logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 27 de julio de 2023
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:00:53)
Copiar URL
4 intervenciones
14 intervenciones
12 intervenciones
8 intervenciones
9 intervenciones
10 intervenciones
7 intervenciones
6 intervenciones
9 intervenciones
8 intervenciones
11 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
12 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
José Javier Sanchis Bretones
Cargo: Alcalde - President | PP
foto
34 intervenciones
1. Aprovació de les videoactes de les sessions anteriors
2. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Aprovació definitiva Compte General consolidat de l’exercici 2022
3. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen deixar sense efecte l’ acord de 29 d’octubre de 2015 del Ple de l’Ajuntament referent a la participació de la corporació municipal en manifestacions religioses.
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de la modificació de la Base número 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen justificació de les assignacions als grups municipals de l’exercici de 2022
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2023
7. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació definitiva del canvi de destinació de la parcel·la ubicada en l’Avinguda de Carlet, 26 per a usos administratius-institucionals com a mutació demanial interna o objectiva
8. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen adjudicació de l’habitatge protegit ubicat a l’Avinguda de Carlet, 3
9. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen elecció del càrrec de jutgessa de pau substituta
10.C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen pròrroga vigència «Pla d’Igualtat del personal treballador de l’Ajuntament d’Algemesí 2022-2023»
11.C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen de nomenament representants en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària
12.C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen ratificació resolució alcaldia 1213/2023
13.Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la número 936 a la número 1555, corresponent als mesos de maig i juny en tràmit de quedar assabentada.
14.C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen donar compte de l’informe de morositat i període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2023
15.C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen donar compte de l’informe d’Intervenció derivat del Pla Anual de Control Financer d'actuacions de l’exercici 2022
16.Donar compte de la resolució 1663/2023 sobre composició nominal membres CMI permanents
18.PRECS I PREGUNTES
Joaquina Rafaela Giner Mora
Cargo: Regidora | PP
foto
2 intervenciones
9. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen elecció del càrrec de jutgessa de pau substituta
10.C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen pròrroga vigència «Pla d’Igualtat del personal treballador de l’Ajuntament d’Algemesí 2022-2023»
Ignacio Silvestre Sabater
Cargo: Regidor | PP
foto
2 intervenciones
3. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen deixar sense efecte l’ acord de 29 d’octubre de 2015 del Ple de l’Ajuntament referent a la participació de la corporació municipal en manifestacions religioses.
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de la modificació de la Base número 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023
Maria del Carmen Gómez Carreres
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
3. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen deixar sense efecte l’ acord de 29 d’octubre de 2015 del Ple de l’Ajuntament referent a la participació de la corporació municipal en manifestacions religioses.
Juan Enrique Ribes Buendia
Cargo: Regidor | PP
foto
5 intervenciones
7. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació definitiva del canvi de destinació de la parcel·la ubicada en l’Avinguda de Carlet, 26 per a usos administratius-institucionals com a mutació demanial interna o objectiva
8. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen adjudicació de l’habitatge protegit ubicat a l’Avinguda de Carlet, 3
12.C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen ratificació resolució alcaldia 1213/2023
18.PRECS I PREGUNTES
Marta Trenzano Rubio
Cargo: Portaveu | PSPV-PSOE
foto
3 intervenciones
3. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen deixar sense efecte l’ acord de 29 d’octubre de 2015 del Ple de l’Ajuntament referent a la participació de la corporació municipal en manifestacions religioses.
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2023
Palma Egido Agulló
Cargo: Regidora | PSPV-PSOE
foto
4 intervenciones
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de la modificació de la Base número 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023
12.C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen ratificació resolució alcaldia 1213/2023
18.PRECS I PREGUNTES
Timoteo Montalvá Ribera
Cargo: Regidor | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
10.C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen pròrroga vigència «Pla d’Igualtat del personal treballador de l’Ajuntament d’Algemesí 2022-2023»
Angel Ferrer Camarasa
Cargo: Regidor | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
7. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació definitiva del canvi de destinació de la parcel·la ubicada en l’Avinguda de Carlet, 26 per a usos administratius-institucionals com a mutació demanial interna o objectiva
Francisco de Borja Revilla Brioso
Cargo: Portaveu | VOX
foto
9 intervenciones
3. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen deixar sense efecte l’ acord de 29 d’octubre de 2015 del Ple de l’Ajuntament referent a la participació de la corporació municipal en manifestacions religioses.
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de la modificació de la Base número 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen justificació de les assignacions als grups municipals de l’exercici de 2022
8. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen adjudicació de l’habitatge protegit ubicat a l’Avinguda de Carlet, 3
11.C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen de nomenament representants en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària
12.C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen ratificació resolució alcaldia 1213/2023
Josep Antoni Bermúdez i Roses
Cargo: Portaveu | Més Algemesí
foto
11 intervenciones
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de la modificació de la Base número 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen justificació de les assignacions als grups municipals de l’exercici de 2022
7. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació definitiva del canvi de destinació de la parcel·la ubicada en l’Avinguda de Carlet, 26 per a usos administratius-institucionals com a mutació demanial interna o objectiva
9. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen elecció del càrrec de jutgessa de pau substituta
10.C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen pròrroga vigència «Pla d’Igualtat del personal treballador de l’Ajuntament d’Algemesí 2022-2023»
11.C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen de nomenament representants en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària
12.C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen ratificació resolució alcaldia 1213/2023
18.PRECS I PREGUNTES
Júlia Andrés Pascual
Cargo: Regidora | Més Algemesí
foto
7 intervenciones
3. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen deixar sense efecte l’ acord de 29 d’octubre de 2015 del Ple de l’Ajuntament referent a la participació de la corporació municipal en manifestacions religioses.
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2023
8. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen adjudicació de l’habitatge protegit ubicat a l’Avinguda de Carlet, 3
18.PRECS I PREGUNTES
Anthony John Cooper Villar
Cargo: Portaveu | EUPV-Endavant
foto
12 intervenciones
3. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen deixar sense efecte l’ acord de 29 d’octubre de 2015 del Ple de l’Ajuntament referent a la participació de la corporació municipal en manifestacions religioses.
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de la modificació de la Base número 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen justificació de les assignacions als grups municipals de l’exercici de 2022
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2023
9. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen elecció del càrrec de jutgessa de pau substituta
10.C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen pròrroga vigència «Pla d’Igualtat del personal treballador de l’Ajuntament d’Algemesí 2022-2023»
11.C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen de nomenament representants en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària
12.C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen ratificació resolució alcaldia 1213/2023
18.PRECS I PREGUNTES
José Jesús Ribes Feliu
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
11 intervenciones
2. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Aprovació definitiva Compte General consolidat de l’exercici 2022
3. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen deixar sense efecte l’ acord de 29 d’octubre de 2015 del Ple de l’Ajuntament referent a la participació de la corporació municipal en manifestacions religioses.
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de la modificació de la Base número 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen justificació de les assignacions als grups municipals de l’exercici de 2022
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2023
7. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació definitiva del canvi de destinació de la parcel·la ubicada en l’Avinguda de Carlet, 26 per a usos administratius-institucionals com a mutació demanial interna o objectiva
8. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen adjudicació de l’habitatge protegit ubicat a l’Avinguda de Carlet, 3
9. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen elecció del càrrec de jutgessa de pau substituta
10.C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen pròrroga vigència «Pla d’Igualtat del personal treballador de l’Ajuntament d’Algemesí 2022-2023»
11.C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen de nomenament representants en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària
12.C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen ratificació resolució alcaldia 1213/2023
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
13 intervenciones
1. Aprovació de les videoactes de les sessions anteriors
2. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Aprovació definitiva Compte General consolidat de l’exercici 2022
3. C.I. Educació, Tradicions i Participació Ciutadana. Dictamen deixar sense efecte l’ acord de 29 d’octubre de 2015 del Ple de l’Ajuntament referent a la participació de la corporació municipal en manifestacions religioses.
4. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de la modificació de la Base número 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023
5. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen justificació de les assignacions als grups municipals de l’exercici de 2022
6. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2023
7. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen aprovació definitiva del canvi de destinació de la parcel·la ubicada en l’Avinguda de Carlet, 26 per a usos administratius-institucionals com a mutació demanial interna o objectiva
8. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen adjudicació de l’habitatge protegit ubicat a l’Avinguda de Carlet, 3
9. C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen elecció del càrrec de jutgessa de pau substituta
10.C.I. Economia, Administració Pública i Recursos Humans. Dictamen pròrroga vigència «Pla d’Igualtat del personal treballador de l’Ajuntament d’Algemesí 2022-2023»
11.C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen de nomenament representants en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària
12.C.I. Ordenació Territorial i Medi Ambient. Dictamen ratificació resolució alcaldia 1213/2023
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
24
(00:24:17)
EUPV-Endavant
12
(00:13:19)
Més Algemesí
18
(00:31:25)
PP
44
(00:41:38)
PSPV-PSOE
9
(00:17:02)
VOX
9
(00:11:11)