francisco Javier Reinoso García
Cargo: Regidor | PP
foto
10 intervenciones
2. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen sotmetiment a informació pública versió inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen al·legacions contra l’acord de suspensió de les aportacions al Pla de Pensions dels empleats públics de l’Ajuntament d’Algemesí.
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen modificació del Pla Concilia per als empleats públics de l’Ajuntament d’Algemesí.
8. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen moció del grup municipal VOX sobre «Rebuig a l’amnistia als responsables del colp d’estat separatista en 2017».
22.PRECS I PREGUNTES
Maria del Carmen Gómez Carreres
Cargo: Regidora | PP
foto
3 intervenciones
6. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí: Centenari Teatre Municipal
22.PRECS I PREGUNTES
Palma Egido Agulló
Cargo: Regidora | PSPV-PSOE
foto
3 intervenciones
2. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen sotmetiment a informació pública versió inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)
6. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí: Centenari Teatre Municipal
Antonio García Martínez
Cargo: Regidor | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
22.PRECS I PREGUNTES
Timoteo Montalvá Ribera
Cargo: Regidor | PSPV-PSOE
foto
3 intervenciones
2. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen sotmetiment a informació pública versió inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen al·legacions contra l’acord de suspensió de les aportacions al Pla de Pensions dels empleats públics de l’Ajuntament d’Algemesí.
Rafael Lluch Martínez
Cargo: Regidor | PSPV-PSOE
foto
5 intervenciones
3. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen revisió excepcional del contracte concessional de la gestió de la piscina municipal coberta, subscrit amb la mercantil Gestión Salud y Deporte, SLU per risc imprevisible ( increment del preu de l’energia elèctrica i gas)
8. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen moció del grup municipal VOX sobre «Rebuig a l’amnistia als responsables del colp d’estat separatista en 2017».
22.PRECS I PREGUNTES
Angel Ferrer Camarasa
Cargo: Regidor | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
22.PRECS I PREGUNTES
Francisco de Borja Revilla Brioso
Cargo: Portaveu | VOX
foto
7 intervenciones
2. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen sotmetiment a informació pública versió inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)
6. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí: Centenari Teatre Municipal
7. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí: Millora dels serveis de RENFE i ADIF i el traspàs de rodalies
8. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen moció del grup municipal VOX sobre «Rebuig a l’amnistia als responsables del colp d’estat separatista en 2017».
Josep Antoni Bermúdez i Roses
Cargo: Portaveu | Més Algemesí
foto
11 intervenciones
2. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen sotmetiment a informació pública versió inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen al·legacions contra l’acord de suspensió de les aportacions al Pla de Pensions dels empleats públics de l’Ajuntament d’Algemesí.
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen modificació del Pla Concilia per als empleats públics de l’Ajuntament d’Algemesí.
8. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen moció del grup municipal VOX sobre «Rebuig a l’amnistia als responsables del colp d’estat separatista en 2017».
22.PRECS I PREGUNTES
Júlia Andrés Pascual
Cargo: Regidora | Més Algemesí
foto
8 intervenciones
3. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen revisió excepcional del contracte concessional de la gestió de la piscina municipal coberta, subscrit amb la mercantil Gestión Salud y Deporte, SLU per risc imprevisible ( increment del preu de l’energia elèctrica i gas)
6. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí: Centenari Teatre Municipal
7. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí: Millora dels serveis de RENFE i ADIF i el traspàs de rodalies
Anthony John Cooper Villar
Cargo: Portaveu | EUPV-Endavant
foto
13 intervenciones
2. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen sotmetiment a informació pública versió inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)
3. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen revisió excepcional del contracte concessional de la gestió de la piscina municipal coberta, subscrit amb la mercantil Gestión Salud y Deporte, SLU per risc imprevisible ( increment del preu de l’energia elèctrica i gas)
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen al·legacions contra l’acord de suspensió de les aportacions al Pla de Pensions dels empleats públics de l’Ajuntament d’Algemesí.
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen modificació del Pla Concilia per als empleats públics de l’Ajuntament d’Algemesí.
6. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí: Centenari Teatre Municipal
7. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí: Millora dels serveis de RENFE i ADIF i el traspàs de rodalies
8. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen moció del grup municipal VOX sobre «Rebuig a l’amnistia als responsables del colp d’estat separatista en 2017».
José Jesús Ribes Feliu
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
7 intervenciones
2. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen sotmetiment a informació pública versió inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)
3. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen revisió excepcional del contracte concessional de la gestió de la piscina municipal coberta, subscrit amb la mercantil Gestión Salud y Deporte, SLU per risc imprevisible ( increment del preu de l’energia elèctrica i gas)
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen al·legacions contra l’acord de suspensió de les aportacions al Pla de Pensions dels empleats públics de l’Ajuntament d’Algemesí.
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen modificació del Pla Concilia per als empleats públics de l’Ajuntament d’Algemesí.
6. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí: Centenari Teatre Municipal
7. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí: Millora dels serveis de RENFE i ADIF i el traspàs de rodalies
8. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen moció del grup municipal VOX sobre «Rebuig a l’amnistia als responsables del colp d’estat separatista en 2017».
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
10 intervenciones
1. Aprovació de les videoactes de les sessions anteriors: a) Acta de la sessió ordinària núm 16 de 21 de desembre de 2023 b) Acta de la sessió extraordinària i urgent núm 17 de 26 de desembre de 2023
2. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen sotmetiment a informació pública versió inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)
3. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen revisió excepcional del contracte concessional de la gestió de la piscina municipal coberta, subscrit amb la mercantil Gestión Salud y Deporte, SLU per risc imprevisible ( increment del preu de l’energia elèctrica i gas)
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen al·legacions contra l’acord de suspensió de les aportacions al Pla de Pensions dels empleats públics de l’Ajuntament d’Algemesí.
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen modificació del Pla Concilia per als empleats públics de l’Ajuntament d’Algemesí.
6. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí: Centenari Teatre Municipal
7. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen moció del grup municipal Més Algemesí: Millora dels serveis de RENFE i ADIF i el traspàs de rodalies
8. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen moció del grup municipal VOX sobre «Rebuig a l’amnistia als responsables del colp d’estat separatista en 2017».
Public
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
4 intervenciones
22.PRECS I PREGUNTES
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
21
(00:20:16)
EUPV-Endavant
13
(00:24:10)
Més Algemesí
19
(00:43:08)
PP
43
(01:04:02)
PSPV-PSOE
19
(00:29:54)
VOX
7
(00:16:31)