logo
digiacta
buscar
Any
Ple Extraordinari del 13 de juliol de 2022
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1 intervencions
12 intervencions
8 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:32:30)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(00:36:42)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(00:39:48)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:40:26)
Copiar URL
8 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:40:47)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(00:42:08)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(00:49:40)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(00:51:19)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:51:58)
Copiar URL
10 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:52:17)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(00:53:48)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:58:45)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(01:04:18)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:07:02)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:10:09)
Copiar URL
12 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:10:56)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(01:13:33)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:21:21)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(01:23:12)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:25:59)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:28:00)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:28:06)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:28:10)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:28:13)
Copiar URL
6 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:28:36)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:32:57)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:34:02)
Copiar URL
9 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:34:36)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:38:56)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:43:48)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:51:52)
Copiar URL
11 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:52:19)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(01:53:51)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(02:00:51)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(02:06:49)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:09:50)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Marta Trenzano Rubio
Càrrec: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
11 intervencions
1. Donar compte de l’aprovació de resolució mutu acord del contracte d’obres «Construcció nou Centre d’Educació Especial Alberto Tortajada.»
2. C.I. Cultura i Educació. Dictamen renuncia a la delegació i sol·licitud de nova delegació construcció nou Centre d’Educació Especial Alberto Tortajada- -Pla de Construcció, Reforma i Millora dels Centres Educatius (EDIFICANT), per a l’actuació
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovar el Pla Local de gestió de residus domèstics i assimilables
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovació definitiva modificació puntual núm. 15 del PG i estudi d’integració paisatgística.
5. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovació provisional Estudi de Detall ED-2 (Plaça del Carbó i carrer Consell de la Vila)
6. C. I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni de reserva d’aprofitament, per mutu acord i adquisició directa finca registral 15.480 al Passeig Bernat Guinovart 7. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni de reserva d’aprofitament, per mutu acord i adquisició directa finques ocupades per la construcció de la rotonda «La Calàndria». 8. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni per mutu acord i adquisició directa finca registral 14.989 al Passeig Bernat Guinovart, tram 1 9. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni de reserva d’aprofitament, per mutu acord, i adquisició directa porció finca registral 6543 bis
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen acceptació de la transmissió de la titularitat dels vials dels trams de les carreteres CV-5161, CV-5232, CV-521 i CV-5252.
11. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de l’ordenança fiscal numero 2.5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
12. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la moció del grup municipal Més Compromís pels drets d’aigua del Xúquer i les seues necessitats ambientals
Antonio García Martínez
Càrrec: Agricultura | PSPV-PSOE
foto
3 intervencions
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen acceptació de la transmissió de la titularitat dels vials dels trams de les carreteres CV-5161, CV-5232, CV-521 i CV-5252.
12. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la moció del grup municipal Més Compromís pels drets d’aigua del Xúquer i les seues necessitats ambientals
Àngel Ferrer Camarasa
Càrrec: Participació, Transparència, Medi Ambient | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
11. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de l’ordenança fiscal numero 2.5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Raül Adam Armengol
Càrrec: Serveis Públics, Patrimoni | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovar el Pla Local de gestió de residus domèstics i assimilables
Edgar Bresó Esteve
Càrrec: Urbanisme, Turisme | Membre no adscrit
foto
6 intervencions
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovació definitiva modificació puntual núm. 15 del PG i estudi d’integració paisatgística.
5. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovació provisional Estudi de Detall ED-2 (Plaça del Carbó i carrer Consell de la Vila)
6. C. I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni de reserva d’aprofitament, per mutu acord i adquisició directa finca registral 15.480 al Passeig Bernat Guinovart 7. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni de reserva d’aprofitament, per mutu acord i adquisició directa finques ocupades per la construcció de la rotonda «La Calàndria». 8. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni per mutu acord i adquisició directa finca registral 14.989 al Passeig Bernat Guinovart, tram 1 9. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni de reserva d’aprofitament, per mutu acord, i adquisició directa porció finca registral 6543 bis
José Javier Sanchis Bretones
Càrrec: Portaveu | PP
foto
3 intervencions
2. C.I. Cultura i Educació. Dictamen renuncia a la delegació i sol·licitud de nova delegació construcció nou Centre d’Educació Especial Alberto Tortajada- -Pla de Construcció, Reforma i Millora dels Centres Educatius (EDIFICANT), per a l’actuació
11. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de l’ordenança fiscal numero 2.5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Juan Enrique Ribes Buendía
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovar el Pla Local de gestió de residus domèstics i assimilables
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen acceptació de la transmissió de la titularitat dels vials dels trams de les carreteres CV-5161, CV-5232, CV-521 i CV-5252.
Isabel Rubio Carbonell
Càrrec: Regidora | PP
foto
2 intervencions
5. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovació provisional Estudi de Detall ED-2 (Plaça del Carbó i carrer Consell de la Vila)
Sara Adam Goig
Càrrec: Regidora | PP
foto
2 intervencions
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovació definitiva modificació puntual núm. 15 del PG i estudi d’integració paisatgística.
6. C. I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni de reserva d’aprofitament, per mutu acord i adquisició directa finca registral 15.480 al Passeig Bernat Guinovart 7. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni de reserva d’aprofitament, per mutu acord i adquisició directa finques ocupades per la construcció de la rotonda «La Calàndria». 8. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni per mutu acord i adquisició directa finca registral 14.989 al Passeig Bernat Guinovart, tram 1 9. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni de reserva d’aprofitament, per mutu acord, i adquisició directa porció finca registral 6543 bis
Lorena Calatayud Ruiz
Càrrec: Portaveu | MÉS COMPROMIS
foto
9 intervencions
2. C.I. Cultura i Educació. Dictamen renuncia a la delegació i sol·licitud de nova delegació construcció nou Centre d’Educació Especial Alberto Tortajada- -Pla de Construcció, Reforma i Millora dels Centres Educatius (EDIFICANT), per a l’actuació
5. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovació provisional Estudi de Detall ED-2 (Plaça del Carbó i carrer Consell de la Vila)
6. C. I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni de reserva d’aprofitament, per mutu acord i adquisició directa finca registral 15.480 al Passeig Bernat Guinovart 7. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni de reserva d’aprofitament, per mutu acord i adquisició directa finques ocupades per la construcció de la rotonda «La Calàndria». 8. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni per mutu acord i adquisició directa finca registral 14.989 al Passeig Bernat Guinovart, tram 1 9. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni de reserva d’aprofitament, per mutu acord, i adquisició directa porció finca registral 6543 bis
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen acceptació de la transmissió de la titularitat dels vials dels trams de les carreteres CV-5161, CV-5232, CV-521 i CV-5252.
11. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de l’ordenança fiscal numero 2.5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Alexis Maravilla
Càrrec: Regidor | MÉS COMPROMIS
foto
6 intervencions
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovar el Pla Local de gestió de residus domèstics i assimilables
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovació definitiva modificació puntual núm. 15 del PG i estudi d’integració paisatgística.
12. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la moció del grup municipal Més Compromís pels drets d’aigua del Xúquer i les seues necessitats ambientals
Borja Revilla Brioso
Càrrec: Portaveu | VOX
foto
7 intervencions
2. C.I. Cultura i Educació. Dictamen renuncia a la delegació i sol·licitud de nova delegació construcció nou Centre d’Educació Especial Alberto Tortajada- -Pla de Construcció, Reforma i Millora dels Centres Educatius (EDIFICANT), per a l’actuació
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovació definitiva modificació puntual núm. 15 del PG i estudi d’integració paisatgística.
5. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovació provisional Estudi de Detall ED-2 (Plaça del Carbó i carrer Consell de la Vila)
6. C. I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni de reserva d’aprofitament, per mutu acord i adquisició directa finca registral 15.480 al Passeig Bernat Guinovart 7. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni de reserva d’aprofitament, per mutu acord i adquisició directa finques ocupades per la construcció de la rotonda «La Calàndria». 8. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni per mutu acord i adquisició directa finca registral 14.989 al Passeig Bernat Guinovart, tram 1 9. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni de reserva d’aprofitament, per mutu acord, i adquisició directa porció finca registral 6543 bis
12. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la moció del grup municipal Més Compromís pels drets d’aigua del Xúquer i les seues necessitats ambientals
Joaquim Rosell Carbonell
Càrrec: Regidor | EUPV
foto
3 intervencions
2. C.I. Cultura i Educació. Dictamen renuncia a la delegació i sol·licitud de nova delegació construcció nou Centre d’Educació Especial Alberto Tortajada- -Pla de Construcció, Reforma i Millora dels Centres Educatius (EDIFICANT), per a l’actuació
12. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la moció del grup municipal Més Compromís pels drets d’aigua del Xúquer i les seues necessitats ambientals
Jesús Ribes Feliu
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
8 intervencions
2. C.I. Cultura i Educació. Dictamen renuncia a la delegació i sol·licitud de nova delegació construcció nou Centre d’Educació Especial Alberto Tortajada- -Pla de Construcció, Reforma i Millora dels Centres Educatius (EDIFICANT), per a l’actuació
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovar el Pla Local de gestió de residus domèstics i assimilables
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovació definitiva modificació puntual núm. 15 del PG i estudi d’integració paisatgística.
5. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovació provisional Estudi de Detall ED-2 (Plaça del Carbó i carrer Consell de la Vila)
6. C. I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni de reserva d’aprofitament, per mutu acord i adquisició directa finca registral 15.480 al Passeig Bernat Guinovart 7. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni de reserva d’aprofitament, per mutu acord i adquisició directa finques ocupades per la construcció de la rotonda «La Calàndria». 8. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni per mutu acord i adquisició directa finca registral 14.989 al Passeig Bernat Guinovart, tram 1 9. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni de reserva d’aprofitament, per mutu acord, i adquisició directa porció finca registral 6543 bis
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen acceptació de la transmissió de la titularitat dels vials dels trams de les carreteres CV-5161, CV-5232, CV-521 i CV-5252.
11. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de l’ordenança fiscal numero 2.5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
12. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la moció del grup municipal Més Compromís pels drets d’aigua del Xúquer i les seues necessitats ambientals
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
11 intervencions
2. C.I. Cultura i Educació. Dictamen renuncia a la delegació i sol·licitud de nova delegació construcció nou Centre d’Educació Especial Alberto Tortajada- -Pla de Construcció, Reforma i Millora dels Centres Educatius (EDIFICANT), per a l’actuació
3. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovar el Pla Local de gestió de residus domèstics i assimilables
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovació definitiva modificació puntual núm. 15 del PG i estudi d’integració paisatgística.
5. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen aprovació provisional Estudi de Detall ED-2 (Plaça del Carbó i carrer Consell de la Vila)
6. C. I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni de reserva d’aprofitament, per mutu acord i adquisició directa finca registral 15.480 al Passeig Bernat Guinovart 7. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni de reserva d’aprofitament, per mutu acord i adquisició directa finques ocupades per la construcció de la rotonda «La Calàndria». 8. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni per mutu acord i adquisició directa finca registral 14.989 al Passeig Bernat Guinovart, tram 1 9. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen resolució conveni de reserva d’aprofitament, per mutu acord, i adquisició directa porció finca registral 6543 bis
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen acceptació de la transmissió de la titularitat dels vials dels trams de les carreteres CV-5161, CV-5232, CV-521 i CV-5252.
11. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de l’ordenança fiscal numero 2.5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
12. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la moció del grup municipal Més Compromís pels drets d’aigua del Xúquer i les seues necessitats ambientals
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
19
(00:17:06)
EUPV
3
(00:02:47)
MÉS COMPROMIS
15
(00:31:34)
Membre no adscrit
6
(00:18:07)
PP
9
(00:11:17)
PSPV-PSOE
18
(00:29:11)
VOX
7
(00:16:27)