logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 31 de març de 2022
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:00:42)
Copiar URL
6 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:01:04)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:02:22)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:03:51)
Copiar URL
9 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:04:21)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(00:10:08)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:15:00)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:23:47)
Copiar URL
6 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:24:13)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(00:25:51)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:26:40)
Copiar URL
13 intervencions
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:54:26)
Copiar URL
11 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:54:50)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:00:01)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:06:39)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:09:28)
Copiar URL
10 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:09:57)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:11:50)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:19:31)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:25:46)
Copiar URL
7 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:26:13)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(01:27:29)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(01:29:47)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:30:26)
Copiar URL
11 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
3 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:49:51)
Copiar URL
7 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:50:11)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:51:55)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:52:38)
Copiar URL
9 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Marta Trenzano Rubio
Càrrec: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
27 intervencions
1. Aprovació de les videoactes de les sessions anteriors: a) Acta de la sessió ordinària núm 2 de 24 de febrer de 2022 b) Acta de la sessió extraordinària núm 3 de 4 de març de 2022
15. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen proposta d’acord rectificació acord plenari de data 4 de març de 2022
2. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits numero 3/2022, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
3. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal numero 3.6, reguladora de la taxa per concurrència a proves selectives.
4. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal numero 4.1.8, reguladora dels preus públics d’aplicació en les instal·lacions esportives municipals.
5. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen sobre aprovació del pla d’igualtat del personal treballador de l’ajuntament d’Algemesí 2022-2025
6. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: modificació dels llocs de treball de tècnic superior de biblioteca i tècnic mitja de biblioteca.
7. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: increment del complement de destinació del lloc vacant de tècnic d'administració general.
8. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen adhesió al “Servei mancomunat de selecció de personal interí mitjançant borsa de treball temporal”
9. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la modificació de la base 39.4 de les d'execució del pressupost municipal per a 2022.
30. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la número 200 a la número 451 , corresponents al mes de febrer, en tràmit de quedar assabentada
31. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen donar compte de la resolució de l’alcaldia numero 440/2022, de 28 de febrer, d'aprovació de la liquidació del pressupost general consolidat de l’exercici 2021.
32. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen donar compte de l’informe resum anual de control intern corresponent a l’exercici 2021.
33. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen donar compte de les notes d'objecció corresponents a l’exercici 2021.
34. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen donar compte de la resolució de l’alcaldia numero 536/2022, de 11 de març, d'aprovació del marc pressupostari 2023-2025.
35. DESPATX EXTRAORDINARI 35.1 Moció del grup municipal EU sobre el Sàhara
35. DESPATX EXTRAORDINARI 35.2
36. PRECS I PREGUNTES
Pere Blanco Vega
Càrrec: Cultura, Treball, Noves Tecnologies | EUPV
foto
1 intervencions
35. DESPATX EXTRAORDINARI 35.1 Moció del grup municipal EU sobre el Sàhara
Timoteo Montalvà Ribera
Càrrec: Personal, Seguretat ciutadana i mobilitat, DIAL | PSPV-PSOE
foto
8 intervencions
3. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal numero 3.6, reguladora de la taxa per concurrència a proves selectives.
6. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: modificació dels llocs de treball de tècnic superior de biblioteca i tècnic mitja de biblioteca.
7. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: increment del complement de destinació del lloc vacant de tècnic d'administració general.
8. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen adhesió al “Servei mancomunat de selecció de personal interí mitjançant borsa de treball temporal”
Rafael Lluch Martínez
Càrrec: Esports, Promoció Valencià, Agermanaments | PSPV-PSOE
foto
3 intervencions
4. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal numero 4.1.8, reguladora dels preus públics d’aplicació en les instal·lacions esportives municipals.
Edgar Bresó Esteve
Càrrec: Urbanisme, Turisme | Membre no adscrit
foto
3 intervencions
2. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits numero 3/2022, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
9. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la modificació de la base 39.4 de les d'execució del pressupost municipal per a 2022.
36. PRECS I PREGUNTES
José Javier Sanchis Bretones
Càrrec: Portaveu | PP
foto
4 intervencions
2. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits numero 3/2022, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
9. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la modificació de la base 39.4 de les d'execució del pressupost municipal per a 2022.
36. PRECS I PREGUNTES
Carmina Borràs Ortega
Càrrec: Regidora | PP
foto
2 intervencions
7. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: increment del complement de destinació del lloc vacant de tècnic d'administració general.
Juan Enrique Ribes Buendía
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
4. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal numero 4.1.8, reguladora dels preus públics d’aplicació en les instal·lacions esportives municipals.
Isabel Rubio Carbonell
Càrrec: Regidora | PP
foto
2 intervencions
6. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: modificació dels llocs de treball de tècnic superior de biblioteca i tècnic mitja de biblioteca.
35. DESPATX EXTRAORDINARI 35.2
Emilia García Hernández
Càrrec: Regidora | PP
foto
2 intervencions
3. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal numero 3.6, reguladora de la taxa per concurrència a proves selectives.
36. PRECS I PREGUNTES
Lorena Calatayud Ruiz
Càrrec: Portaveu | MÉS COMPROMIS
foto
6 intervencions
15. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen proposta d’acord rectificació acord plenari de data 4 de març de 2022
2. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits numero 3/2022, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
6. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: modificació dels llocs de treball de tècnic superior de biblioteca i tècnic mitja de biblioteca.
7. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: increment del complement de destinació del lloc vacant de tècnic d'administració general.
Alexis Maravilla
Càrrec: Regidor | MÉS COMPROMIS
foto
4 intervencions
8. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen adhesió al “Servei mancomunat de selecció de personal interí mitjançant borsa de treball temporal”
9. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la modificació de la base 39.4 de les d'execució del pressupost municipal per a 2022.
36. PRECS I PREGUNTES
Julia Andrés Pascual
Càrrec: Regidora | MÉS COMPROMIS
foto
4 intervencions
3. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal numero 3.6, reguladora de la taxa per concurrència a proves selectives.
4. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal numero 4.1.8, reguladora dels preus públics d’aplicació en les instal·lacions esportives municipals.
36. PRECS I PREGUNTES
Borja Revilla Brioso
Càrrec: Portaveu | VOX
foto
10 intervencions
15. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen proposta d’acord rectificació acord plenari de data 4 de març de 2022
2. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits numero 3/2022, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
4. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal numero 4.1.8, reguladora dels preus públics d’aplicació en les instal·lacions esportives municipals.
6. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: modificació dels llocs de treball de tècnic superior de biblioteca i tècnic mitja de biblioteca.
8. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen adhesió al “Servei mancomunat de selecció de personal interí mitjançant borsa de treball temporal”
9. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la modificació de la base 39.4 de les d'execució del pressupost municipal per a 2022.
36. PRECS I PREGUNTES
Joaquim Rosell Carbonell
Càrrec: Regidor | EUPV
foto
1 intervencions
35. DESPATX EXTRAORDINARI 35.2
Jesús Ribes Feliu
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
9 intervencions
15. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen proposta d’acord rectificació acord plenari de data 4 de març de 2022
2. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits numero 3/2022, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
3. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal numero 3.6, reguladora de la taxa per concurrència a proves selectives.
4. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal numero 4.1.8, reguladora dels preus públics d’aplicació en les instal·lacions esportives municipals.
6. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: modificació dels llocs de treball de tècnic superior de biblioteca i tècnic mitja de biblioteca.
7. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: increment del complement de destinació del lloc vacant de tècnic d'administració general.
8. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen adhesió al “Servei mancomunat de selecció de personal interí mitjançant borsa de treball temporal”
9. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la modificació de la base 39.4 de les d'execució del pressupost municipal per a 2022.
35. DESPATX EXTRAORDINARI 35.2
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
13 intervencions
1. Aprovació de les videoactes de les sessions anteriors: a) Acta de la sessió ordinària núm 2 de 24 de febrer de 2022 b) Acta de la sessió extraordinària núm 3 de 4 de març de 2022
15. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen proposta d’acord rectificació acord plenari de data 4 de març de 2022
2. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de l’expedient de modificació de crèdits numero 3/2022, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
3. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal numero 3.6, reguladora de la taxa per concurrència a proves selectives.
4. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal numero 4.1.8, reguladora dels preus públics d’aplicació en les instal·lacions esportives municipals.
5. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen sobre aprovació del pla d’igualtat del personal treballador de l’ajuntament d’Algemesí 2022-2025
6. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: modificació dels llocs de treball de tècnic superior de biblioteca i tècnic mitja de biblioteca.
7. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del catàleg de llocs de treball: increment del complement de destinació del lloc vacant de tècnic d'administració general.
8. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen adhesió al “Servei mancomunat de selecció de personal interí mitjançant borsa de treball temporal”
9. C. I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la modificació de la base 39.4 de les d'execució del pressupost municipal per a 2022.
35. DESPATX EXTRAORDINARI 35.1 Moció del grup municipal EU sobre el Sàhara
35. DESPATX EXTRAORDINARI 35.2
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
22
(00:15:44)
EUPV
2
(00:01:39)
MÉS COMPROMIS
14
(00:20:33)
Membre no adscrit
3
(00:06:15)
PP
12
(00:17:43)
PSPV-PSOE
38
(00:41:16)
VOX
10
(00:11:33)