logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 30 de juny de 2022
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:00:34)
Copiar URL
7 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:01:00)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(00:03:39)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:06:55)
Copiar URL
9 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:07:23)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:09:18)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:17:37)
Copiar URL
11 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:18:06)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(00:26:44)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(00:28:24)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:32:11)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:41:12)
Copiar URL
14 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:41:35)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(00:53:23)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(01:00:05)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:07:07)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:21:36)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:21:51)
Copiar URL
1 intervenciones
6 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:22:23)
Copiar URL
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:24:50)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:26:35)
Copiar URL
17 intervenciones
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(01:36:46)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(01:38:10)
Copiar URL
foto
Públic
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:39:18)
Copiar URL
foto
Públic
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:54:41)
Copiar URL
foto
Públic
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:55:51)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Marta Trenzano Rubio
Cargo: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
19 intervenciones
1. Aprovació de la videoacta de la sessió anterior (25 de maig de 2022)
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: desestimació d’al·legacions i aprovació definitiva de l’acord de modificació dels llocs de treball de tècnic superior de biblioteques i arxiu i tècnic mitjà de biblioteca.
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: desestimació d’al·legacions i aprovació definitiva de l’acord d’increment del complement de destinació del lloc vacant de tècnic d'administració general.
4. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits numero 10/2022, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
5. C.I. Cultura i Educació. Dictamen denominació de carrer i retirada de símbols en compliment d’allò disposat en la Llei de memòria històrica.
33. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la número 947 a la número 1185, corresponents al mes de maig, en tràmit de quedar assabentada
34. DESPATX EXTRAORDINARI
35. PRECS I PREGUNTES
Pere Blanco Vega
Cargo: Cultura, Treball, Noves Tecnologies | EUPV
foto
2 intervenciones
5. C.I. Cultura i Educació. Dictamen denominació de carrer i retirada de símbols en compliment d’allò disposat en la Llei de memòria històrica.
Timoteo Montalvà Ribera
Cargo: Personal, Seguretat ciutadana i mobilitat, DIAL | PSPV-PSOE
foto
4 intervenciones
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: desestimació d’al·legacions i aprovació definitiva de l’acord de modificació dels llocs de treball de tècnic superior de biblioteques i arxiu i tècnic mitjà de biblioteca.
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: desestimació d’al·legacions i aprovació definitiva de l’acord d’increment del complement de destinació del lloc vacant de tècnic d'administració general.
Edgar Bresó Esteve
Cargo: Urbanisme, Turisme | Membre no adscrit
foto
2 intervenciones
4. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits numero 10/2022, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
5. C.I. Cultura i Educació. Dictamen denominació de carrer i retirada de símbols en compliment d’allò disposat en la Llei de memòria històrica.
José Javier Sanchis Bretones
Cargo: Portaveu | PP
foto
4 intervenciones
4. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits numero 10/2022, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
5. C.I. Cultura i Educació. Dictamen denominació de carrer i retirada de símbols en compliment d’allò disposat en la Llei de memòria històrica.
35. PRECS I PREGUNTES
Carmina Borràs Ortega
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: desestimació d’al·legacions i aprovació definitiva de l’acord d’increment del complement de destinació del lloc vacant de tècnic d'administració general.
Isabel Rubio Carbonell
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: desestimació d’al·legacions i aprovació definitiva de l’acord de modificació dels llocs de treball de tècnic superior de biblioteques i arxiu i tècnic mitjà de biblioteca.
Lorena Calatayud Ruiz
Cargo: Portaveu | MÉS COMPROMIS
foto
3 intervenciones
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: desestimació d’al·legacions i aprovació definitiva de l’acord d’increment del complement de destinació del lloc vacant de tècnic d'administració general.
4. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits numero 10/2022, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
5. C.I. Cultura i Educació. Dictamen denominació de carrer i retirada de símbols en compliment d’allò disposat en la Llei de memòria històrica.
Alexis Maravilla
Cargo: Regidor | MÉS COMPROMIS
foto
2 intervenciones
4. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits numero 10/2022, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
35. PRECS I PREGUNTES
Julia Andrés Pascual
Cargo: Regidora | MÉS COMPROMIS
foto
3 intervenciones
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: desestimació d’al·legacions i aprovació definitiva de l’acord de modificació dels llocs de treball de tècnic superior de biblioteques i arxiu i tècnic mitjà de biblioteca.
5. C.I. Cultura i Educació. Dictamen denominació de carrer i retirada de símbols en compliment d’allò disposat en la Llei de memòria històrica.
35. PRECS I PREGUNTES
Borja Revilla Brioso
Cargo: Portaveu | VOX
foto
9 intervenciones
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: desestimació d’al·legacions i aprovació definitiva de l’acord de modificació dels llocs de treball de tècnic superior de biblioteques i arxiu i tècnic mitjà de biblioteca.
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: desestimació d’al·legacions i aprovació definitiva de l’acord d’increment del complement de destinació del lloc vacant de tècnic d'administració general.
4. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits numero 10/2022, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
5. C.I. Cultura i Educació. Dictamen denominació de carrer i retirada de símbols en compliment d’allò disposat en la Llei de memòria històrica.
34. DESPATX EXTRAORDINARI
35. PRECS I PREGUNTES
Joaquim Rosell Carbonell
Cargo: Regidor | EUPV
foto
1 intervenciones
35. PRECS I PREGUNTES
Jesús Ribes Feliu
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
6 intervenciones
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: desestimació d’al·legacions i aprovació definitiva de l’acord de modificació dels llocs de treball de tècnic superior de biblioteques i arxiu i tècnic mitjà de biblioteca.
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: desestimació d’al·legacions i aprovació definitiva de l’acord d’increment del complement de destinació del lloc vacant de tècnic d'administració general.
4. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits numero 10/2022, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
5. C.I. Cultura i Educació. Dictamen denominació de carrer i retirada de símbols en compliment d’allò disposat en la Llei de memòria històrica.
34. DESPATX EXTRAORDINARI
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
7 intervenciones
1. Aprovació de la videoacta de la sessió anterior (25 de maig de 2022)
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: desestimació d’al·legacions i aprovació definitiva de l’acord de modificació dels llocs de treball de tècnic superior de biblioteques i arxiu i tècnic mitjà de biblioteca.
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: desestimació d’al·legacions i aprovació definitiva de l’acord d’increment del complement de destinació del lloc vacant de tècnic d'administració general.
4. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits numero 10/2022, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
5. C.I. Cultura i Educació. Dictamen denominació de carrer i retirada de símbols en compliment d’allò disposat en la Llei de memòria històrica.
34. DESPATX EXTRAORDINARI
Públic
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
3 intervenciones
35. PRECS I PREGUNTES
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
16
(00:24:52)
EUPV
3
(00:07:07)
MÉS COMPROMIS
8
(00:15:21)
Membre no adscrit
2
(00:05:53)
PP
6
(00:12:29)
PSPV-PSOE
23
(00:33:34)
VOX
9
(00:12:55)