logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 20 de setembre deo 2023
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:01:05)
Copiar URL
12 intervencions
15 intervencions
11 intervencions
9 intervencions
8 intervencions
6 intervencions
7 intervencions
8 intervencions
9 intervencions
15 intervencions
10 intervencions
foto
José Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:44:55)
Copiar URL
foto
(02:45:41)
Copiar URL
foto
(02:46:50)
Copiar URL
foto
(02:52:07)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:55:44)
Copiar URL
12 intervencions
3 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
13 intervencions
8 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
José Javier Sanchis Bretones
Càrrec: Alcalde - President | PP
foto
35 intervencions
1. Aprovació de la videoacta de la sessió anterior ( 27 de juliol de 2023)
2. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 2/2023
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació provisional de la modificació de l’ordenança Fiscal número 2.1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles
4. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen condonació de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i sol·licitud de màxima reducció dels mòduls aplicables a la totalitat d’activitats agrícoles i ramaderes
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació inicial de la modificació de la Base número 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’inici de l’expedient per a la cessió gratuïta i en règim de precari els béns: parcel·la ubicada al Camí de la Tancadeta, 20 i parcel·la ubicada al C/ Projecte 46 5 (A) sòl
7. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació per a declarar desert el procediment per adjudicar directament la concessió administrativa d’ús privatiu del bé de propietat municipal per on discorrerà la canalització pel subsòl de la via pública entre les parcel·les ubicades al carrer Aiguaders, 7 i carrer Pescadors, 161
8. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen derogació ordenança municipal absentisme escolar
9. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen aprovació definitiva estudi de detall ED2» (Plaça del Carbó i carrer Consell de la Vila)
10. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen de la moció del grup Més Algemesí, per fer vàlid l’acord de maig de 2017 sobre l’escut d’Algemesí
11. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí, per a fer determinades millores en la reforma del Parc Salvador Castell
12. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí, per completar la il·luminació del circüit ciclovianant Tancadeta-Sant Onofre.
13. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen de la moció del grup Més Algemesí, per reprovar el caos de l’inici escolar als centres públics
14. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l’ajuntament que realitza la Sra. Ana Girbés Castell
15. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la número 1539 a la número 1913, corresponent als mesos de juliol i agost en tràmit de quedar assabentada.
16. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen donar compte de l’execució pressupostària corresponent al segon trimestre de 2023 3
17. Donar compte de la resolució de l’alcaldia núm. 1859/2023 sobre membres corporatius que formen part de la Junta Local de Seguretat
18. DESPATX EXTRAORDINARI
19. PRECS I PREGUNTES
Marcos Antonio Giner Lluch
Càrrec: Regidor | PP
foto
4 intervencions
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació provisional de la modificació de l’ordenança Fiscal número 2.1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles
4. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen condonació de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i sol·licitud de màxima reducció dels mòduls aplicables a la totalitat d’activitats agrícoles i ramaderes
María Carmen Borràs Ortega
Càrrec: Regidora | PP
foto
2 intervencions
2. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 2/2023
12. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí, per completar la il·luminació del circüit ciclovianant Tancadeta-Sant Onofre.
Francisco Javier Reinoso García
Càrrec: Regidor | PP
foto
4 intervencions
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’inici de l’expedient per a la cessió gratuïta i en règim de precari els béns: parcel·la ubicada al Camí de la Tancadeta, 20 i parcel·la ubicada al C/ Projecte 46 5 (A) sòl
7. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació per a declarar desert el procediment per adjudicar directament la concessió administrativa d’ús privatiu del bé de propietat municipal per on discorrerà la canalització pel subsòl de la via pública entre les parcel·les ubicades al carrer Aiguaders, 7 i carrer Pescadors, 161
11. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí, per a fer determinades millores en la reforma del Parc Salvador Castell
19. PRECS I PREGUNTES
Ignacio Silvestre Sabater
Càrrec: Regidor | PP
foto
1 intervencions
18. DESPATX EXTRAORDINARI
Maria del Carmen Gómez Carreres
Càrrec: Regidora | PP
foto
3 intervencions
8. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen derogació ordenança municipal absentisme escolar
13. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen de la moció del grup Més Algemesí, per reprovar el caos de l’inici escolar als centres públics
19. PRECS I PREGUNTES
Palma Egido Agulló
Càrrec: Regidora | PSPV-PSOE
foto
10 intervencions
2. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 2/2023
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació inicial de la modificació de la Base número 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023
9. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen aprovació definitiva estudi de detall ED2» (Plaça del Carbó i carrer Consell de la Vila)
11. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí, per a fer determinades millores en la reforma del Parc Salvador Castell
12. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí, per completar la il·luminació del circüit ciclovianant Tancadeta-Sant Onofre.
18. DESPATX EXTRAORDINARI
Antonio García Martínez
Càrrec: Regidor | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
4. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen condonació de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i sol·licitud de màxima reducció dels mòduls aplicables a la totalitat d’activitats agrícoles i ramaderes
Rafael Lluch Martínez
Càrrec: Regidor | PSPV-PSOE
foto
4 intervencions
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació provisional de la modificació de l’ordenança Fiscal número 2.1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles
8. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen derogació ordenança municipal absentisme escolar
19. PRECS I PREGUNTES
Anna Girbés Castell
Càrrec: Regidora | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
14. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l’ajuntament que realitza la Sra. Ana Girbés Castell
Angel Ferrer Camarasa
Càrrec: Regidor | PSPV-PSOE
foto
3 intervencions
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’inici de l’expedient per a la cessió gratuïta i en règim de precari els béns: parcel·la ubicada al Camí de la Tancadeta, 20 i parcel·la ubicada al C/ Projecte 46 5 (A) sòl
13. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen de la moció del grup Més Algemesí, per reprovar el caos de l’inici escolar als centres públics
Francisco de Borja Revilla Brioso
Càrrec: Portaveu | VOX
foto
13 intervencions
2. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 2/2023
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació provisional de la modificació de l’ordenança Fiscal número 2.1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles
4. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen condonació de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i sol·licitud de màxima reducció dels mòduls aplicables a la totalitat d’activitats agrícoles i ramaderes
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació inicial de la modificació de la Base número 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023
7. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació per a declarar desert el procediment per adjudicar directament la concessió administrativa d’ús privatiu del bé de propietat municipal per on discorrerà la canalització pel subsòl de la via pública entre les parcel·les ubicades al carrer Aiguaders, 7 i carrer Pescadors, 161
9. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen aprovació definitiva estudi de detall ED2» (Plaça del Carbó i carrer Consell de la Vila)
10. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen de la moció del grup Més Algemesí, per fer vàlid l’acord de maig de 2017 sobre l’escut d’Algemesí
11. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí, per a fer determinades millores en la reforma del Parc Salvador Castell
18. DESPATX EXTRAORDINARI
Josep Antoni Bermúdez i Roses
Càrrec: Portaveu | Més Algemesí
foto
18 intervencions
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació provisional de la modificació de l’ordenança Fiscal número 2.1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles
4. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen condonació de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i sol·licitud de màxima reducció dels mòduls aplicables a la totalitat d’activitats agrícoles i ramaderes
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació inicial de la modificació de la Base número 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’inici de l’expedient per a la cessió gratuïta i en règim de precari els béns: parcel·la ubicada al Camí de la Tancadeta, 20 i parcel·la ubicada al C/ Projecte 46 5 (A) sòl
7. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació per a declarar desert el procediment per adjudicar directament la concessió administrativa d’ús privatiu del bé de propietat municipal per on discorrerà la canalització pel subsòl de la via pública entre les parcel·les ubicades al carrer Aiguaders, 7 i carrer Pescadors, 161
9. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen aprovació definitiva estudi de detall ED2» (Plaça del Carbó i carrer Consell de la Vila)
10. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen de la moció del grup Més Algemesí, per fer vàlid l’acord de maig de 2017 sobre l’escut d’Algemesí
13. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen de la moció del grup Més Algemesí, per reprovar el caos de l’inici escolar als centres públics
18. DESPATX EXTRAORDINARI
19. PRECS I PREGUNTES
Júlia Andrés Pascual
Càrrec: Regidora | Més Algemesí
foto
9 intervencions
2. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 2/2023
8. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen derogació ordenança municipal absentisme escolar
11. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí, per a fer determinades millores en la reforma del Parc Salvador Castell
12. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí, per completar la il·luminació del circüit ciclovianant Tancadeta-Sant Onofre.
Anthony John Cooper Villar
Càrrec: Portaveu | EUPV-Endavant
foto
15 intervencions
2. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 2/2023
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació provisional de la modificació de l’ordenança Fiscal número 2.1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles
4. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen condonació de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i sol·licitud de màxima reducció dels mòduls aplicables a la totalitat d’activitats agrícoles i ramaderes
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació inicial de la modificació de la Base número 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’inici de l’expedient per a la cessió gratuïta i en règim de precari els béns: parcel·la ubicada al Camí de la Tancadeta, 20 i parcel·la ubicada al C/ Projecte 46 5 (A) sòl
8. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen derogació ordenança municipal absentisme escolar
9. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen aprovació definitiva estudi de detall ED2» (Plaça del Carbó i carrer Consell de la Vila)
10. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen de la moció del grup Més Algemesí, per fer vàlid l’acord de maig de 2017 sobre l’escut d’Algemesí
11. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí, per a fer determinades millores en la reforma del Parc Salvador Castell
12. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí, per completar la il·luminació del circüit ciclovianant Tancadeta-Sant Onofre.
13. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen de la moció del grup Més Algemesí, per reprovar el caos de l’inici escolar als centres públics
18. DESPATX EXTRAORDINARI
19. PRECS I PREGUNTES
José Jesús Ribes Feliu
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
11 intervencions
2. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 2/2023
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació provisional de la modificació de l’ordenança Fiscal número 2.1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació inicial de la modificació de la Base número 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’inici de l’expedient per a la cessió gratuïta i en règim de precari els béns: parcel·la ubicada al Camí de la Tancadeta, 20 i parcel·la ubicada al C/ Projecte 46 5 (A) sòl
7. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació per a declarar desert el procediment per adjudicar directament la concessió administrativa d’ús privatiu del bé de propietat municipal per on discorrerà la canalització pel subsòl de la via pública entre les parcel·les ubicades al carrer Aiguaders, 7 i carrer Pescadors, 161
8. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen derogació ordenança municipal absentisme escolar
9. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen aprovació definitiva estudi de detall ED2» (Plaça del Carbó i carrer Consell de la Vila)
10. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen de la moció del grup Més Algemesí, per fer vàlid l’acord de maig de 2017 sobre l’escut d’Algemesí
11. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí, per a fer determinades millores en la reforma del Parc Salvador Castell
12. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí, per completar la il·luminació del circüit ciclovianant Tancadeta-Sant Onofre.
13. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen de la moció del grup Més Algemesí, per reprovar el caos de l’inici escolar als centres públics
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
16 intervencions
1. Aprovació de la videoacta de la sessió anterior ( 27 de juliol de 2023)
2. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 2/2023
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació provisional de la modificació de l’ordenança Fiscal número 2.1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles
4. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen condonació de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i sol·licitud de màxima reducció dels mòduls aplicables a la totalitat d’activitats agrícoles i ramaderes
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació inicial de la modificació de la Base número 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’inici de l’expedient per a la cessió gratuïta i en règim de precari els béns: parcel·la ubicada al Camí de la Tancadeta, 20 i parcel·la ubicada al C/ Projecte 46 5 (A) sòl
7. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació per a declarar desert el procediment per adjudicar directament la concessió administrativa d’ús privatiu del bé de propietat municipal per on discorrerà la canalització pel subsòl de la via pública entre les parcel·les ubicades al carrer Aiguaders, 7 i carrer Pescadors, 161
8. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen derogació ordenança municipal absentisme escolar
9. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen aprovació definitiva estudi de detall ED2» (Plaça del Carbó i carrer Consell de la Vila)
10. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen de la moció del grup Més Algemesí, per fer vàlid l’acord de maig de 2017 sobre l’escut d’Algemesí
11. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí, per a fer determinades millores en la reforma del Parc Salvador Castell
12. C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí, per completar la il·luminació del circüit ciclovianant Tancadeta-Sant Onofre.
13. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen de la moció del grup Més Algemesí, per reprovar el caos de l’inici escolar als centres públics
18. DESPATX EXTRAORDINARI
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
27
(00:19:40)
EUPV-Endavant
15
(00:14:02)
Més Algemesí
27
(00:59:36)
PP
49
(01:20:12)
PSPV-PSOE
20
(00:41:47)
VOX
13
(00:19:46)