logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 30 de setembre de 2021
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:00:31)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:00:46)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(00:01:19)
Copiar URL
12 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:02:33)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:06:26)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:16:32)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:30:48)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(00:31:04)
Copiar URL
9 intervenciones
12 intervenciones
7 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:04:20)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:08:43)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:22:12)
Copiar URL
7 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:22:34)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:24:01)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:34:08)
Copiar URL
7 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:34:33)
Copiar URL
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(01:39:34)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:43:02)
Copiar URL
7 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:43:26)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:48:16)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:55:04)
Copiar URL
6 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:56:14)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:04:21)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:04:33)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
4 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:07:42)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(02:07:58)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:09:29)
Copiar URL
9 intervenciones
foto
Alexis Maravilla
MÉS COMPROMIS
(02:09:52)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(02:10:47)
Copiar URL
foto
Públic
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:17:46)
Copiar URL
foto
Públic
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:19:49)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Marta Trenzano Rubio
Cargo: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
23 intervenciones
1. Aprovació de la videoacta de la sessió anterior (29 de juliol de 2021)
2. Presa de possessió com a regidor del Sr. Alexis J. Maravilla Alabau
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la modificació de llocs de treball
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre modificació llocs de determinats llocs de treball de la policia local
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre autorització de la compatibilitat del lloc d’assessora amb funciones en la regidoria de Turisme amb una activitat privada de la Sra. Maria Vicenta Pous Balaguer
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2.1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2.4. reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2.2 reguladora de l’IVTM
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la modificació de la Base 34 de les d’execució del pressupost municipal per a 2021
11.C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la declaració de plurianualitat de les obres de nova construcció del centre públic d’educació especial Alberto Tortajada i aprovació del projecte i plec de condicions per la contractació de l’execució de les obres
25.Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la número 1656 a la número 2066, corresponents als mesos de juliol i agost, en tràmit de quedar assabentada
26.Donar compte de l’execució pressupostària corresponent al primer semestre de 2021
27.Donar compte de la resolució de l’alcaldia 2121/2021, de 14 de setembre, d’aprovació de les línies fonamentals de pressupost que serviran de base per a l’elaboració dle pressupost municipal de 2022
29.PRECS I PREGUNTES
Palma Egido Agulló
Cargo: Economia, Festes, Joventut, Mercat, Parcs | PSPV-PSOE
foto
3 intervenciones
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la modificació de la Base 34 de les d’execució del pressupost municipal per a 2021
29.PRECS I PREGUNTES
Timoteo Montalvà Ribera
Cargo: Personal, Seguretat ciutadana i mobilitat, DIAL | PSPV-PSOE
foto
9 intervenciones
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la modificació de llocs de treball
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre modificació llocs de determinats llocs de treball de la policia local
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre autorització de la compatibilitat del lloc d’assessora amb funciones en la regidoria de Turisme amb una activitat privada de la Sra. Maria Vicenta Pous Balaguer
Fina Machí Llopis
Cargo: Educació, Igualtat, Sanitat | EUPV
foto
1 intervenciones
11.C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la declaració de plurianualitat de les obres de nova construcció del centre públic d’educació especial Alberto Tortajada i aprovació del projecte i plec de condicions per la contractació de l’execució de les obres
Edgar Bresó Esteve
Cargo: Urbanisme, Turisme | Membre no adscrit
foto
3 intervenciones
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la modificació de llocs de treball
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre autorització de la compatibilitat del lloc d’assessora amb funciones en la regidoria de Turisme amb una activitat privada de la Sra. Maria Vicenta Pous Balaguer
28.DESPATX EXTRAORDINARI.
José Javier Sanchis Bretones
Cargo: Portaveu | PP
foto
6 intervenciones
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre modificació llocs de determinats llocs de treball de la policia local
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre autorització de la compatibilitat del lloc d’assessora amb funciones en la regidoria de Turisme amb una activitat privada de la Sra. Maria Vicenta Pous Balaguer
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2.1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Carmina Borràs Ortega
Cargo: Regidora | PP
foto
3 intervenciones
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la modificació de llocs de treball
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la modificació de la Base 34 de les d’execució del pressupost municipal per a 2021
Emilia García Hernández
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2.4. reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
Sara Adam Goig
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2.2 reguladora de l’IVTM
Lorena Calatayud Ruiz
Cargo: Portaveu | MÉS COMPROMIS
foto
5 intervenciones
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la modificació de llocs de treball
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2.1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2.4. reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la modificació de la Base 34 de les d’execució del pressupost municipal per a 2021
Alexis Maravilla
Cargo: Regidor | MÉS COMPROMIS
foto
3 intervenciones
2. Presa de possessió com a regidor del Sr. Alexis J. Maravilla Alabau
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2.2 reguladora de l’IVTM
29.PRECS I PREGUNTES
Julia Andrés Pascual
Cargo: Regidora | MÉS COMPROMIS
foto
3 intervenciones
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre modificació llocs de determinats llocs de treball de la policia local
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre autorització de la compatibilitat del lloc d’assessora amb funciones en la regidoria de Turisme amb una activitat privada de la Sra. Maria Vicenta Pous Balaguer
29.PRECS I PREGUNTES
Borja Revilla Brioso
Cargo: Portaveu | VOX
foto
3 intervenciones
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2.2 reguladora de l’IVTM
11.C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la declaració de plurianualitat de les obres de nova construcció del centre públic d’educació especial Alberto Tortajada i aprovació del projecte i plec de condicions per la contractació de l’execució de les obres
28.DESPATX EXTRAORDINARI.
Jesús Ribes Feliu
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
10 intervenciones
2. Presa de possessió com a regidor del Sr. Alexis J. Maravilla Alabau
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la modificació de llocs de treball
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre modificació llocs de determinats llocs de treball de la policia local
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre autorització de la compatibilitat del lloc d’assessora amb funciones en la regidoria de Turisme amb una activitat privada de la Sra. Maria Vicenta Pous Balaguer
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2.1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2.4. reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2.2 reguladora de l’IVTM
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la modificació de la Base 34 de les d’execució del pressupost municipal per a 2021
11.C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la declaració de plurianualitat de les obres de nova construcció del centre públic d’educació especial Alberto Tortajada i aprovació del projecte i plec de condicions per la contractació de l’execució de les obres
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
12 intervenciones
1. Aprovació de la videoacta de la sessió anterior (29 de juliol de 2021)
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la modificació de llocs de treball
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre modificació llocs de determinats llocs de treball de la policia local
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre autorització de la compatibilitat del lloc d’assessora amb funciones en la regidoria de Turisme amb una activitat privada de la Sra. Maria Vicenta Pous Balaguer
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2.1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2.4. reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
8. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2.2 reguladora de l’IVTM
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la modificació de la Base 34 de les d’execució del pressupost municipal per a 2021
11.C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen de la declaració de plurianualitat de les obres de nova construcció del centre públic d’educació especial Alberto Tortajada i aprovació del projecte i plec de condicions per la contractació de l’execució de les obres
28.DESPATX EXTRAORDINARI.
Públic
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
2 intervenciones
29.PRECS I PREGUNTES
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
24
(00:20:42)
EUPV
1
(00:02:03)
MÉS COMPROMIS
11
(00:23:58)
Membre no adscrit
3
(00:04:46)
PP
11
(00:23:44)
PSPV-PSOE
35
(00:52:21)
VOX
3
(00:05:58)