logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 27 d'abril de 2023
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:00:33)
Copiar URL
5 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:01:38)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:06:45)
Copiar URL
5 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:07:20)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(00:11:34)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:12:37)
Copiar URL
20 intervenciones
4 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:40:34)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(00:45:27)
Copiar URL
24 intervenciones
15 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
6 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Marta Trenzano Rubio
Cargo: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
24 intervenciones
1. Aprovació de la videoacta de la sessió anterior (30 de març de 2023)
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen elecció de càrrec de jutge/jutgessa de pau titular i substitut
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de l’expedient per a dur a terme l’adjudicació de la concessió del domini públic de l'ús privatiu del bé de propietat municipal per on discorrerà la canalització del subsol de la via pública entre les parcel·les ubicades al carrer Aiguaders, 7 i carrer Pescadors, 16
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Donar compte de l‘adjudicació del contracte de l’obra «Construcció Nou Centre d’Educació Especial Alberto Tortajada»
5. Donar compte atorgament de subvencions (IVACE) per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics.
6. C.I. Cultura i Educació. Dictamen de la moció del grup Més Compromís per a presentació de l’avantprojecte de reforma del parc Salvador Castell i recollida d’aportacions de la ciutadania
7. C.I. Cultura i Educació. Dictamen de la moció del grup Més Compromís per a elaborar una consulta ciutadana de la construcció de la piscina descoberta municipal
19. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la número 439 a la número 740, corresponent al mes de març en tràmit de quedar assabentada.
20. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Donar compte de l’informe de morositat i període mitjà de pagament corresponent al primer trimestre de 2023
21. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Donar compte de l’informe resum anual de control intern de l’exercici 2022
22. Donar compte de la resolució d’alcaldia número 800/2023 de creació de delegació d’innovació
24. PRECS I PREGUNTES
Antonio García Martínez
Cargo: Agricultura | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
24. PRECS I PREGUNTES
Palma Egido Agulló
Cargo: Economia, Festes, Joventut, Mercat, Parcs | PSPV-PSOE
foto
5 intervenciones
5. Donar compte atorgament de subvencions (IVACE) per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics.
6. C.I. Cultura i Educació. Dictamen de la moció del grup Més Compromís per a presentació de l’avantprojecte de reforma del parc Salvador Castell i recollida d’aportacions de la ciutadania
Timoteo Montalvà Ribera
Cargo: Personal, Seguretat ciutadana i mobilitat, DIAL | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen elecció de càrrec de jutge/jutgessa de pau titular i substitut
Rafael Lluch Martínez
Cargo: Esports, Promoció Valencià, Agermanaments | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
7. C.I. Cultura i Educació. Dictamen de la moció del grup Més Compromís per a elaborar una consulta ciutadana de la construcció de la piscina descoberta municipal
Raül Adam Armengol
Cargo: Serveis Públics, Patrimoni | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de l’expedient per a dur a terme l’adjudicació de la concessió del domini públic de l'ús privatiu del bé de propietat municipal per on discorrerà la canalització del subsol de la via pública entre les parcel·les ubicades al carrer Aiguaders, 7 i carrer Pescadors, 16
José Javier Sanchis Bretones
Cargo: Portaveu | PP
foto
7 intervenciones
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Donar compte de l‘adjudicació del contracte de l’obra «Construcció Nou Centre d’Educació Especial Alberto Tortajada»
6. C.I. Cultura i Educació. Dictamen de la moció del grup Més Compromís per a presentació de l’avantprojecte de reforma del parc Salvador Castell i recollida d’aportacions de la ciutadania
7. C.I. Cultura i Educació. Dictamen de la moció del grup Més Compromís per a elaborar una consulta ciutadana de la construcció de la piscina descoberta municipal
24. PRECS I PREGUNTES
Emilia García Hernández
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen elecció de càrrec de jutge/jutgessa de pau titular i substitut
Lorena Calatayud Ruiz
Cargo: Portaveu | MÉS COMPROMIS
foto
11 intervenciones
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Donar compte de l‘adjudicació del contracte de l’obra «Construcció Nou Centre d’Educació Especial Alberto Tortajada»
6. C.I. Cultura i Educació. Dictamen de la moció del grup Més Compromís per a presentació de l’avantprojecte de reforma del parc Salvador Castell i recollida d’aportacions de la ciutadania
7. C.I. Cultura i Educació. Dictamen de la moció del grup Més Compromís per a elaborar una consulta ciutadana de la construcció de la piscina descoberta municipal
Alexis Maravilla
Cargo: Regidor | MÉS COMPROMIS
foto
2 intervenciones
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de l’expedient per a dur a terme l’adjudicació de la concessió del domini públic de l'ús privatiu del bé de propietat municipal per on discorrerà la canalització del subsol de la via pública entre les parcel·les ubicades al carrer Aiguaders, 7 i carrer Pescadors, 16
5. Donar compte atorgament de subvencions (IVACE) per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics.
Borja Revilla Brioso
Cargo: Portaveu | VOX
foto
10 intervenciones
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Donar compte de l‘adjudicació del contracte de l’obra «Construcció Nou Centre d’Educació Especial Alberto Tortajada»
6. C.I. Cultura i Educació. Dictamen de la moció del grup Més Compromís per a presentació de l’avantprojecte de reforma del parc Salvador Castell i recollida d’aportacions de la ciutadania
7. C.I. Cultura i Educació. Dictamen de la moció del grup Més Compromís per a elaborar una consulta ciutadana de la construcció de la piscina descoberta municipal
Joaquim Rosell Carbonell
Cargo: Regidor | EUPV
foto
3 intervenciones
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Donar compte de l‘adjudicació del contracte de l’obra «Construcció Nou Centre d’Educació Especial Alberto Tortajada»
6. C.I. Cultura i Educació. Dictamen de la moció del grup Més Compromís per a presentació de l’avantprojecte de reforma del parc Salvador Castell i recollida d’aportacions de la ciutadania
Jesús Ribes Feliu
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
10 intervenciones
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen elecció de càrrec de jutge/jutgessa de pau titular i substitut
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de l’expedient per a dur a terme l’adjudicació de la concessió del domini públic de l'ús privatiu del bé de propietat municipal per on discorrerà la canalització del subsol de la via pública entre les parcel·les ubicades al carrer Aiguaders, 7 i carrer Pescadors, 16
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Donar compte de l‘adjudicació del contracte de l’obra «Construcció Nou Centre d’Educació Especial Alberto Tortajada»
5. Donar compte atorgament de subvencions (IVACE) per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics.
6. C.I. Cultura i Educació. Dictamen de la moció del grup Més Compromís per a presentació de l’avantprojecte de reforma del parc Salvador Castell i recollida d’aportacions de la ciutadania
7. C.I. Cultura i Educació. Dictamen de la moció del grup Més Compromís per a elaborar una consulta ciutadana de la construcció de la piscina descoberta municipal
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
6 intervenciones
1. Aprovació de la videoacta de la sessió anterior (30 de març de 2023)
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen elecció de càrrec de jutge/jutgessa de pau titular i substitut
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de l’expedient per a dur a terme l’adjudicació de la concessió del domini públic de l'ús privatiu del bé de propietat municipal per on discorrerà la canalització del subsol de la via pública entre les parcel·les ubicades al carrer Aiguaders, 7 i carrer Pescadors, 16
6. C.I. Cultura i Educació. Dictamen de la moció del grup Més Compromís per a presentació de l’avantprojecte de reforma del parc Salvador Castell i recollida d’aportacions de la ciutadania
7. C.I. Cultura i Educació. Dictamen de la moció del grup Més Compromís per a elaborar una consulta ciutadana de la construcció de la piscina descoberta municipal
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
16
(00:15:48)
EUPV
3
(00:05:43)
MÉS COMPROMIS
13
(00:30:49)
PP
8
(00:14:54)
PSPV-PSOE
35
(01:03:36)
VOX
10
(00:14:41)