logo
digiacta
buscar
Año
Ple Extraordinari del 28 de juny de 2023
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
4 intervenciones
6 intervenciones
9 intervenciones
10 intervenciones
10 intervenciones
11 intervenciones
1 intervenciones
3 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
José Javier Sanchis Bretones
Cargo: Alcalde - President | PP
foto
19 intervenciones
1. Constitució dels grups polítics municipals.
2. Fixació de la periodicitat de les sessions del Ple.
3. Creació i composició de les comissions informatives permanents.
4. Aprovació de la modificació de les Bases 39.3.1 i 39.4 del pressupost municipal per a l’exercici 2023.
5. Aprovació de la modificació de la plantilla de personal. Creació de llocs de treball de personal eventual.
6. Determinació dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial.
7. Nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats
8. Coneixement de les resolucions de l’alcaldia en matèria de nomenaments
9. Comprovació de l’inventari de béns de l’Ajuntament.
Marta Trenzano Rubio
Cargo: Portaveu | PSPV-PSOE
foto
4 intervenciones
4. Aprovació de la modificació de les Bases 39.3.1 i 39.4 del pressupost municipal per a l’exercici 2023.
5. Aprovació de la modificació de la plantilla de personal. Creació de llocs de treball de personal eventual.
6. Determinació dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial.
7. Nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats
Francisco de Borja Revilla Brioso
Cargo: Portaveu | VOX
foto
2 intervenciones
5. Aprovació de la modificació de la plantilla de personal. Creació de llocs de treball de personal eventual.
6. Determinació dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial.
Josep Antoni Bermúdez i Roses
Cargo: Portaveu | Més Algemesí
foto
9 intervenciones
3. Creació i composició de les comissions informatives permanents.
4. Aprovació de la modificació de les Bases 39.3.1 i 39.4 del pressupost municipal per a l’exercici 2023.
5. Aprovació de la modificació de la plantilla de personal. Creació de llocs de treball de personal eventual.
6. Determinació dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial.
7. Nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats
Anthony John Cooper Villar
Cargo: Portaveu | EUPV-Endavant
foto
7 intervenciones
3. Creació i composició de les comissions informatives permanents.
4. Aprovació de la modificació de les Bases 39.3.1 i 39.4 del pressupost municipal per a l’exercici 2023.
5. Aprovació de la modificació de la plantilla de personal. Creació de llocs de treball de personal eventual.
6. Determinació dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial.
José Jesús Ribes Feliu
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
8 intervenciones
1. Constitució dels grups polítics municipals.
2. Fixació de la periodicitat de les sessions del Ple.
4. Aprovació de la modificació de les Bases 39.3.1 i 39.4 del pressupost municipal per a l’exercici 2023.
5. Aprovació de la modificació de la plantilla de personal. Creació de llocs de treball de personal eventual.
6. Determinació dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial.
7. Nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats
9. Comprovació de l’inventari de béns de l’Ajuntament.
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
7 intervenciones
2. Fixació de la periodicitat de les sessions del Ple.
3. Creació i composició de les comissions informatives permanents.
4. Aprovació de la modificació de les Bases 39.3.1 i 39.4 del pressupost municipal per a l’exercici 2023.
5. Aprovació de la modificació de la plantilla de personal. Creació de llocs de treball de personal eventual.
6. Determinació dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial.
7. Nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
15
(00:19:38)
EUPV-Endavant
7
(00:10:57)
Més Algemesí
9
(00:21:07)
PP
19
(00:37:43)
PSPV-PSOE
4
(00:09:38)
VOX
2
(00:02:29)