logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 5 de maig de 2021
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:00:43)
Copiar URL
12 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:01:05)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:05:05)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:20:57)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:38:16)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:39:19)
Copiar URL
16 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:39:53)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(00:50:12)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:01:53)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:13:06)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(01:13:24)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:16:10)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:18:18)
Copiar URL
12 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:18:45)
Copiar URL
foto
Pepe Hernandis Talens
MÉS COMPROMIS
(01:24:16)
Copiar URL
foto
Pepe Hernandis Talens
MÉS COMPROMIS
(01:32:54)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:37:41)
Copiar URL
15 intervencions
7 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:10:49)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:15:24)
Copiar URL
12 intervencions
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:15:51)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(02:17:50)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(02:29:37)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:34:22)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(02:34:39)
Copiar URL
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
20 intervencions
8 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Marta Trenzano Rubio
Càrrec: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
27 intervencions
1. Aprovació de les videoactes anteriors
2. C.I. Especial d’aclariment dels fets relacionats amb el pagament de la factura 0D0D430 a l’empresa TETMA, SA. Conclusions i accions a executar recomanades per part dels grups municipals
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre modificació de la plantilla de l’exercici de 2021 i del catàleg de llocs de treball motivada per la creació de places dels serveis d'atenció primaria bàsica en el departament de serveis socials
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la modificació de la forma de provisió del lloc d’administratiu d’administració general adscrit al Departament de Contractació
6. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen d’aprovació del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible
7. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta per demanar al Departament de Salut reprendre l’activitat presencial i el disseny de circuits segurs
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de la Ribera Alta
9. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la moció del grup Més Compromís en suport al poble saharauí
25.Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la número 545 a la número 812, corresponent al mes de març, en tràmit de quedar assabentada
26.Donar compte de la resolució d’alcaldia número 998/2021 de sotmetiment a consulta i informació pública l’estudi d’integració paisatgística
27.Donar compte del Pla Anual de Control Financer exercici 2021
28.Donar compte de l’informe de morositat i període mitjà de pagament corresponent al 4rt trimestre de 2020
29.Donar compte de l’informe de morositat i període mitjà de pagament corresponent al 1r trimestre de 2021
30.DESPATX EXTRAORDINARI.
31.PRECS I PREGUNTES
Pere Blanco Vega
Càrrec: Cultura, Treball, Noves Tecnologies | EUPV
foto
3 intervencions
7. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta per demanar al Departament de Salut reprendre l’activitat presencial i el disseny de circuits segurs
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de la Ribera Alta
9. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la moció del grup Més Compromís en suport al poble saharauí
Antonio García Martínez
Càrrec: Agricultura | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
31.PRECS I PREGUNTES
Palma Egido Agulló
Càrrec: Economia, Festes, Joventut, Mercat, Parcs | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de la Ribera Alta
Timoteo Montalvà Ribera
Càrrec: Personal, Seguretat ciutadana i mobilitat, DIAL | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la modificació de la forma de provisió del lloc d’administratiu d’administració general adscrit al Departament de Contractació
30.DESPATX EXTRAORDINARI.
Anna Girbés Castell
Càrrec: Benestar Social, Coope. i Solidaritat, OMIC | PSPV-PSOE
foto
4 intervencions
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre modificació de la plantilla de l’exercici de 2021 i del catàleg de llocs de treball motivada per la creació de places dels serveis d'atenció primaria bàsica en el departament de serveis socials
9. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la moció del grup Més Compromís en suport al poble saharauí
Rafael Lluch Martínez
Càrrec: Esports, Promoció Valencià, Agermanaments | PSPV-PSOE
foto
4 intervencions
30.DESPATX EXTRAORDINARI.
31.PRECS I PREGUNTES
Fina Machí Llopis
Càrrec: Educació, Igualtat, Sanitat | EUPV
foto
3 intervencions
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre modificació de la plantilla de l’exercici de 2021 i del catàleg de llocs de treball motivada per la creació de places dels serveis d'atenció primaria bàsica en el departament de serveis socials
7. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta per demanar al Departament de Salut reprendre l’activitat presencial i el disseny de circuits segurs
31.PRECS I PREGUNTES
Àngel Ferrer Camarasa
Càrrec: Participació, Transparència, Medi Ambient | PSPV-PSOE
foto
4 intervencions
6. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen d’aprovació del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible
30.DESPATX EXTRAORDINARI.
Edgar Bresó Esteve
Càrrec: Urbanisme, Turisme | Membre no adscrit
foto
4 intervencions
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre modificació de la plantilla de l’exercici de 2021 i del catàleg de llocs de treball motivada per la creació de places dels serveis d'atenció primaria bàsica en el departament de serveis socials
7. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta per demanar al Departament de Salut reprendre l’activitat presencial i el disseny de circuits segurs
9. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la moció del grup Més Compromís en suport al poble saharauí
30.DESPATX EXTRAORDINARI.
José Javier Sanchis Bretones
Càrrec: Portaveu | PP
foto
6 intervencions
2. C.I. Especial d’aclariment dels fets relacionats amb el pagament de la factura 0D0D430 a l’empresa TETMA, SA. Conclusions i accions a executar recomanades per part dels grups municipals
7. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta per demanar al Departament de Salut reprendre l’activitat presencial i el disseny de circuits segurs
30.DESPATX EXTRAORDINARI.
31.PRECS I PREGUNTES
Juan Enrique Ribes Buendía
Càrrec: Regidor | PP
foto
1 intervencions
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de la Ribera Alta
Isabel Rubio Carbonell
Càrrec: Regidora | PP
foto
1 intervencions
30.DESPATX EXTRAORDINARI.
Emilia García Hernández
Càrrec: Regidora | PP
foto
3 intervencions
7. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta per demanar al Departament de Salut reprendre l’activitat presencial i el disseny de circuits segurs
31.PRECS I PREGUNTES
Sara Adam Goig
Càrrec: Regidora | PP
foto
6 intervencions
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre modificació de la plantilla de l’exercici de 2021 i del catàleg de llocs de treball motivada per la creació de places dels serveis d'atenció primaria bàsica en el departament de serveis socials
6. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen d’aprovació del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible
9. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la moció del grup Més Compromís en suport al poble saharauí
Lorena Calatayud Ruiz
Càrrec: Portaveu | MÉS COMPROMIS
foto
4 intervencions
2. C.I. Especial d’aclariment dels fets relacionats amb el pagament de la factura 0D0D430 a l’empresa TETMA, SA. Conclusions i accions a executar recomanades per part dels grups municipals
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre modificació de la plantilla de l’exercici de 2021 i del catàleg de llocs de treball motivada per la creació de places dels serveis d'atenció primaria bàsica en el departament de serveis socials
31.PRECS I PREGUNTES
Pepe Hernandis Talens
Càrrec: Regidor | MÉS COMPROMIS
foto
2 intervencions
6. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen d’aprovació del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible
Julia Andrés Pascual
Càrrec: Regidora | MÉS COMPROMIS
foto
7 intervencions
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre modificació de la plantilla de l’exercici de 2021 i del catàleg de llocs de treball motivada per la creació de places dels serveis d'atenció primaria bàsica en el departament de serveis socials
7. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta per demanar al Departament de Salut reprendre l’activitat presencial i el disseny de circuits segurs
9. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la moció del grup Més Compromís en suport al poble saharauí
30.DESPATX EXTRAORDINARI.
Borja Revilla Brioso
Càrrec: Portaveu | VOX
foto
11 intervencions
2. C.I. Especial d’aclariment dels fets relacionats amb el pagament de la factura 0D0D430 a l’empresa TETMA, SA. Conclusions i accions a executar recomanades per part dels grups municipals
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre modificació de la plantilla de l’exercici de 2021 i del catàleg de llocs de treball motivada per la creació de places dels serveis d'atenció primaria bàsica en el departament de serveis socials
6. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen d’aprovació del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible
7. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta per demanar al Departament de Salut reprendre l’activitat presencial i el disseny de circuits segurs
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de la Ribera Alta
9. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la moció del grup Més Compromís en suport al poble saharauí
30.DESPATX EXTRAORDINARI.
Jesús Ribes Feliu
Càrrec: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
8 intervencions
2. C.I. Especial d’aclariment dels fets relacionats amb el pagament de la factura 0D0D430 a l’empresa TETMA, SA. Conclusions i accions a executar recomanades per part dels grups municipals
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre modificació de la plantilla de l’exercici de 2021 i del catàleg de llocs de treball motivada per la creació de places dels serveis d'atenció primaria bàsica en el departament de serveis socials
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la modificació de la forma de provisió del lloc d’administratiu d’administració general adscrit al Departament de Contractació
6. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen d’aprovació del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible
7. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta per demanar al Departament de Salut reprendre l’activitat presencial i el disseny de circuits segurs
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de la Ribera Alta
9. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la moció del grup Més Compromís en suport al poble saharauí
30.DESPATX EXTRAORDINARI.
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
11 intervencions
1. Aprovació de les videoactes anteriors
2. C.I. Especial d’aclariment dels fets relacionats amb el pagament de la factura 0D0D430 a l’empresa TETMA, SA. Conclusions i accions a executar recomanades per part dels grups municipals
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre modificació de la plantilla de l’exercici de 2021 i del catàleg de llocs de treball motivada per la creació de places dels serveis d'atenció primaria bàsica en el departament de serveis socials
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la modificació de la forma de provisió del lloc d’administratiu d’administració general adscrit al Departament de Contractació
6. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen d’aprovació del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible
7. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta per demanar al Departament de Salut reprendre l’activitat presencial i el disseny de circuits segurs
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de la Ribera Alta
9. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la moció del grup Més Compromís en suport al poble saharauí
30.DESPATX EXTRAORDINARI.
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
19
(00:14:07)
EUPV
6
(00:14:18)
MÉS COMPROMIS
13
(00:37:08)
Membre no adscrit
4
(00:09:32)
PP
17
(00:28:28)
PSPV-PSOE
43
(01:13:46)
VOX
11
(00:19:42)