logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 31 de gener de 2023
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1 intervencions
9 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:01:01)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(00:06:46)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(00:13:30)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:19:22)
Copiar URL
6 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:19:55)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(00:27:49)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:30:30)
Copiar URL
3 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:30:58)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:32:15)
Copiar URL
25 intervencions
11 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:37:36)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:38:39)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:51:31)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:57:31)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:12:52)
Copiar URL
1 intervencions
1 intervencions
10 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Marta Trenzano Rubio
Càrrec: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
20 intervencions
01. APROVACIÓ DE LA VIDEOACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM 13 DE 20 D’OCTUBRE DE 2022.
02. C.I. DE SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS DE LA CIUTAT D’ALGEMESÍ 2023-2026.
03. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 30 DE DESEMBRE DE 2022, D’APROVACIÓ INTERPRETACIÓ CONTRACTE CONCESSIONAL DE LA PISCINA COBERTA.
04. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. DICTAMEN PROPOSTA D’ACORD MODIFICACIÓ CONTRACTE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA.
05. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN I RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ EN L’ORDE DEL DIA APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE EXECUCIÓ DE SERVEIS DE DIRECCIÓ, REDACCIÓ, EDICIÓ I PROGRAMACIÓ DEL BERCA TV, I DEL SERVEI INTEGRAL DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL.
06. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS SOBRE BONIFICACIÓ PER INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS
20. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA, DE LA NÚMERO 2485 A LA NÚMERO 2702 CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE , EN TRÀMIT DE QUEDAR ASSABENTADA
21. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2022
23. PRECS I PREGUNTES
Pere Blanco Vega
Càrrec: Cultura, Treball, Noves Tecnologies | EUPV
foto
1 intervencions
05. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN I RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ EN L’ORDE DEL DIA APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE EXECUCIÓ DE SERVEIS DE DIRECCIÓ, REDACCIÓ, EDICIÓ I PROGRAMACIÓ DEL BERCA TV, I DEL SERVEI INTEGRAL DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL.
Palma Egido Agulló
Càrrec: Economia, Festes, Joventut, Mercat, Parcs | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
23. PRECS I PREGUNTES
Anna Girbés Castell
Càrrec: Benestar Social, Coope. i Solidaritat, OMIC | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
02. C.I. DE SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS DE LA CIUTAT D’ALGEMESÍ 2023-2026.
Rafael Lluch Martínez
Càrrec: Esports, Promoció Valencià, Agermanaments | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
03. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 30 DE DESEMBRE DE 2022, D’APROVACIÓ INTERPRETACIÓ CONTRACTE CONCESSIONAL DE LA PISCINA COBERTA.
Àngel Ferrer Camarasa
Càrrec: Participació, Transparència, Medi Ambient | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
06. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS SOBRE BONIFICACIÓ PER INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS
Edgar Bresó Esteve
Càrrec: Urbanisme, Turisme | Membre no adscrit
foto
2 intervencions
05. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN I RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ EN L’ORDE DEL DIA APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE EXECUCIÓ DE SERVEIS DE DIRECCIÓ, REDACCIÓ, EDICIÓ I PROGRAMACIÓ DEL BERCA TV, I DEL SERVEI INTEGRAL DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL.
23. PRECS I PREGUNTES
José Javier Sanchis Bretones
Càrrec: Portaveu | PP
foto
4 intervencions
05. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN I RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ EN L’ORDE DEL DIA APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE EXECUCIÓ DE SERVEIS DE DIRECCIÓ, REDACCIÓ, EDICIÓ I PROGRAMACIÓ DEL BERCA TV, I DEL SERVEI INTEGRAL DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL.
Carmina Borràs Ortega
Càrrec: Regidora | PP
foto
2 intervencions
02. C.I. DE SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS DE LA CIUTAT D’ALGEMESÍ 2023-2026.
23. PRECS I PREGUNTES
Isabel Rubio Carbonell
Càrrec: Regidora | PP
foto
1 intervencions
03. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 30 DE DESEMBRE DE 2022, D’APROVACIÓ INTERPRETACIÓ CONTRACTE CONCESSIONAL DE LA PISCINA COBERTA.
Sara Adam Goig
Càrrec: Regidora | PP
foto
1 intervencions
06. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS SOBRE BONIFICACIÓ PER INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS
Lorena Calatayud Ruiz
Càrrec: Portaveu | MÉS COMPROMIS
foto
6 intervencions
05. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN I RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ EN L’ORDE DEL DIA APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE EXECUCIÓ DE SERVEIS DE DIRECCIÓ, REDACCIÓ, EDICIÓ I PROGRAMACIÓ DEL BERCA TV, I DEL SERVEI INTEGRAL DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL.
06. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS SOBRE BONIFICACIÓ PER INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS
Julia Andrés Pascual
Càrrec: Regidora | MÉS COMPROMIS
foto
5 intervencions
02. C.I. DE SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS DE LA CIUTAT D’ALGEMESÍ 2023-2026.
03. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 30 DE DESEMBRE DE 2022, D’APROVACIÓ INTERPRETACIÓ CONTRACTE CONCESSIONAL DE LA PISCINA COBERTA.
05. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN I RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ EN L’ORDE DEL DIA APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE EXECUCIÓ DE SERVEIS DE DIRECCIÓ, REDACCIÓ, EDICIÓ I PROGRAMACIÓ DEL BERCA TV, I DEL SERVEI INTEGRAL DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL.
23. PRECS I PREGUNTES
Borja Revilla Brioso
Càrrec: Portaveu | VOX
foto
6 intervencions
02. C.I. DE SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS DE LA CIUTAT D’ALGEMESÍ 2023-2026.
05. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN I RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ EN L’ORDE DEL DIA APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE EXECUCIÓ DE SERVEIS DE DIRECCIÓ, REDACCIÓ, EDICIÓ I PROGRAMACIÓ DEL BERCA TV, I DEL SERVEI INTEGRAL DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL.
23. PRECS I PREGUNTES
Joaquim Rosell Carbonell
Càrrec: Regidor | EUPV
foto
1 intervencions
06. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS SOBRE BONIFICACIÓ PER INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS
Jesús Ribes Feliu
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
5 intervencions
02. C.I. DE SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS DE LA CIUTAT D’ALGEMESÍ 2023-2026.
03. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 30 DE DESEMBRE DE 2022, D’APROVACIÓ INTERPRETACIÓ CONTRACTE CONCESSIONAL DE LA PISCINA COBERTA.
04. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. DICTAMEN PROPOSTA D’ACORD MODIFICACIÓ CONTRACTE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA.
05. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN I RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ EN L’ORDE DEL DIA APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE EXECUCIÓ DE SERVEIS DE DIRECCIÓ, REDACCIÓ, EDICIÓ I PROGRAMACIÓ DEL BERCA TV, I DEL SERVEI INTEGRAL DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL.
06. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS SOBRE BONIFICACIÓ PER INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
7 intervencions
02. C.I. DE SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN APROVACIÓ DEL I PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS DE LA CIUTAT D’ALGEMESÍ 2023-2026.
03. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 30 DE DESEMBRE DE 2022, D’APROVACIÓ INTERPRETACIÓ CONTRACTE CONCESSIONAL DE LA PISCINA COBERTA.
04. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. DICTAMEN PROPOSTA D’ACORD MODIFICACIÓ CONTRACTE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA.
05. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN I RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ EN L’ORDE DEL DIA APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE EXECUCIÓ DE SERVEIS DE DIRECCIÓ, REDACCIÓ, EDICIÓ I PROGRAMACIÓ DEL BERCA TV, I DEL SERVEI INTEGRAL DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL.
06. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS SOBRE BONIFICACIÓ PER INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
12
(00:11:25)
EUPV
2
(00:03:39)
MÉS COMPROMIS
11
(00:28:13)
Membre no adscrit
2
(00:07:57)
PP
8
(00:18:00)
PSPV-PSOE
26
(01:08:32)
VOX
6
(00:09:59)