logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 21 de setembre de 2022
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:00:36)
Copiar URL
6 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:00:57)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:02:26)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:02:26)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:02:50)
Copiar URL
7 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:03:10)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(00:07:47)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:11:17)
Copiar URL
14 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:11:36)
Copiar URL
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:11:56)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(00:13:09)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(00:22:08)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(00:26:33)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:31:57)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:41:23)
Copiar URL
7 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:41:52)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(00:43:55)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(00:48:56)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:49:58)
Copiar URL
11 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:50:30)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(00:57:07)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(01:00:54)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(01:05:25)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:08:28)
Copiar URL
14 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:08:50)
Copiar URL
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:09:14)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(01:15:11)
Copiar URL
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:15:42)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(01:16:07)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(01:24:33)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:31:19)
Copiar URL
6 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:31:41)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:33:40)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:37:46)
Copiar URL
12 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:38:01)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(01:41:07)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:44:39)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:56:36)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:04:41)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:06:10)
Copiar URL
7 intervenciones
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(02:10:51)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(02:12:26)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Marta Trenzano Rubio
Cargo: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
20 intervenciones
1. Aprovació de la videoactes de la sessions anteriors: a) Acta de la sessió extraordinària núm 10 de 13 de juliol de 2022 b) Acta de la sessió ordinària núm 11 de 28 de juliol de 2022
2. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen rectificació error material de l’acord del Ple de data 30 d’abril de 2019, de pròrroga del «Pla d’Igualtat entre dones i homes Algemesí 2015-2019»
3. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen modificació de l’Ordenança reguladora de la Convivència Ciutadana»
4. Proposta d’acord: Aprovació definitiva text refós PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL (PUAM)
5. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen Resolució per mutu acord, conveni de reserva d’aprofitament i adquisició directa finca ocupada al Passeig Bernat Guinovart.
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 18/2022, mitjançant crèdit extraordinari
7. Proposta de millora tècnica o aclariment i aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal número 2.5, reguladora de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres.
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de l’ordenança fiscal numero 3.9, reguladora de la taxa per prestació de serveis.
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació del Pla d’Acció 2022
24. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la número 1409 a la número 1731, corresponents als mesos de juliol i agost, en tràmit de quedar assabentada
25. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Donar compte de l’execució pressupostària corresponent al primer semestre de 2022
26. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Donar compte de la resolució de l’alcaldia 1784/2022, de 12 de setembre, d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost que serviran de base per a l’elaboració del pressupost municipal de 2023
27. Donar compte de la resolució 1822/2022 a efectes de la ratificació de la suspensió el termini màxim per resoldre l’expedient d’interpretació del contracte concessional de gestió de la piscina coberta
29. PRECS I PREGUNTES
Palma Egido Agulló
Cargo: Economia, Festes, Joventut, Mercat, Parcs | PSPV-PSOE
foto
5 intervenciones
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació del Pla d’Acció 2022
29. PRECS I PREGUNTES
Anna Girbés Castell
Cargo: Benestar Social, Coope. i Solidaritat, OMIC | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
3. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen modificació de l’Ordenança reguladora de la Convivència Ciutadana»
Àngel Ferrer Camarasa
Cargo: Participació, Transparència, Medi Ambient | PSPV-PSOE
foto
3 intervenciones
7. Proposta de millora tècnica o aclariment i aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal número 2.5, reguladora de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres.
Edgar Bresó Esteve
Cargo: Urbanisme, Turisme | Membre no adscrit
foto
6 intervenciones
4. Proposta d’acord: Aprovació definitiva text refós PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL (PUAM)
5. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen Resolució per mutu acord, conveni de reserva d’aprofitament i adquisició directa finca ocupada al Passeig Bernat Guinovart.
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 18/2022, mitjançant crèdit extraordinari
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació del Pla d’Acció 2022
29. PRECS I PREGUNTES
José Javier Sanchis Bretones
Cargo: Portaveu | PP
foto
4 intervenciones
7. Proposta de millora tècnica o aclariment i aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal número 2.5, reguladora de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres.
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació del Pla d’Acció 2022
Carmina Borràs Ortega
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 18/2022, mitjançant crèdit extraordinari
Juan Enrique Ribes Buendía
Cargo: Regidor | PP
foto
1 intervenciones
5. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen Resolució per mutu acord, conveni de reserva d’aprofitament i adquisició directa finca ocupada al Passeig Bernat Guinovart.
Isabel Rubio Carbonell
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
3. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen modificació de l’Ordenança reguladora de la Convivència Ciutadana»
Emilia García Hernández
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de l’ordenança fiscal numero 3.9, reguladora de la taxa per prestació de serveis.
Sara Adam Goig
Cargo: Regidora | PP
foto
3 intervenciones
4. Proposta d’acord: Aprovació definitiva text refós PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL (PUAM)
29. PRECS I PREGUNTES
Lorena Calatayud Ruiz
Cargo: Portaveu | MÉS COMPROMIS
foto
5 intervenciones
2. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen rectificació error material de l’acord del Ple de data 30 d’abril de 2019, de pròrroga del «Pla d’Igualtat entre dones i homes Algemesí 2015-2019»
4. Proposta d’acord: Aprovació definitiva text refós PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL (PUAM)
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de l’ordenança fiscal numero 3.9, reguladora de la taxa per prestació de serveis.
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació del Pla d’Acció 2022
Alexis Maravilla
Cargo: Regidor | MÉS COMPROMIS
foto
6 intervenciones
4. Proposta d’acord: Aprovació definitiva text refós PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL (PUAM)
5. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen Resolució per mutu acord, conveni de reserva d’aprofitament i adquisició directa finca ocupada al Passeig Bernat Guinovart.
7. Proposta de millora tècnica o aclariment i aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal número 2.5, reguladora de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres.
29. PRECS I PREGUNTES
Julia Andrés Pascual
Cargo: Regidora | MÉS COMPROMIS
foto
3 intervenciones
3. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen modificació de l’Ordenança reguladora de la Convivència Ciutadana»
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 18/2022, mitjançant crèdit extraordinari
Borja Revilla Brioso
Cargo: Portaveu | VOX
foto
8 intervenciones
3. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen modificació de l’Ordenança reguladora de la Convivència Ciutadana»
4. Proposta d’acord: Aprovació definitiva text refós PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL (PUAM)
5. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen Resolució per mutu acord, conveni de reserva d’aprofitament i adquisició directa finca ocupada al Passeig Bernat Guinovart.
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 18/2022, mitjançant crèdit extraordinari
7. Proposta de millora tècnica o aclariment i aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal número 2.5, reguladora de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres.
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació del Pla d’Acció 2022
Joaquim Rosell Carbonell
Cargo: Regidor | EUPV
foto
1 intervenciones
2. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen rectificació error material de l’acord del Ple de data 30 d’abril de 2019, de pròrroga del «Pla d’Igualtat entre dones i homes Algemesí 2015-2019»
Jesús Ribes Feliu
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
9 intervenciones
2. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen rectificació error material de l’acord del Ple de data 30 d’abril de 2019, de pròrroga del «Pla d’Igualtat entre dones i homes Algemesí 2015-2019»
3. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen modificació de l’Ordenança reguladora de la Convivència Ciutadana»
4. Proposta d’acord: Aprovació definitiva text refós PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL (PUAM)
5. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen Resolució per mutu acord, conveni de reserva d’aprofitament i adquisició directa finca ocupada al Passeig Bernat Guinovart.
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 18/2022, mitjançant crèdit extraordinari
7. Proposta de millora tècnica o aclariment i aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal número 2.5, reguladora de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres.
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de l’ordenança fiscal numero 3.9, reguladora de la taxa per prestació de serveis.
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació del Pla d’Acció 2022
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
13 intervenciones
1. Aprovació de la videoactes de la sessions anteriors: a) Acta de la sessió extraordinària núm 10 de 13 de juliol de 2022 b) Acta de la sessió ordinària núm 11 de 28 de juliol de 2022
2. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen rectificació error material de l’acord del Ple de data 30 d’abril de 2019, de pròrroga del «Pla d’Igualtat entre dones i homes Algemesí 2015-2019»
3. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen modificació de l’Ordenança reguladora de la Convivència Ciutadana»
4. Proposta d’acord: Aprovació definitiva text refós PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL (PUAM)
5. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen Resolució per mutu acord, conveni de reserva d’aprofitament i adquisició directa finca ocupada al Passeig Bernat Guinovart.
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 18/2022, mitjançant crèdit extraordinari
7. Proposta de millora tècnica o aclariment i aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal número 2.5, reguladora de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres.
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de l’ordenança fiscal numero 3.9, reguladora de la taxa per prestació de serveis.
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació del Pla d’Acció 2022
27. Donar compte de la resolució 1822/2022 a efectes de la ratificació de la suspensió el termini màxim per resoldre l’expedient d’interpretació del contracte concessional de gestió de la piscina coberta
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
22
(00:15:46)
EUPV
1
(00:00:23)
MÉS COMPROMIS
14
(00:27:28)
Membre no adscrit
6
(00:20:04)
PP
11
(00:20:22)
PSPV-PSOE
29
(00:30:10)
VOX
8
(00:16:43)