logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 30 de novembre de 2023
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:00:25)
Copiar URL
9 intervencions
19 intervencions
foto
José Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:11:41)
Copiar URL
foto
(00:16:43)
Copiar URL
foto
(00:33:01)
Copiar URL
foto
(00:33:01)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:46:36)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:46:46)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:46:57)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:47:06)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:47:18)
Copiar URL
9 intervencions
foto
José Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:48:10)
Copiar URL
foto
Raul
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:57:33)
Copiar URL
foto
Raul
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:59:14)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:59:50)
Copiar URL
6 intervencions
5 intervencions
11 intervencions
9 intervencions
12 intervencions
16 intervencions
18 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
0 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
José Javier Sanchis Bretones
Càrrec: Alcalde - President | PP
foto
24 intervencions
1 APROVACIÓ DE LA VIDEOACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: (26 D’OCTUBRE DE 2023)
2. C.I. EDUCACIÓ, TRADICIONS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. APROVACIÓ ATORGAMENT DEL GUARDÓ D’HONOR DE LA CIUTAT D’ALGEMESÍ 2024
3. C.I. DE BENESTAR SOCIAL, SALUT I INCLUSIÓ. DICTAMEN PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA PER LA REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, FAMÍLIA, INCLUSIÓ I IGUALTAT D’OPORTUNITATS DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA 25 DE NOVEMBRE DE 2023.
4. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT. DICTAMEN APROVACIÓ, PARTICIPACIÓ EN LA SUBVENCIÓ A SOL·LICITAR PER AGUAS DE VALENCIA, S.A AMB EL PROJECTE PARCIAL «PROPOSTA DE DIGITALITZACIÓ PER AL SERVEI D’AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM D’ALGEMESÍ A PRESENTAR A LA SEGONA CONVOCATÒRIA DEL PERTE DE DIGITALITZACIÓ DE L’AIGUA».
5. C.I. ECONOMIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I RECURSOS HUMANS. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚMERO 4/2023
6. C.I. ECONOMIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I RECURSOS HUMANS. APROVACIÓ RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 1883/2023, DE 21 D’AGOST, DE DECLARACIÓ DE LA VOLUNTAT D’ADHESIÓ ESPECÍFICA AL NOU CONTRACTE CENTRALITZAT DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES DE LA CENTRAL DE COMPRES DE LA GENERALITAT.
7. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT. APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONVENI URBANÍSTIC AMB PRODUCTORA AGROCAMP,SL.
8. C.I. ECONOMIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I RECURSOS HUMANS.
9. C.I. BENESTAR SOCIAL, SALUT I INCLUSIÓ. APROVACIÓ BAIXA DEL FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT
10. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT. . APROVACIÓ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA: «AL XÚQUER NO LI SOBRA AIGUA»
15.Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la número 2150 a la número 2406, corresponent al mes d’ octubre en tràmit de quedar assabentada.
16.C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen donar compte de l’execució pressupostària corresponent al tercer trimestre de 2023
17.C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen donar compte donar compte del Pla Anual de Control Financer de l’exercici 2023.
18.Donar compte de l’Adhesió de l’Ajuntament d’Algemesí a la «Xarxa de Municipis Industrial de la Comunitat Valenciana».
20. PRECS I PREGUNTES
Marcos Antonio Giner Lluch
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
10. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT. . APROVACIÓ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA: «AL XÚQUER NO LI SOBRA AIGUA»
20. PRECS I PREGUNTES
Francisco Javier Reinoso García
Càrrec: Regidor | PP
foto
4 intervencions
6. C.I. ECONOMIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I RECURSOS HUMANS. APROVACIÓ RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 1883/2023, DE 21 D’AGOST, DE DECLARACIÓ DE LA VOLUNTAT D’ADHESIÓ ESPECÍFICA AL NOU CONTRACTE CENTRALITZAT DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES DE LA CENTRAL DE COMPRES DE LA GENERALITAT.
20. PRECS I PREGUNTES
Joaquina Rafaela Giner Mora
Càrrec: Regidora | PP
foto
3 intervencions
3. C.I. DE BENESTAR SOCIAL, SALUT I INCLUSIÓ. DICTAMEN PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA PER LA REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, FAMÍLIA, INCLUSIÓ I IGUALTAT D’OPORTUNITATS DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA 25 DE NOVEMBRE DE 2023.
9. C.I. BENESTAR SOCIAL, SALUT I INCLUSIÓ. APROVACIÓ BAIXA DEL FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT
20. PRECS I PREGUNTES
Maria del Carmen Gómez Carreres
Càrrec: Regidora | PP
foto
2 intervencions
2. C.I. EDUCACIÓ, TRADICIONS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. APROVACIÓ ATORGAMENT DEL GUARDÓ D’HONOR DE LA CIUTAT D’ALGEMESÍ 2024
20. PRECS I PREGUNTES
Marta Trenzano Rubio
Càrrec: Portaveu | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
20. PRECS I PREGUNTES
Palma Egido Agulló
Càrrec: Regidora | PSPV-PSOE
foto
6 intervencions
3. C.I. DE BENESTAR SOCIAL, SALUT I INCLUSIÓ. DICTAMEN PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA PER LA REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, FAMÍLIA, INCLUSIÓ I IGUALTAT D’OPORTUNITATS DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA 25 DE NOVEMBRE DE 2023.
7. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT. APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONVENI URBANÍSTIC AMB PRODUCTORA AGROCAMP,SL.
20. PRECS I PREGUNTES
Antonio García Martínez
Càrrec: Regidor | PSPV-PSOE
foto
3 intervencions
10. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT. . APROVACIÓ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA: «AL XÚQUER NO LI SOBRA AIGUA»
Timoteo Montalvá Ribera
Càrrec: Regidor | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
20. PRECS I PREGUNTES
Rafael Lluch Martínez
Càrrec: Regidor | PSPV-PSOE
foto
4 intervencions
2. C.I. EDUCACIÓ, TRADICIONS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. APROVACIÓ ATORGAMENT DEL GUARDÓ D’HONOR DE LA CIUTAT D’ALGEMESÍ 2024
8. C.I. ECONOMIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I RECURSOS HUMANS.
9. C.I. BENESTAR SOCIAL, SALUT I INCLUSIÓ. APROVACIÓ BAIXA DEL FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT
Angel Ferrer Camarasa
Càrrec: Regidor | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
20. PRECS I PREGUNTES
Francisco de Borja Revilla Brioso
Càrrec: Portaveu | VOX
foto
10 intervencions
2. C.I. EDUCACIÓ, TRADICIONS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. APROVACIÓ ATORGAMENT DEL GUARDÓ D’HONOR DE LA CIUTAT D’ALGEMESÍ 2024
3. C.I. DE BENESTAR SOCIAL, SALUT I INCLUSIÓ. DICTAMEN PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA PER LA REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, FAMÍLIA, INCLUSIÓ I IGUALTAT D’OPORTUNITATS DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA 25 DE NOVEMBRE DE 2023.
4. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT. DICTAMEN APROVACIÓ, PARTICIPACIÓ EN LA SUBVENCIÓ A SOL·LICITAR PER AGUAS DE VALENCIA, S.A AMB EL PROJECTE PARCIAL «PROPOSTA DE DIGITALITZACIÓ PER AL SERVEI D’AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM D’ALGEMESÍ A PRESENTAR A LA SEGONA CONVOCATÒRIA DEL PERTE DE DIGITALITZACIÓ DE L’AIGUA».
7. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT. APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONVENI URBANÍSTIC AMB PRODUCTORA AGROCAMP,SL.
9. C.I. BENESTAR SOCIAL, SALUT I INCLUSIÓ. APROVACIÓ BAIXA DEL FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT
10. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT. . APROVACIÓ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA: «AL XÚQUER NO LI SOBRA AIGUA»
20. PRECS I PREGUNTES
Jorge Francisco Rodil Pérez
Càrrec: Regidor | VOX
foto
1 intervencions
20. PRECS I PREGUNTES
Josep Antoni Bermúdez i Roses
Càrrec: Portaveu | Més Algemesí
foto
9 intervencions
4. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT. DICTAMEN APROVACIÓ, PARTICIPACIÓ EN LA SUBVENCIÓ A SOL·LICITAR PER AGUAS DE VALENCIA, S.A AMB EL PROJECTE PARCIAL «PROPOSTA DE DIGITALITZACIÓ PER AL SERVEI D’AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM D’ALGEMESÍ A PRESENTAR A LA SEGONA CONVOCATÒRIA DEL PERTE DE DIGITALITZACIÓ DE L’AIGUA».
5. C.I. ECONOMIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I RECURSOS HUMANS. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚMERO 4/2023
6. C.I. ECONOMIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I RECURSOS HUMANS. APROVACIÓ RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 1883/2023, DE 21 D’AGOST, DE DECLARACIÓ DE LA VOLUNTAT D’ADHESIÓ ESPECÍFICA AL NOU CONTRACTE CENTRALITZAT DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES DE LA CENTRAL DE COMPRES DE LA GENERALITAT.
7. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT. APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONVENI URBANÍSTIC AMB PRODUCTORA AGROCAMP,SL.
8. C.I. ECONOMIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I RECURSOS HUMANS.
10. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT. . APROVACIÓ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA: «AL XÚQUER NO LI SOBRA AIGUA»
20. PRECS I PREGUNTES
Júlia Andrés Pascual
Càrrec: Regidora | Més Algemesí
foto
7 intervencions
2. C.I. EDUCACIÓ, TRADICIONS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. APROVACIÓ ATORGAMENT DEL GUARDÓ D’HONOR DE LA CIUTAT D’ALGEMESÍ 2024
3. C.I. DE BENESTAR SOCIAL, SALUT I INCLUSIÓ. DICTAMEN PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA PER LA REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, FAMÍLIA, INCLUSIÓ I IGUALTAT D’OPORTUNITATS DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA 25 DE NOVEMBRE DE 2023.
8. C.I. ECONOMIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I RECURSOS HUMANS.
9. C.I. BENESTAR SOCIAL, SALUT I INCLUSIÓ. APROVACIÓ BAIXA DEL FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT
Anthony John Cooper Villar
Càrrec: Portaveu | EUPV-Endavant
foto
13 intervencions
2. C.I. EDUCACIÓ, TRADICIONS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. APROVACIÓ ATORGAMENT DEL GUARDÓ D’HONOR DE LA CIUTAT D’ALGEMESÍ 2024
3. C.I. DE BENESTAR SOCIAL, SALUT I INCLUSIÓ. DICTAMEN PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA PER LA REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, FAMÍLIA, INCLUSIÓ I IGUALTAT D’OPORTUNITATS DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA 25 DE NOVEMBRE DE 2023.
4. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT. DICTAMEN APROVACIÓ, PARTICIPACIÓ EN LA SUBVENCIÓ A SOL·LICITAR PER AGUAS DE VALENCIA, S.A AMB EL PROJECTE PARCIAL «PROPOSTA DE DIGITALITZACIÓ PER AL SERVEI D’AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM D’ALGEMESÍ A PRESENTAR A LA SEGONA CONVOCATÒRIA DEL PERTE DE DIGITALITZACIÓ DE L’AIGUA».
5. C.I. ECONOMIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I RECURSOS HUMANS. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚMERO 4/2023
7. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT. APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONVENI URBANÍSTIC AMB PRODUCTORA AGROCAMP,SL.
8. C.I. ECONOMIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I RECURSOS HUMANS.
9. C.I. BENESTAR SOCIAL, SALUT I INCLUSIÓ. APROVACIÓ BAIXA DEL FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT
10. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT. . APROVACIÓ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA: «AL XÚQUER NO LI SOBRA AIGUA»
José Jesús Ribes Feliu
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
9 intervencions
2. C.I. EDUCACIÓ, TRADICIONS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. APROVACIÓ ATORGAMENT DEL GUARDÓ D’HONOR DE LA CIUTAT D’ALGEMESÍ 2024
3. C.I. DE BENESTAR SOCIAL, SALUT I INCLUSIÓ. DICTAMEN PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA PER LA REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, FAMÍLIA, INCLUSIÓ I IGUALTAT D’OPORTUNITATS DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA 25 DE NOVEMBRE DE 2023.
4. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT. DICTAMEN APROVACIÓ, PARTICIPACIÓ EN LA SUBVENCIÓ A SOL·LICITAR PER AGUAS DE VALENCIA, S.A AMB EL PROJECTE PARCIAL «PROPOSTA DE DIGITALITZACIÓ PER AL SERVEI D’AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM D’ALGEMESÍ A PRESENTAR A LA SEGONA CONVOCATÒRIA DEL PERTE DE DIGITALITZACIÓ DE L’AIGUA».
5. C.I. ECONOMIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I RECURSOS HUMANS. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚMERO 4/2023
6. C.I. ECONOMIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I RECURSOS HUMANS. APROVACIÓ RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 1883/2023, DE 21 D’AGOST, DE DECLARACIÓ DE LA VOLUNTAT D’ADHESIÓ ESPECÍFICA AL NOU CONTRACTE CENTRALITZAT DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES DE LA CENTRAL DE COMPRES DE LA GENERALITAT.
7. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT. APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONVENI URBANÍSTIC AMB PRODUCTORA AGROCAMP,SL.
8. C.I. ECONOMIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I RECURSOS HUMANS.
9. C.I. BENESTAR SOCIAL, SALUT I INCLUSIÓ. APROVACIÓ BAIXA DEL FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT
10. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT. . APROVACIÓ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA: «AL XÚQUER NO LI SOBRA AIGUA»
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
16 intervencions
1 APROVACIÓ DE LA VIDEOACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: (26 D’OCTUBRE DE 2023)
2. C.I. EDUCACIÓ, TRADICIONS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. APROVACIÓ ATORGAMENT DEL GUARDÓ D’HONOR DE LA CIUTAT D’ALGEMESÍ 2024
3. C.I. DE BENESTAR SOCIAL, SALUT I INCLUSIÓ. DICTAMEN PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA PER LA REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, FAMÍLIA, INCLUSIÓ I IGUALTAT D’OPORTUNITATS DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA 25 DE NOVEMBRE DE 2023.
4. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT. DICTAMEN APROVACIÓ, PARTICIPACIÓ EN LA SUBVENCIÓ A SOL·LICITAR PER AGUAS DE VALENCIA, S.A AMB EL PROJECTE PARCIAL «PROPOSTA DE DIGITALITZACIÓ PER AL SERVEI D’AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM D’ALGEMESÍ A PRESENTAR A LA SEGONA CONVOCATÒRIA DEL PERTE DE DIGITALITZACIÓ DE L’AIGUA».
5. C.I. ECONOMIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I RECURSOS HUMANS. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚMERO 4/2023
6. C.I. ECONOMIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I RECURSOS HUMANS. APROVACIÓ RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 1883/2023, DE 21 D’AGOST, DE DECLARACIÓ DE LA VOLUNTAT D’ADHESIÓ ESPECÍFICA AL NOU CONTRACTE CENTRALITZAT DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES DE LA CENTRAL DE COMPRES DE LA GENERALITAT.
7. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT. APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONVENI URBANÍSTIC AMB PRODUCTORA AGROCAMP,SL.
8. C.I. ECONOMIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I RECURSOS HUMANS.
9. C.I. BENESTAR SOCIAL, SALUT I INCLUSIÓ. APROVACIÓ BAIXA DEL FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT
10. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT. . APROVACIÓ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA: «AL XÚQUER NO LI SOBRA AIGUA»
Raul
Càrrec: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
2 intervencions
4. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT. DICTAMEN APROVACIÓ, PARTICIPACIÓ EN LA SUBVENCIÓ A SOL·LICITAR PER AGUAS DE VALENCIA, S.A AMB EL PROJECTE PARCIAL «PROPOSTA DE DIGITALITZACIÓ PER AL SERVEI D’AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM D’ALGEMESÍ A PRESENTAR A LA SEGONA CONVOCATÒRIA DEL PERTE DE DIGITALITZACIÓ DE L’AIGUA».
Public
Càrrec: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
2 intervencions
20. PRECS I PREGUNTES
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
29
(00:19:18)
EUPV-Endavant
13
(00:22:49)
Més Algemesí
16
(00:42:41)
PP
35
(00:46:37)
PSPV-PSOE
16
(00:40:56)
VOX
11
(00:17:25)