logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 28 de juliol de 2022
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:00:33)
Copiar URL
19 intervencions
4 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:20:56)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:22:53)
Copiar URL
6 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:23:25)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:31:12)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:34:03)
Copiar URL
9 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:34:25)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(00:37:22)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:46:21)
Copiar URL
5 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:46:47)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:50:53)
Copiar URL
12 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:51:24)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:54:26)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:02:37)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:07:37)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:07:51)
Copiar URL
12 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:08:26)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(01:12:35)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(01:18:08)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(01:20:58)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:23:54)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:25:15)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:25:26)
Copiar URL
20 intervencions
13 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:57:38)
Copiar URL
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:00:21)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:03:16)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(02:08:33)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:16:40)
Copiar URL
9 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:17:12)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(02:19:52)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:29:26)
Copiar URL
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
7 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Marta Trenzano Rubio
Càrrec: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
27 intervencions
1. Aprovació de la videoacta de la sessió anterior (30 de juny de 2022)
14. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen aprovació del «Pla d’Igualtat del personal treballador de l’Ajuntament d’Algemesí 2022 2023»
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Aprovació definitiva del Compte General de 2021
3. C.I. Cultura, Educació. Dictamen proposta caducitat de l’expedient d’interpretació del contracte d’aprovació inicial de l’auditoria i inici de l’expedient de la interpretació del convingut en el contracte administratiu concessional de la piscina coberta d’Algemesí
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen modificació de l’Ordenança reguladora del Trànsit
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació modificació de la base número 34.4.i) de les Bases d’Execució del Pressupost municipal per a 2022
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de les normes reguladores entre l’Ajuntament d’Algemesí i els seus empleats públics, la Concilia i Acord Social
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2022: creació d’una plaça de comissari d’art
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc per haver superat 25 anys de servei a diversos funcionaris de la policia local.
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau per executar serveis amb rellevants qualitats professionals o cíviques a dos funcionaris de la policia local.
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau per executar serveis amb rellevants qualitats professionals o cíviques a tres funcionaris de la policia local.
29. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la número 1186 a la número 1408, corresponents al mes de juny , en tràmit de quedar assabentada
30. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Donar compte de l’informe de morositat i període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2022
31. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Donar compte de l’informe d’intervenció derivat del Pla Anual de Control Financer d’actuacions de l’exercici 2021
33. PRECS I PREGUNTES
Pere Blanco Vega
Càrrec: Cultura, Treball, Noves Tecnologies | EUPV
foto
3 intervencions
14. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen aprovació del «Pla d’Igualtat del personal treballador de l’Ajuntament d’Algemesí 2022 2023»
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2022: creació d’una plaça de comissari d’art
Palma Egido Agulló
Càrrec: Economia, Festes, Joventut, Mercat, Parcs | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen modificació de l’Ordenança reguladora del Trànsit
Timoteo Montalvà Ribera
Càrrec: Personal, Seguretat ciutadana i mobilitat, DIAL | PSPV-PSOE
foto
13 intervencions
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de les normes reguladores entre l’Ajuntament d’Algemesí i els seus empleats públics, la Concilia i Acord Social
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc per haver superat 25 anys de servei a diversos funcionaris de la policia local.
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau per executar serveis amb rellevants qualitats professionals o cíviques a dos funcionaris de la policia local.
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau per executar serveis amb rellevants qualitats professionals o cíviques a tres funcionaris de la policia local.
33. PRECS I PREGUNTES
Rafael Lluch Martínez
Càrrec: Esports, Promoció Valencià, Agermanaments | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
3. C.I. Cultura, Educació. Dictamen proposta caducitat de l’expedient d’interpretació del contracte d’aprovació inicial de l’auditoria i inici de l’expedient de la interpretació del convingut en el contracte administratiu concessional de la piscina coberta d’Algemesí
Edgar Bresó Esteve
Càrrec: Urbanisme, Turisme | Membre no adscrit
foto
5 intervencions
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2022: creació d’una plaça de comissari d’art
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc per haver superat 25 anys de servei a diversos funcionaris de la policia local.
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau per executar serveis amb rellevants qualitats professionals o cíviques a tres funcionaris de la policia local.
33. PRECS I PREGUNTES
José Javier Sanchis Bretones
Càrrec: Portaveu | PP
foto
6 intervencions
14. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen aprovació del «Pla d’Igualtat del personal treballador de l’Ajuntament d’Algemesí 2022 2023»
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc per haver superat 25 anys de servei a diversos funcionaris de la policia local.
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau per executar serveis amb rellevants qualitats professionals o cíviques a dos funcionaris de la policia local.
33. PRECS I PREGUNTES
Carmina Borràs Ortega
Càrrec: Regidora | PP
foto
2 intervencions
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen modificació de l’Ordenança reguladora del Trànsit
Juan Enrique Ribes Buendía
Càrrec: Regidor | PP
foto
1 intervencions
3. C.I. Cultura, Educació. Dictamen proposta caducitat de l’expedient d’interpretació del contracte d’aprovació inicial de l’auditoria i inici de l’expedient de la interpretació del convingut en el contracte administratiu concessional de la piscina coberta d’Algemesí
Isabel Rubio Carbonell
Càrrec: Regidora | PP
foto
1 intervencions
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació modificació de la base número 34.4.i) de les Bases d’Execució del Pressupost municipal per a 2022
Emilia García Hernández
Càrrec: Regidora | PP
foto
4 intervencions
14. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen aprovació del «Pla d’Igualtat del personal treballador de l’Ajuntament d’Algemesí 2022 2023»
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de les normes reguladores entre l’Ajuntament d’Algemesí i els seus empleats públics, la Concilia i Acord Social
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2022: creació d’una plaça de comissari d’art
Sara Adam Goig
Càrrec: Regidora | PP
foto
1 intervencions
14. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen aprovació del «Pla d’Igualtat del personal treballador de l’Ajuntament d’Algemesí 2022 2023»
Lorena Calatayud Ruiz
Càrrec: Portaveu | MÉS COMPROMIS
foto
11 intervencions
14. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen aprovació del «Pla d’Igualtat del personal treballador de l’Ajuntament d’Algemesí 2022 2023»
3. C.I. Cultura, Educació. Dictamen proposta caducitat de l’expedient d’interpretació del contracte d’aprovació inicial de l’auditoria i inici de l’expedient de la interpretació del convingut en el contracte administratiu concessional de la piscina coberta d’Algemesí
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de les normes reguladores entre l’Ajuntament d’Algemesí i els seus empleats públics, la Concilia i Acord Social
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2022: creació d’una plaça de comissari d’art
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc per haver superat 25 anys de servei a diversos funcionaris de la policia local.
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau per executar serveis amb rellevants qualitats professionals o cíviques a dos funcionaris de la policia local.
Alexis Maravilla
Càrrec: Regidor | MÉS COMPROMIS
foto
3 intervencions
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen modificació de l’Ordenança reguladora del Trànsit
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2022: creació d’una plaça de comissari d’art
33. PRECS I PREGUNTES
Borja Revilla Brioso
Càrrec: Portaveu | VOX
foto
12 intervencions
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen modificació de l’Ordenança reguladora del Trànsit
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2022: creació d’una plaça de comissari d’art
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc per haver superat 25 anys de servei a diversos funcionaris de la policia local.
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau per executar serveis amb rellevants qualitats professionals o cíviques a dos funcionaris de la policia local.
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau per executar serveis amb rellevants qualitats professionals o cíviques a tres funcionaris de la policia local.
33. PRECS I PREGUNTES
Joaquim Rosell Carbonell
Càrrec: Regidor | EUPV
foto
3 intervencions
14. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen aprovació del «Pla d’Igualtat del personal treballador de l’Ajuntament d’Algemesí 2022 2023»
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació modificació de la base número 34.4.i) de les Bases d’Execució del Pressupost municipal per a 2022
Jesús Ribes Feliu
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
11 intervencions
14. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen aprovació del «Pla d’Igualtat del personal treballador de l’Ajuntament d’Algemesí 2022 2023»
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Aprovació definitiva del Compte General de 2021
3. C.I. Cultura, Educació. Dictamen proposta caducitat de l’expedient d’interpretació del contracte d’aprovació inicial de l’auditoria i inici de l’expedient de la interpretació del convingut en el contracte administratiu concessional de la piscina coberta d’Algemesí
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen modificació de l’Ordenança reguladora del Trànsit
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació modificació de la base número 34.4.i) de les Bases d’Execució del Pressupost municipal per a 2022
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de les normes reguladores entre l’Ajuntament d’Algemesí i els seus empleats públics, la Concilia i Acord Social
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2022: creació d’una plaça de comissari d’art
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc per haver superat 25 anys de servei a diversos funcionaris de la policia local.
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau per executar serveis amb rellevants qualitats professionals o cíviques a dos funcionaris de la policia local.
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau per executar serveis amb rellevants qualitats professionals o cíviques a tres funcionaris de la policia local.
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
15 intervencions
1. Aprovació de la videoacta de la sessió anterior (30 de juny de 2022)
14. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen aprovació del «Pla d’Igualtat del personal treballador de l’Ajuntament d’Algemesí 2022 2023»
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Aprovació definitiva del Compte General de 2021
3. C.I. Cultura, Educació. Dictamen proposta caducitat de l’expedient d’interpretació del contracte d’aprovació inicial de l’auditoria i inici de l’expedient de la interpretació del convingut en el contracte administratiu concessional de la piscina coberta d’Algemesí
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen modificació de l’Ordenança reguladora del Trànsit
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació modificació de la base número 34.4.i) de les Bases d’Execució del Pressupost municipal per a 2022
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de les normes reguladores entre l’Ajuntament d’Algemesí i els seus empleats públics, la Concilia i Acord Social
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2022: creació d’una plaça de comissari d’art
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc per haver superat 25 anys de servei a diversos funcionaris de la policia local.
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau per executar serveis amb rellevants qualitats professionals o cíviques a dos funcionaris de la policia local.
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau per executar serveis amb rellevants qualitats professionals o cíviques a tres funcionaris de la policia local.
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
26
(00:23:14)
EUPV
6
(00:08:17)
MÉS COMPROMIS
14
(00:24:13)
Membre no adscrit
5
(00:10:14)
PP
15
(00:23:45)
PSPV-PSOE
43
(00:35:48)
VOX
12
(00:24:08)