logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 26 d'octubre de 2023
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:02:47)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
José Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:03:00)
Copiar URL
foto
Raul
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:03:49)
Copiar URL
9 intervenciones
6 intervenciones
12 intervenciones
6 intervenciones
12 intervenciones
13 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
5 intervenciones
foto
José Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:59:45)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:00:37)
Copiar URL
13 intervenciones
15 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
José Javier Sanchis Bretones
Cargo: Alcalde - President | PP
foto
26 intervenciones
1. Aprovació de la videoacta de la sessió anterior ( 20 de setembre de 2023)
2. Prendre coneixement de la presa de possessió com a regidor del Sr. Raúl Adam Armengol
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 21/2023, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 3/2023
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 3.8.6. reguladora de la Taxa per l’Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica a les Vies Públiques de Permanència Limitada i de l’Aparcament Soterrani de la plaça del Mercat (2a planta)
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen autorització de la compatibilitat per a exercir una activitat de docència del funcionari que presta serveis, amb caràcter interí, com a comissari d’art.
7. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí, Pla de Participació ciutadana sobre el Recinte Firal
8. C.I. de Benestar Social, Salut i Inclusió. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí sobre declaració dia internacional contra la violència de gènere
9. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la número 1914 a la número 2149, corresponent al mes de setembre.
10.C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen donar compte de l’informe de morositat i període mitjà de pagament corresponent al tercer trimestre de 2023
11.C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen donar compte de la resolució de la resolució de l’alcaldia 1999/2023, de 15 de setembre, d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost que serviran de base per a l’elaboració del pressupost municipal de 2024
12. Mociò d'urgència. Moció del grup municipal Esquerra Unida d’Algemesí «Al Xúquer no li sobra aigua».
12.1 DESPATX EXTRAORDINARI. APROVACIÓ DEL II PLA INTERN D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
13.PRECS I PREGUNTES
Francisco Javier Reinoso García
Cargo: Regidor | PP
foto
4 intervenciones
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 3.8.6. reguladora de la Taxa per l’Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica a les Vies Públiques de Permanència Limitada i de l’Aparcament Soterrani de la plaça del Mercat (2a planta)
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen autorització de la compatibilitat per a exercir una activitat de docència del funcionari que presta serveis, amb caràcter interí, com a comissari d’art.
13.PRECS I PREGUNTES
Joaquina Rafaela Giner Mora
Cargo: Regidora | PP
foto
4 intervenciones
8. C.I. de Benestar Social, Salut i Inclusió. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí sobre declaració dia internacional contra la violència de gènere
12.1 DESPATX EXTRAORDINARI. APROVACIÓ DEL II PLA INTERN D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
Marta Trenzano Rubio
Cargo: Portaveu | PSPV-PSOE
foto
4 intervenciones
7. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí, Pla de Participació ciutadana sobre el Recinte Firal
12. Mociò d'urgència. Moció del grup municipal Esquerra Unida d’Algemesí «Al Xúquer no li sobra aigua».
13.PRECS I PREGUNTES
Palma Egido Agulló
Cargo: Regidora | PSPV-PSOE
foto
4 intervenciones
8. C.I. de Benestar Social, Salut i Inclusió. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí sobre declaració dia internacional contra la violència de gènere
12.1 DESPATX EXTRAORDINARI. APROVACIÓ DEL II PLA INTERN D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
13.PRECS I PREGUNTES
Rafael Lluch Martínez
Cargo: Regidor | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 3.8.6. reguladora de la Taxa per l’Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica a les Vies Públiques de Permanència Limitada i de l’Aparcament Soterrani de la plaça del Mercat (2a planta)
Francisco de Borja Revilla Brioso
Cargo: Portaveu | VOX
foto
6 intervenciones
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 21/2023, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 3/2023
7. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí, Pla de Participació ciutadana sobre el Recinte Firal
13.PRECS I PREGUNTES
Josep Antoni Bermúdez i Roses
Cargo: Portaveu | Més Algemesí
foto
10 intervenciones
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 21/2023, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 3.8.6. reguladora de la Taxa per l’Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica a les Vies Públiques de Permanència Limitada i de l’Aparcament Soterrani de la plaça del Mercat (2a planta)
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen autorització de la compatibilitat per a exercir una activitat de docència del funcionari que presta serveis, amb caràcter interí, com a comissari d’art.
7. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí, Pla de Participació ciutadana sobre el Recinte Firal
12.1 DESPATX EXTRAORDINARI. APROVACIÓ DEL II PLA INTERN D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
13.PRECS I PREGUNTES
Júlia Andrés Pascual
Cargo: Regidora | Més Algemesí
foto
4 intervenciones
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 3/2023
8. C.I. de Benestar Social, Salut i Inclusió. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí sobre declaració dia internacional contra la violència de gènere
Anthony John Cooper Villar
Cargo: Portaveu | EUPV-Endavant
foto
9 intervenciones
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 21/2023, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 3.8.6. reguladora de la Taxa per l’Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica a les Vies Públiques de Permanència Limitada i de l’Aparcament Soterrani de la plaça del Mercat (2a planta)
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen autorització de la compatibilitat per a exercir una activitat de docència del funcionari que presta serveis, amb caràcter interí, com a comissari d’art.
7. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí, Pla de Participació ciutadana sobre el Recinte Firal
8. C.I. de Benestar Social, Salut i Inclusió. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí sobre declaració dia internacional contra la violència de gènere
12. Mociò d'urgència. Moció del grup municipal Esquerra Unida d’Algemesí «Al Xúquer no li sobra aigua».
12.1 DESPATX EXTRAORDINARI. APROVACIÓ DEL II PLA INTERN D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
José Jesús Ribes Feliu
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
10 intervenciones
2. Prendre coneixement de la presa de possessió com a regidor del Sr. Raúl Adam Armengol
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 21/2023, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 3/2023
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 3.8.6. reguladora de la Taxa per l’Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica a les Vies Públiques de Permanència Limitada i de l’Aparcament Soterrani de la plaça del Mercat (2a planta)
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen autorització de la compatibilitat per a exercir una activitat de docència del funcionari que presta serveis, amb caràcter interí, com a comissari d’art.
7. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí, Pla de Participació ciutadana sobre el Recinte Firal
8. C.I. de Benestar Social, Salut i Inclusió. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí sobre declaració dia internacional contra la violència de gènere
12. Mociò d'urgència. Moció del grup municipal Esquerra Unida d’Algemesí «Al Xúquer no li sobra aigua».
12.1 DESPATX EXTRAORDINARI. APROVACIÓ DEL II PLA INTERN D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
11 intervenciones
1. Aprovació de la videoacta de la sessió anterior ( 20 de setembre de 2023)
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 21/2023, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 3/2023
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 3.8.6. reguladora de la Taxa per l’Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica a les Vies Públiques de Permanència Limitada i de l’Aparcament Soterrani de la plaça del Mercat (2a planta)
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen autorització de la compatibilitat per a exercir una activitat de docència del funcionari que presta serveis, amb caràcter interí, com a comissari d’art.
7. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí, Pla de Participació ciutadana sobre el Recinte Firal
8. C.I. de Benestar Social, Salut i Inclusió. Dictamen de la moció del grup municipal Més Algemesí sobre declaració dia internacional contra la violència de gènere
12. Mociò d'urgència. Moció del grup municipal Esquerra Unida d’Algemesí «Al Xúquer no li sobra aigua».
12.1 DESPATX EXTRAORDINARI. APROVACIÓ DEL II PLA INTERN D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
Raul
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
3 intervenciones
2. Prendre coneixement de la presa de possessió com a regidor del Sr. Raúl Adam Armengol
3. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 21/2023, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari
13.PRECS I PREGUNTES
Public
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
2 intervenciones
13.PRECS I PREGUNTES
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
26
(00:24:03)
EUPV-Endavant
9
(00:13:10)
Més Algemesí
14
(00:31:50)
PP
35
(00:46:34)
PSPV-PSOE
10
(00:22:32)
VOX
6
(00:12:42)