logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 31 de gener de 2023
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
1 intervenciones
9 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:01:01)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(00:06:46)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(00:13:30)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:19:22)
Copiar URL
6 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:19:55)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(00:27:49)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:30:30)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:30:58)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:32:15)
Copiar URL
25 intervenciones
11 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:37:36)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:38:39)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:51:31)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:57:31)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:12:52)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
10 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Marta Trenzano Rubio
Cargo: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
20 intervenciones
01. APROVACIÓ DE LA VIDEOACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM 13 DE 20 D’OCTUBRE DE 2022.
02. C.I. DE SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS DE LA CIUTAT D’ALGEMESÍ 2023-2026.
03. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 30 DE DESEMBRE DE 2022, D’APROVACIÓ INTERPRETACIÓ CONTRACTE CONCESSIONAL DE LA PISCINA COBERTA.
04. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. DICTAMEN PROPOSTA D’ACORD MODIFICACIÓ CONTRACTE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA.
05. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN I RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ EN L’ORDE DEL DIA APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE EXECUCIÓ DE SERVEIS DE DIRECCIÓ, REDACCIÓ, EDICIÓ I PROGRAMACIÓ DEL BERCA TV, I DEL SERVEI INTEGRAL DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL.
06. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS SOBRE BONIFICACIÓ PER INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS
20. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA, DE LA NÚMERO 2485 A LA NÚMERO 2702 CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE , EN TRÀMIT DE QUEDAR ASSABENTADA
21. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2022
23. PRECS I PREGUNTES
Pere Blanco Vega
Cargo: Cultura, Treball, Noves Tecnologies | EUPV
foto
1 intervenciones
05. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN I RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ EN L’ORDE DEL DIA APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE EXECUCIÓ DE SERVEIS DE DIRECCIÓ, REDACCIÓ, EDICIÓ I PROGRAMACIÓ DEL BERCA TV, I DEL SERVEI INTEGRAL DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL.
Palma Egido Agulló
Cargo: Economia, Festes, Joventut, Mercat, Parcs | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
23. PRECS I PREGUNTES
Anna Girbés Castell
Cargo: Benestar Social, Coope. i Solidaritat, OMIC | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
02. C.I. DE SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS DE LA CIUTAT D’ALGEMESÍ 2023-2026.
Rafael Lluch Martínez
Cargo: Esports, Promoció Valencià, Agermanaments | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
03. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 30 DE DESEMBRE DE 2022, D’APROVACIÓ INTERPRETACIÓ CONTRACTE CONCESSIONAL DE LA PISCINA COBERTA.
Àngel Ferrer Camarasa
Cargo: Participació, Transparència, Medi Ambient | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
06. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS SOBRE BONIFICACIÓ PER INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS
Edgar Bresó Esteve
Cargo: Urbanisme, Turisme | Membre no adscrit
foto
2 intervenciones
05. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN I RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ EN L’ORDE DEL DIA APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE EXECUCIÓ DE SERVEIS DE DIRECCIÓ, REDACCIÓ, EDICIÓ I PROGRAMACIÓ DEL BERCA TV, I DEL SERVEI INTEGRAL DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL.
23. PRECS I PREGUNTES
José Javier Sanchis Bretones
Cargo: Portaveu | PP
foto
4 intervenciones
05. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN I RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ EN L’ORDE DEL DIA APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE EXECUCIÓ DE SERVEIS DE DIRECCIÓ, REDACCIÓ, EDICIÓ I PROGRAMACIÓ DEL BERCA TV, I DEL SERVEI INTEGRAL DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL.
Carmina Borràs Ortega
Cargo: Regidora | PP
foto
2 intervenciones
02. C.I. DE SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS DE LA CIUTAT D’ALGEMESÍ 2023-2026.
23. PRECS I PREGUNTES
Isabel Rubio Carbonell
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
03. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 30 DE DESEMBRE DE 2022, D’APROVACIÓ INTERPRETACIÓ CONTRACTE CONCESSIONAL DE LA PISCINA COBERTA.
Sara Adam Goig
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
06. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS SOBRE BONIFICACIÓ PER INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS
Lorena Calatayud Ruiz
Cargo: Portaveu | MÉS COMPROMIS
foto
6 intervenciones
05. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN I RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ EN L’ORDE DEL DIA APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE EXECUCIÓ DE SERVEIS DE DIRECCIÓ, REDACCIÓ, EDICIÓ I PROGRAMACIÓ DEL BERCA TV, I DEL SERVEI INTEGRAL DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL.
06. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS SOBRE BONIFICACIÓ PER INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS
Julia Andrés Pascual
Cargo: Regidora | MÉS COMPROMIS
foto
5 intervenciones
02. C.I. DE SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS DE LA CIUTAT D’ALGEMESÍ 2023-2026.
03. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 30 DE DESEMBRE DE 2022, D’APROVACIÓ INTERPRETACIÓ CONTRACTE CONCESSIONAL DE LA PISCINA COBERTA.
05. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN I RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ EN L’ORDE DEL DIA APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE EXECUCIÓ DE SERVEIS DE DIRECCIÓ, REDACCIÓ, EDICIÓ I PROGRAMACIÓ DEL BERCA TV, I DEL SERVEI INTEGRAL DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL.
23. PRECS I PREGUNTES
Borja Revilla Brioso
Cargo: Portaveu | VOX
foto
6 intervenciones
02. C.I. DE SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS DE LA CIUTAT D’ALGEMESÍ 2023-2026.
05. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN I RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ EN L’ORDE DEL DIA APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE EXECUCIÓ DE SERVEIS DE DIRECCIÓ, REDACCIÓ, EDICIÓ I PROGRAMACIÓ DEL BERCA TV, I DEL SERVEI INTEGRAL DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL.
23. PRECS I PREGUNTES
Joaquim Rosell Carbonell
Cargo: Regidor | EUPV
foto
1 intervenciones
06. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS SOBRE BONIFICACIÓ PER INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS
Jesús Ribes Feliu
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
5 intervenciones
02. C.I. DE SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS DE LA CIUTAT D’ALGEMESÍ 2023-2026.
03. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 30 DE DESEMBRE DE 2022, D’APROVACIÓ INTERPRETACIÓ CONTRACTE CONCESSIONAL DE LA PISCINA COBERTA.
04. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. DICTAMEN PROPOSTA D’ACORD MODIFICACIÓ CONTRACTE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA.
05. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN I RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ EN L’ORDE DEL DIA APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE EXECUCIÓ DE SERVEIS DE DIRECCIÓ, REDACCIÓ, EDICIÓ I PROGRAMACIÓ DEL BERCA TV, I DEL SERVEI INTEGRAL DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL.
06. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS SOBRE BONIFICACIÓ PER INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
7 intervenciones
02. C.I. DE SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS DE LA CIUTAT D’ALGEMESÍ 2023-2026.
03. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 30 DE DESEMBRE DE 2022, D’APROVACIÓ INTERPRETACIÓ CONTRACTE CONCESSIONAL DE LA PISCINA COBERTA.
04. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. DICTAMEN PROPOSTA D’ACORD MODIFICACIÓ CONTRACTE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA.
05. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN I RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ EN L’ORDE DEL DIA APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE EXECUCIÓ DE SERVEIS DE DIRECCIÓ, REDACCIÓ, EDICIÓ I PROGRAMACIÓ DEL BERCA TV, I DEL SERVEI INTEGRAL DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL.
06. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS SOBRE BONIFICACIÓ PER INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
12
(00:11:25)
EUPV
2
(00:03:39)
MÉS COMPROMIS
11
(00:28:13)
Membre no adscrit
2
(00:07:57)
PP
8
(00:18:00)
PSPV-PSOE
26
(01:08:32)
VOX
6
(00:09:59)