logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 10 de maig de 2023
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
4 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:01:24)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:09:05)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:09:14)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:11:19)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:29:09)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:34:20)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:34:32)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:41:50)
Copiar URL
1 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:44:25)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Marta Trenzano Rubio
Cargo: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
3 intervenciones
19. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la número 741 a la número 935, corresponent al mes d’abril en tràmit de quedar assabentada.
20. Proposta donar compte de l’execució pressupostària corresponent al primer trimestre de l’exercici 2023
22. PRECS I PREGUNTES
Anna Girbés Castell
Cargo: Benestar Social, Coope. i Solidaritat, OMIC | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
1. Proposta aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 10/2023, mitjançant crèdit extraordinari ---- 2. Proposta aprovació de la modificació de la Base número 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
9 intervenciones
1. Proposta aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 10/2023, mitjançant crèdit extraordinari ---- 2. Proposta aprovació de la modificació de la Base número 34.4 de les d’execució del Pressupost Municipal per a 2023
3. Proposta aprovació de la declaració de festes laborals de caràcter local per a l’any 2024
4. Proposta al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de modificació del catàleg de llocs de treball: Modificació salarial de personal laboral indefinit no fix de dos llocs de treballador/a social i un lloc d’educadora social
5. Proposta de modificació de la plantilla de l’exercici 2023 i del catàleg de llocs de treball: Creació d’una plaça de treballador/a social
6. Proposta autorització de la compatibilitat per a exercir una activitat privada del Sr. Sr. Anthoni John Cooper Villar que presta serveis com a personal eventual assessor
7. Proposta autorització de la compatibilitat per a exercir una activitat privada de la Sra Andrea Aleixos Torralba que presta serveis com a tècnica d’integració social
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
9
(00:01:36)
PSPV-PSOE
4
(00:02:23)