logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 30 de decembre de 2021
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:00:42)
Copiar URL
8 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:01:10)
Copiar URL
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:01:25)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:03:57)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:09:46)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:12:28)
Copiar URL
11 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:13:20)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(00:15:52)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(00:23:01)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:34:28)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(00:35:16)
Copiar URL
11 intervencions
5 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:02:26)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(01:05:25)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:06:40)
Copiar URL
6 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:07:10)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(01:10:51)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:14:09)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:14:52)
Copiar URL
6 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:17:17)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(01:21:59)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:23:30)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:23:41)
Copiar URL
9 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:24:03)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(01:28:42)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:36:24)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:40:13)
Copiar URL
8 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:40:58)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:50:39)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(01:57:31)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:01:17)
Copiar URL
3 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
3 intervencions
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(02:12:18)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Marta Trenzano Rubio
Càrrec: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
22 intervencions
1. Aprovació de les videoactes anteriors: a. Acta sessió extraordinària núm. 12 de 14 d’octubre de 2021 b. Acta sessió ordinària núm. 13 de 28 d’octubre de 2021 c. Acta sessió extraordinària núm 14 de 11 de novembre de 2021 d. Acta sessió ordinària núm 15 de 29 de novembre de 2021
2. Resolucions sobre al·legacions al pressupost general corresponent a l’exercici 2022, plantilla, bases d’execució i documentació complementària i aprovació definitiva dels mateixos
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen autorització de la comptabilitat del lloc d’assessor de grup polític amb una activitat privada de la Sra. Anna Betlem Tormos Miñana
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen al·legacions contra l’acord del ple de l’ajuntament, de data 30 de setembre de 2021, de modificació puntual del catàleg de llocs de treball
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació del Pla d'Acció 2021 derivat de l’informe de control financer corresponent a l’exercici 2021
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del contracte de préstec MON283776EUR (antigament 36154662) concertat entre l’Ajuntament d’Algemesí i l’entitat DEXIA CREDIT LOCAL (abans DEXIA SABADELL, SA
7. C.I. Cultura, Educació, Joventut, Esports i Mitjans de Comunicació. Dictamen reequilibri contracte concessió piscina. Temporada 2019-2020
9. C.I. d’Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen proposta modificació contracte recollida de residus i neteja viària
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal numero 2.4 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
30. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament que realitza Fina Machí Llopis
31. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la número 2520 a la número 2779, corresponents al mes de novembre, en tràmit de quedar assabentada
32. Donar compte de l’adjudicació de la contractació de les obres per a la construcció nou centre d’educació especial Alberto Tortajada
34. PRECS I PREGUNTES
Pere Blanco Vega
Càrrec: Cultura, Treball, Noves Tecnologies | EUPV
foto
1 intervencions
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen autorització de la comptabilitat del lloc d’assessor de grup polític amb una activitat privada de la Sra. Anna Betlem Tormos Miñana
Timoteo Montalvà Ribera
Càrrec: Personal, Seguretat ciutadana i mobilitat, DIAL | PSPV-PSOE
foto
5 intervencions
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen al·legacions contra l’acord del ple de l’ajuntament, de data 30 de setembre de 2021, de modificació puntual del catàleg de llocs de treball
9. C.I. d’Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen proposta modificació contracte recollida de residus i neteja viària
Rafael Lluch Martínez
Càrrec: Esports, Promoció Valencià, Agermanaments | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
08. C.I. CULTURA, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I MITJANS DE COMUNICACIÓ. DICTAMEN REEQUILIBRI CONTRACTE CONCESSIÓ PISCINA. TEMPORADA 2020-2021
Fina Machí Llopis
Càrrec: Educació, Igualtat, Sanitat | EUPV
foto
1 intervencions
30. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament que realitza Fina Machí Llopis
Edgar Bresó Esteve
Càrrec: Urbanisme, Turisme | Membre no adscrit
foto
1 intervencions
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen autorització de la comptabilitat del lloc d’assessor de grup polític amb una activitat privada de la Sra. Anna Betlem Tormos Miñana
José Javier Sanchis Bretones
Càrrec: Portaveu | PP
foto
5 intervencions
2. Resolucions sobre al·legacions al pressupost general corresponent a l’exercici 2022, plantilla, bases d’execució i documentació complementària i aprovació definitiva dels mateixos
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen autorització de la comptabilitat del lloc d’assessor de grup polític amb una activitat privada de la Sra. Anna Betlem Tormos Miñana
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen al·legacions contra l’acord del ple de l’ajuntament, de data 30 de setembre de 2021, de modificació puntual del catàleg de llocs de treball
08. C.I. CULTURA, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I MITJANS DE COMUNICACIÓ. DICTAMEN REEQUILIBRI CONTRACTE CONCESSIÓ PISCINA. TEMPORADA 2020-2021
Carmina Borràs Ortega
Càrrec: Regidora | PP
foto
1 intervencions
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen autorització de la comptabilitat del lloc d’assessor de grup polític amb una activitat privada de la Sra. Anna Betlem Tormos Miñana
Isabel Rubio Carbonell
Càrrec: Regidora | PP
foto
2 intervencions
9. C.I. d’Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen proposta modificació contracte recollida de residus i neteja viària
Emilia García Hernández
Càrrec: Regidora | PP
foto
3 intervencions
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del contracte de préstec MON283776EUR (antigament 36154662) concertat entre l’Ajuntament d’Algemesí i l’entitat DEXIA CREDIT LOCAL (abans DEXIA SABADELL, SA
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal numero 2.4 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Lorena Calatayud Ruiz
Càrrec: Portaveu | MÉS COMPROMIS
foto
6 intervencions
2. Resolucions sobre al·legacions al pressupost general corresponent a l’exercici 2022, plantilla, bases d’execució i documentació complementària i aprovació definitiva dels mateixos
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen al·legacions contra l’acord del ple de l’ajuntament, de data 30 de setembre de 2021, de modificació puntual del catàleg de llocs de treball
9. C.I. d’Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen proposta modificació contracte recollida de residus i neteja viària
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal numero 2.4 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Alexis Maravilla
Càrrec: Regidor | MÉS COMPROMIS
foto
2 intervencions
08. C.I. CULTURA, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I MITJANS DE COMUNICACIÓ. DICTAMEN REEQUILIBRI CONTRACTE CONCESSIÓ PISCINA. TEMPORADA 2020-2021
9. C.I. d’Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen proposta modificació contracte recollida de residus i neteja viària
Julia Andrés Pascual
Càrrec: Regidora | MÉS COMPROMIS
foto
6 intervencions
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen autorització de la comptabilitat del lloc d’assessor de grup polític amb una activitat privada de la Sra. Anna Betlem Tormos Miñana
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació del Pla d'Acció 2021 derivat de l’informe de control financer corresponent a l’exercici 2021
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del contracte de préstec MON283776EUR (antigament 36154662) concertat entre l’Ajuntament d’Algemesí i l’entitat DEXIA CREDIT LOCAL (abans DEXIA SABADELL, SA
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal numero 2.4 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
34. PRECS I PREGUNTES
Jesús Ribes Feliu
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
9 intervencions
2. Resolucions sobre al·legacions al pressupost general corresponent a l’exercici 2022, plantilla, bases d’execució i documentació complementària i aprovació definitiva dels mateixos
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen autorització de la comptabilitat del lloc d’assessor de grup polític amb una activitat privada de la Sra. Anna Betlem Tormos Miñana
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen al·legacions contra l’acord del ple de l’ajuntament, de data 30 de setembre de 2021, de modificació puntual del catàleg de llocs de treball
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació del Pla d'Acció 2021 derivat de l’informe de control financer corresponent a l’exercici 2021
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del contracte de préstec MON283776EUR (antigament 36154662) concertat entre l’Ajuntament d’Algemesí i l’entitat DEXIA CREDIT LOCAL (abans DEXIA SABADELL, SA
7. C.I. Cultura, Educació, Joventut, Esports i Mitjans de Comunicació. Dictamen reequilibri contracte concessió piscina. Temporada 2019-2020
08. C.I. CULTURA, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I MITJANS DE COMUNICACIÓ. DICTAMEN REEQUILIBRI CONTRACTE CONCESSIÓ PISCINA. TEMPORADA 2020-2021
9. C.I. d’Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen proposta modificació contracte recollida de residus i neteja viària
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal numero 2.4 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
11 intervencions
1. Aprovació de les videoactes anteriors: a. Acta sessió extraordinària núm. 12 de 14 d’octubre de 2021 b. Acta sessió ordinària núm. 13 de 28 d’octubre de 2021 c. Acta sessió extraordinària núm 14 de 11 de novembre de 2021 d. Acta sessió ordinària núm 15 de 29 de novembre de 2021
2. Resolucions sobre al·legacions al pressupost general corresponent a l’exercici 2022, plantilla, bases d’execució i documentació complementària i aprovació definitiva dels mateixos
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen autorització de la comptabilitat del lloc d’assessor de grup polític amb una activitat privada de la Sra. Anna Betlem Tormos Miñana
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen al·legacions contra l’acord del ple de l’ajuntament, de data 30 de setembre de 2021, de modificació puntual del catàleg de llocs de treball
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació del Pla d'Acció 2021 derivat de l’informe de control financer corresponent a l’exercici 2021
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació del contracte de préstec MON283776EUR (antigament 36154662) concertat entre l’Ajuntament d’Algemesí i l’entitat DEXIA CREDIT LOCAL (abans DEXIA SABADELL, SA
08. C.I. CULTURA, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I MITJANS DE COMUNICACIÓ. DICTAMEN REEQUILIBRI CONTRACTE CONCESSIÓ PISCINA. TEMPORADA 2020-2021
9. C.I. d’Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen proposta modificació contracte recollida de residus i neteja viària
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal numero 2.4 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
20
(00:24:48)
EUPV
2
(00:09:56)
MÉS COMPROMIS
14
(00:30:43)
Membre no adscrit
1
(00:01:46)
PP
11
(00:20:57)
PSPV-PSOE
28
(00:40:38)