logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 30 de març de 2023
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:00:43)
Copiar URL
9 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:01:03)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(00:05:41)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:08:36)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:15:57)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:25:01)
Copiar URL
5 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:25:30)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(00:27:22)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(00:29:11)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:30:09)
Copiar URL
12 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:30:46)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(00:37:26)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:41:33)
Copiar URL
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:43:48)
Copiar URL
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:46:05)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:46:23)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:46:46)
Copiar URL
5 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:47:14)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:49:24)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:49:59)
Copiar URL
11 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:50:38)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(00:59:21)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(01:04:43)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:08:37)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:08:47)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:08:54)
Copiar URL
8 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:09:34)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:11:53)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(01:13:50)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:14:21)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:14:29)
Copiar URL
6 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:15:09)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(01:17:52)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:19:06)
Copiar URL
6 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:19:26)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(01:22:31)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:25:12)
Copiar URL
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
4 intervencions
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(01:26:15)
Copiar URL
foto
Públic
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:27:17)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Marta Trenzano Rubio
Càrrec: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
20 intervencions
1. Aprovació de la videoacta de la sessió anterior (23 de febrer de 2023)
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 2/2023, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni de reserva d’aprofitament, per mutu acord i adquisició directa porció finca registral 4197
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovació inicial i informació pública de l’Ordenança Reguladora de la Instal·lació i Funcionament de Màquines Expenedores per a la Venda Automàtica de Begudes i Altres
5. C.I. de Cultura i Educació. Dictamen aprovació adjudicació contracte d’execució del servei de direcció, redacció, edició i programació del Berca TV i del servei integral de comunicació municipal
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la base número 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023 7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la base número 47 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023 8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la base número 23.2 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023
11. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: modificació del lloc de treball d’Agent d’Igualtat
9. C.I. Cultura i Educació. Dictamen acceptació d’al·legació i aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal de la Infància
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen adhesió al programa «Viopet» del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030
25. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la número 214 a la número 438, corresponent al mes de febrer en tràmit de quedar assabentada.
26. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen donar compte de la resolució de l’alcaldia número 572/2023, de 14 de març, d'aprovació del marc pressupostari 2024-2026
27. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen donar compte de la resolució de l’alcaldia número 438/2023, de 28 de febrer, d'aprovació de la liquidació del Pressupost General consolidat de l’exercici 2022.
28. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen donar compte dels expedients amb objecció i omissió de la funció interventora corresponents a l’exercici 2022.
30. PRECS I PREGUNTES
Palma Egido Agulló
Càrrec: Economia, Festes, Joventut, Mercat, Parcs | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovació inicial i informació pública de l’Ordenança Reguladora de la Instal·lació i Funcionament de Màquines Expenedores per a la Venda Automàtica de Begudes i Altres
Timoteo Montalvà Ribera
Càrrec: Personal, Seguretat ciutadana i mobilitat, DIAL | PSPV-PSOE
foto
3 intervencions
11. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: modificació del lloc de treball d’Agent d’Igualtat
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen adhesió al programa «Viopet» del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030
Edgar Bresó Esteve
Càrrec: Urbanisme, Turisme | Membre no adscrit
foto
2 intervencions
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 2/2023, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni de reserva d’aprofitament, per mutu acord i adquisició directa porció finca registral 4197
José Javier Sanchis Bretones
Càrrec: Portaveu | PP
foto
1 intervencions
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 2/2023, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari
Isabel Rubio Carbonell
Càrrec: Regidora | PP
foto
1 intervencions
9. C.I. Cultura i Educació. Dictamen acceptació d’al·legació i aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal de la Infància
Emilia García Hernández
Càrrec: Regidora | PP
foto
3 intervencions
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la base número 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023 7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la base número 47 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023 8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la base número 23.2 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen adhesió al programa «Viopet» del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030
Sara Adam Goig
Càrrec: Regidora | PP
foto
1 intervencions
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovació inicial i informació pública de l’Ordenança Reguladora de la Instal·lació i Funcionament de Màquines Expenedores per a la Venda Automàtica de Begudes i Altres
Lorena Calatayud Ruiz
Càrrec: Portaveu | MÉS COMPROMIS
foto
5 intervencions
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 2/2023, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovació inicial i informació pública de l’Ordenança Reguladora de la Instal·lació i Funcionament de Màquines Expenedores per a la Venda Automàtica de Begudes i Altres
5. C.I. de Cultura i Educació. Dictamen aprovació adjudicació contracte d’execució del servei de direcció, redacció, edició i programació del Berca TV i del servei integral de comunicació municipal
11. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: modificació del lloc de treball d’Agent d’Igualtat
Alexis Maravilla
Càrrec: Regidor | MÉS COMPROMIS
foto
3 intervencions
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni de reserva d’aprofitament, per mutu acord i adquisició directa porció finca registral 4197
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovació inicial i informació pública de l’Ordenança Reguladora de la Instal·lació i Funcionament de Màquines Expenedores per a la Venda Automàtica de Begudes i Altres
11. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: modificació del lloc de treball d’Agent d’Igualtat
Julia Andrés Pascual
Càrrec: Regidora | MÉS COMPROMIS
foto
5 intervencions
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la base número 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023 7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la base número 47 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023 8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la base número 23.2 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023
9. C.I. Cultura i Educació. Dictamen acceptació d’al·legació i aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal de la Infància
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen adhesió al programa «Viopet» del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030
30. PRECS I PREGUNTES
Joaquim Rosell Carbonell
Càrrec: Regidor | EUPV
foto
2 intervencions
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovació inicial i informació pública de l’Ordenança Reguladora de la Instal·lació i Funcionament de Màquines Expenedores per a la Venda Automàtica de Begudes i Altres
9. C.I. Cultura i Educació. Dictamen acceptació d’al·legació i aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal de la Infància
Jesús Ribes Feliu
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
10 intervencions
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 2/2023, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni de reserva d’aprofitament, per mutu acord i adquisició directa porció finca registral 4197
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovació inicial i informació pública de l’Ordenança Reguladora de la Instal·lació i Funcionament de Màquines Expenedores per a la Venda Automàtica de Begudes i Altres
5. C.I. de Cultura i Educació. Dictamen aprovació adjudicació contracte d’execució del servei de direcció, redacció, edició i programació del Berca TV i del servei integral de comunicació municipal
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la base número 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023 7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la base número 47 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023 8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la base número 23.2 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023
11. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: modificació del lloc de treball d’Agent d’Igualtat
9. C.I. Cultura i Educació. Dictamen acceptació d’al·legació i aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal de la Infància
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen adhesió al programa «Viopet» del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
13 intervencions
1. Aprovació de la videoacta de la sessió anterior (23 de febrer de 2023)
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 2/2023, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni de reserva d’aprofitament, per mutu acord i adquisició directa porció finca registral 4197
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovació inicial i informació pública de l’Ordenança Reguladora de la Instal·lació i Funcionament de Màquines Expenedores per a la Venda Automàtica de Begudes i Altres
5. C.I. de Cultura i Educació. Dictamen aprovació adjudicació contracte d’execució del servei de direcció, redacció, edició i programació del Berca TV i del servei integral de comunicació municipal
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la base número 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023 7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la base número 47 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023 8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la base número 23.2 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023
11. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: modificació del lloc de treball d’Agent d’Igualtat
9. C.I. Cultura i Educació. Dictamen acceptació d’al·legació i aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal de la Infància
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen adhesió al programa «Viopet» del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030
Públic
Càrrec: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
1 intervencions
30. PRECS I PREGUNTES
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
24
(00:18:16)
EUPV
2
(00:03:46)
MÉS COMPROMIS
13
(00:19:06)
Membre no adscrit
2
(00:04:35)
PP
6
(00:11:27)
PSPV-PSOE
25
(00:26:39)