logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 28 de juliol de 2022
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:00:33)
Copiar URL
19 intervenciones
4 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:20:56)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:22:53)
Copiar URL
6 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:23:25)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:31:12)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:34:03)
Copiar URL
9 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:34:25)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(00:37:22)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:46:21)
Copiar URL
5 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:46:47)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:50:53)
Copiar URL
12 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:51:24)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:54:26)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:02:37)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:07:37)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:07:51)
Copiar URL
12 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:08:26)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(01:12:35)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(01:18:08)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(01:20:58)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:23:54)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:25:15)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:25:26)
Copiar URL
20 intervenciones
13 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:57:38)
Copiar URL
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:00:21)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:03:16)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(02:08:33)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:16:40)
Copiar URL
9 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:17:12)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(02:19:52)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:29:26)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
7 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Marta Trenzano Rubio
Cargo: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
27 intervenciones
1. Aprovació de la videoacta de la sessió anterior (30 de juny de 2022)
14. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen aprovació del «Pla d’Igualtat del personal treballador de l’Ajuntament d’Algemesí 2022 2023»
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Aprovació definitiva del Compte General de 2021
3. C.I. Cultura, Educació. Dictamen proposta caducitat de l’expedient d’interpretació del contracte d’aprovació inicial de l’auditoria i inici de l’expedient de la interpretació del convingut en el contracte administratiu concessional de la piscina coberta d’Algemesí
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen modificació de l’Ordenança reguladora del Trànsit
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació modificació de la base número 34.4.i) de les Bases d’Execució del Pressupost municipal per a 2022
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de les normes reguladores entre l’Ajuntament d’Algemesí i els seus empleats públics, la Concilia i Acord Social
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2022: creació d’una plaça de comissari d’art
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc per haver superat 25 anys de servei a diversos funcionaris de la policia local.
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau per executar serveis amb rellevants qualitats professionals o cíviques a dos funcionaris de la policia local.
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau per executar serveis amb rellevants qualitats professionals o cíviques a tres funcionaris de la policia local.
29. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la número 1186 a la número 1408, corresponents al mes de juny , en tràmit de quedar assabentada
30. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Donar compte de l’informe de morositat i període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2022
31. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Donar compte de l’informe d’intervenció derivat del Pla Anual de Control Financer d’actuacions de l’exercici 2021
33. PRECS I PREGUNTES
Pere Blanco Vega
Cargo: Cultura, Treball, Noves Tecnologies | EUPV
foto
3 intervenciones
14. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen aprovació del «Pla d’Igualtat del personal treballador de l’Ajuntament d’Algemesí 2022 2023»
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2022: creació d’una plaça de comissari d’art
Palma Egido Agulló
Cargo: Economia, Festes, Joventut, Mercat, Parcs | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen modificació de l’Ordenança reguladora del Trànsit
Timoteo Montalvà Ribera
Cargo: Personal, Seguretat ciutadana i mobilitat, DIAL | PSPV-PSOE
foto
13 intervenciones
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de les normes reguladores entre l’Ajuntament d’Algemesí i els seus empleats públics, la Concilia i Acord Social
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc per haver superat 25 anys de servei a diversos funcionaris de la policia local.
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau per executar serveis amb rellevants qualitats professionals o cíviques a dos funcionaris de la policia local.
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau per executar serveis amb rellevants qualitats professionals o cíviques a tres funcionaris de la policia local.
33. PRECS I PREGUNTES
Rafael Lluch Martínez
Cargo: Esports, Promoció Valencià, Agermanaments | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
3. C.I. Cultura, Educació. Dictamen proposta caducitat de l’expedient d’interpretació del contracte d’aprovació inicial de l’auditoria i inici de l’expedient de la interpretació del convingut en el contracte administratiu concessional de la piscina coberta d’Algemesí
Edgar Bresó Esteve
Cargo: Urbanisme, Turisme | Membre no adscrit
foto
5 intervenciones
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2022: creació d’una plaça de comissari d’art
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc per haver superat 25 anys de servei a diversos funcionaris de la policia local.
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau per executar serveis amb rellevants qualitats professionals o cíviques a tres funcionaris de la policia local.
33. PRECS I PREGUNTES
José Javier Sanchis Bretones
Cargo: Portaveu | PP
foto
6 intervenciones
14. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen aprovació del «Pla d’Igualtat del personal treballador de l’Ajuntament d’Algemesí 2022 2023»
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc per haver superat 25 anys de servei a diversos funcionaris de la policia local.
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau per executar serveis amb rellevants qualitats professionals o cíviques a dos funcionaris de la policia local.
33. PRECS I PREGUNTES
Carmina Borràs Ortega
Cargo: Regidora | PP
foto
2 intervenciones
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen modificació de l’Ordenança reguladora del Trànsit
Juan Enrique Ribes Buendía
Cargo: Regidor | PP
foto
1 intervenciones
3. C.I. Cultura, Educació. Dictamen proposta caducitat de l’expedient d’interpretació del contracte d’aprovació inicial de l’auditoria i inici de l’expedient de la interpretació del convingut en el contracte administratiu concessional de la piscina coberta d’Algemesí
Isabel Rubio Carbonell
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació modificació de la base número 34.4.i) de les Bases d’Execució del Pressupost municipal per a 2022
Emilia García Hernández
Cargo: Regidora | PP
foto
4 intervenciones
14. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen aprovació del «Pla d’Igualtat del personal treballador de l’Ajuntament d’Algemesí 2022 2023»
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de les normes reguladores entre l’Ajuntament d’Algemesí i els seus empleats públics, la Concilia i Acord Social
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2022: creació d’una plaça de comissari d’art
Sara Adam Goig
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
14. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen aprovació del «Pla d’Igualtat del personal treballador de l’Ajuntament d’Algemesí 2022 2023»
Lorena Calatayud Ruiz
Cargo: Portaveu | MÉS COMPROMIS
foto
11 intervenciones
14. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen aprovació del «Pla d’Igualtat del personal treballador de l’Ajuntament d’Algemesí 2022 2023»
3. C.I. Cultura, Educació. Dictamen proposta caducitat de l’expedient d’interpretació del contracte d’aprovació inicial de l’auditoria i inici de l’expedient de la interpretació del convingut en el contracte administratiu concessional de la piscina coberta d’Algemesí
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de les normes reguladores entre l’Ajuntament d’Algemesí i els seus empleats públics, la Concilia i Acord Social
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2022: creació d’una plaça de comissari d’art
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc per haver superat 25 anys de servei a diversos funcionaris de la policia local.
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau per executar serveis amb rellevants qualitats professionals o cíviques a dos funcionaris de la policia local.
Alexis Maravilla
Cargo: Regidor | MÉS COMPROMIS
foto
3 intervenciones
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen modificació de l’Ordenança reguladora del Trànsit
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2022: creació d’una plaça de comissari d’art
33. PRECS I PREGUNTES
Borja Revilla Brioso
Cargo: Portaveu | VOX
foto
12 intervenciones
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen modificació de l’Ordenança reguladora del Trànsit
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2022: creació d’una plaça de comissari d’art
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc per haver superat 25 anys de servei a diversos funcionaris de la policia local.
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau per executar serveis amb rellevants qualitats professionals o cíviques a dos funcionaris de la policia local.
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau per executar serveis amb rellevants qualitats professionals o cíviques a tres funcionaris de la policia local.
33. PRECS I PREGUNTES
Joaquim Rosell Carbonell
Cargo: Regidor | EUPV
foto
3 intervenciones
14. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen aprovació del «Pla d’Igualtat del personal treballador de l’Ajuntament d’Algemesí 2022 2023»
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació modificació de la base número 34.4.i) de les Bases d’Execució del Pressupost municipal per a 2022
Jesús Ribes Feliu
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
11 intervenciones
14. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen aprovació del «Pla d’Igualtat del personal treballador de l’Ajuntament d’Algemesí 2022 2023»
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Aprovació definitiva del Compte General de 2021
3. C.I. Cultura, Educació. Dictamen proposta caducitat de l’expedient d’interpretació del contracte d’aprovació inicial de l’auditoria i inici de l’expedient de la interpretació del convingut en el contracte administratiu concessional de la piscina coberta d’Algemesí
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen modificació de l’Ordenança reguladora del Trànsit
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació modificació de la base número 34.4.i) de les Bases d’Execució del Pressupost municipal per a 2022
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de les normes reguladores entre l’Ajuntament d’Algemesí i els seus empleats públics, la Concilia i Acord Social
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2022: creació d’una plaça de comissari d’art
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc per haver superat 25 anys de servei a diversos funcionaris de la policia local.
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau per executar serveis amb rellevants qualitats professionals o cíviques a dos funcionaris de la policia local.
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau per executar serveis amb rellevants qualitats professionals o cíviques a tres funcionaris de la policia local.
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
15 intervenciones
1. Aprovació de la videoacta de la sessió anterior (30 de juny de 2022)
14. C.I. de Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen aprovació del «Pla d’Igualtat del personal treballador de l’Ajuntament d’Algemesí 2022 2023»
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Aprovació definitiva del Compte General de 2021
3. C.I. Cultura, Educació. Dictamen proposta caducitat de l’expedient d’interpretació del contracte d’aprovació inicial de l’auditoria i inici de l’expedient de la interpretació del convingut en el contracte administratiu concessional de la piscina coberta d’Algemesí
4. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen modificació de l’Ordenança reguladora del Trànsit
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació modificació de la base número 34.4.i) de les Bases d’Execució del Pressupost municipal per a 2022
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen aprovació de les normes reguladores entre l’Ajuntament d’Algemesí i els seus empleats públics, la Concilia i Acord Social
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2022: creació d’una plaça de comissari d’art
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc per haver superat 25 anys de servei a diversos funcionaris de la policia local.
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau per executar serveis amb rellevants qualitats professionals o cíviques a dos funcionaris de la policia local.
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sol·licitud de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau per executar serveis amb rellevants qualitats professionals o cíviques a tres funcionaris de la policia local.
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
26
(00:23:14)
EUPV
6
(00:08:17)
MÉS COMPROMIS
14
(00:24:13)
Membre no adscrit
5
(00:10:14)
PP
15
(00:23:45)
PSPV-PSOE
43
(00:35:48)
VOX
12
(00:24:08)