logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 30 de juliol de 2020
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:00:41)
Copiar URL
8 intervencions
foto
Juan José Orquín Serrano
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:00:59)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(00:02:39)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:09:02)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:10:32)
Copiar URL
10 intervencions
foto
Juan José Orquín Serrano
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:10:50)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(00:14:29)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:17:07)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:25:10)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:27:40)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Juan José Orquín Serrano
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:28:11)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:29:25)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Juan José Orquín Serrano
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:29:57)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:34:57)
Copiar URL
11 intervencions
foto
Juan José Orquín Serrano
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:35:16)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:37:50)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:49:13)
Copiar URL
foto
Juan José Orquín Serrano
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:52:20)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(00:54:31)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:57:10)
Copiar URL
16 intervencions
1 intervencions
0 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
3 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:34:54)
Copiar URL
17 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Marta Trenzano Rubio
Càrrec: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
24 intervencions
1. Aprovació de les actes anteriors: a. Acta sessió ordinària núm. 5 de 7 de maig de 2020 b. Acta sessió ordinària núm. 6 de 28 de maig de 2020
2. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 13 PGOU
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta de suspensió de llicències i declaracions responsables que afecten a obres escultòriques de Leonardo Borràs.
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Aprovació definitiva del Compte General de 2019
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Proposta d’aprovació definitiva de la resolució de mutu acord del contracte administratiu especial de serveis de restaurant amb la mercantil ROPAC, S.L.
6. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la moció del grup Més Compromís sobre bon ús de les mascaretes
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup Popular sobre reducció de la despesa política de l’Ajuntament d’Algemesí
13. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la número 1212 a la número 1491, del mes de juny en tràmit de quedar assabentada
14. Donar compte de l’informe d’intervenció corresponent al resum anual de Control Intern corresponent a l’exercici 2019
15. Donar compte de l’informe d’intervenció corresponent al Pla Anual de Control Financer exercici 2019
16. Donar compte de l’informe de morositat i període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2020
Despatx extraodinari
17. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Pere Blanco Vega
Càrrec: Cultura, Treball, Noves Tecnologies | EUPV
foto
3 intervencions
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta de suspensió de llicències i declaracions responsables que afecten a obres escultòriques de Leonardo Borràs.
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Proposta d’aprovació definitiva de la resolució de mutu acord del contracte administratiu especial de serveis de restaurant amb la mercantil ROPAC, S.L.
Palma Egido Agulló
Càrrec: Economia, Festes, Joventut, Mercat, Parcs | PSPV-PSOE
foto
3 intervencions
2. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 13 PGOU
17. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Anna Girbés Castell
Càrrec: Benestar Social, Coope. i Solidaritat, OMIC | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
17. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Edgar Bresó Esteve
Càrrec: Urbanisme, Turisme | Membre no adscrit
foto
6 intervencions
2. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 13 PGOU
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta de suspensió de llicències i declaracions responsables que afecten a obres escultòriques de Leonardo Borràs.
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup Popular sobre reducció de la despesa política de l’Ajuntament d’Algemesí
17. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
José Javier Sanchis Bretones
Càrrec: Portaveu | PP
foto
4 intervencions
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup Popular sobre reducció de la despesa política de l’Ajuntament d’Algemesí
Despatx extraodinari
Carmina Borràs Ortega
Càrrec: Regidora | PP
foto
1 intervencions
17. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Juan Enrique Ribes Buendía
Càrrec: Regidor | PP
foto
1 intervencions
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta de suspensió de llicències i declaracions responsables que afecten a obres escultòriques de Leonardo Borràs.
Isabel Rubio Carbonell
Càrrec: Regidora | PP
foto
1 intervencions
2. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 13 PGOU
Emilia García Hernández
Càrrec: Regidora | PP
foto
2 intervencions
6. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la moció del grup Més Compromís sobre bon ús de les mascaretes
17. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Sara Adam Goig
Càrrec: Regidora | PP
foto
1 intervencions
17. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Lorena Calatayud Ruiz
Càrrec: Portaveu | MÉS COMPROMIS
foto
6 intervencions
2. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 13 PGOU
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta de suspensió de llicències i declaracions responsables que afecten a obres escultòriques de Leonardo Borràs.
6. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la moció del grup Més Compromís sobre bon ús de les mascaretes
17. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Pepe Hernandis Talens
Càrrec: Regidor | MÉS COMPROMIS
foto
1 intervencions
17. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Julia Andrés Pascual
Càrrec: Regidora | MÉS COMPROMIS
foto
3 intervencions
6. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la moció del grup Més Compromís sobre bon ús de les mascaretes
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup Popular sobre reducció de la despesa política de l’Ajuntament d’Algemesí
Borja Revilla Brioso
Càrrec: Portaveu | VOX
foto
7 intervencions
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta de suspensió de llicències i declaracions responsables que afecten a obres escultòriques de Leonardo Borràs.
6. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la moció del grup Més Compromís sobre bon ús de les mascaretes
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup Popular sobre reducció de la despesa política de l’Ajuntament d’Algemesí
17. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Juan José Orquín Serrano
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
7 intervencions
2. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 13 PGOU
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta de suspensió de llicències i declaracions responsables que afecten a obres escultòriques de Leonardo Borràs.
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Aprovació definitiva del Compte General de 2019
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Proposta d’aprovació definitiva de la resolució de mutu acord del contracte administratiu especial de serveis de restaurant amb la mercantil ROPAC, S.L.
6. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la moció del grup Més Compromís sobre bon ús de les mascaretes
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup Popular sobre reducció de la despesa política de l’Ajuntament d’Algemesí
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
8 intervencions
1. Aprovació de les actes anteriors: a. Acta sessió ordinària núm. 5 de 7 de maig de 2020 b. Acta sessió ordinària núm. 6 de 28 de maig de 2020
2. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 13 PGOU
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Proposta de suspensió de llicències i declaracions responsables que afecten a obres escultòriques de Leonardo Borràs.
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Aprovació definitiva del Compte General de 2019
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Proposta d’aprovació definitiva de la resolució de mutu acord del contracte administratiu especial de serveis de restaurant amb la mercantil ROPAC, S.L.
6. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la moció del grup Més Compromís sobre bon ús de les mascaretes
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup Popular sobre reducció de la despesa política de l’Ajuntament d’Algemesí
Despatx extraodinari
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
15
(00:12:55)
EUPV
3
(00:05:12)
MÉS COMPROMIS
10
(00:24:37)
Membre no adscrit
6
(00:13:02)
PP
10
(00:18:27)
PSPV-PSOE
28
(00:25:06)
VOX
7
(00:11:42)