logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 29 de juliol de 2021
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
4 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:02:13)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:02:29)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:04:11)
Copiar URL
8 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:04:43)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:07:52)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:09:59)
Copiar URL
8 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:10:24)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:18:35)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:25:08)
Copiar URL
6 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:25:52)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(00:27:10)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:31:44)
Copiar URL
1 intervenciones
9 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:32:07)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(00:34:55)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:40:17)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:47:44)
Copiar URL
11 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:48:11)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(00:48:51)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:59:20)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(01:06:17)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:14:08)
Copiar URL
9 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:14:31)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(01:18:31)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(01:24:48)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:28:12)
Copiar URL
12 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:28:37)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:36:51)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(01:47:51)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:53:05)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:04:05)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:04:33)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
7 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Marta Trenzano Rubio
Cargo: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
27 intervenciones
1. Aprovació de la videoacta de la sessió anterior (23 de juny de 2021)
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Aprovació definitiva del Compte General de 2020
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la proposta de dies festius locals 2021
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 17/2021, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre aprovació de la modificació de la Base número 34.4 de les d’execució del pressupost municipal per a 2021
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre autorització de la compatibilitat del lloc d’assessor amb funcions en la regidoria d’urbanisme amb una activitat privada
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la modificació de l’ordenança reguladora del trànsit
8. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen per a destinar el superàvit de la tarifa de compra d’aigua potable al sistema en alta de la Ribera, a la millora de les infraestructures del cicle integral de l’aigua al nostre municipi
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal VOX sobre rebuig de la violència contra VOX
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la moció del grup municipal VOX sobre «estudi tècnic de solucions temporals per a la celebració del mercat del dissabte»
23. Pendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament que realitza el Sr. Jose Alberto Hernandis Talens i proposta substitució vacant
24. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la número 1373 a la número 1655, corresponent al mes de juny, en tràmit de quedar assabentada
25. Donar compte de la resolució d’alcaldia número 1815/2021d’aprovació del Pla Local de Cremes
26. Donar compte de l’informe d’intervenció corresponent al Pla Anual de Control Financer corrsponent a l’exercici 2020
27. Donar compte de l’informe d’intervenció corresponent al resum anual de control intern corresponent a l’exercici 2020
28. Donar compte de l’informe de morositat i període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2021
30. PRECS I PREGUNTES
Palma Egido Agulló
Cargo: Economia, Festes, Joventut, Mercat, Parcs | PSPV-PSOE
foto
4 intervenciones
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la proposta de dies festius locals 2021
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la moció del grup municipal VOX sobre «estudi tècnic de solucions temporals per a la celebració del mercat del dissabte»
Timoteo Montalvà Ribera
Cargo: Personal, Seguretat ciutadana i mobilitat, DIAL | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la modificació de l’ordenança reguladora del trànsit
Rafael Lluch Martínez
Cargo: Esports, Promoció Valencià, Agermanaments | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
30. PRECS I PREGUNTES
Raül Adam Armengol
Cargo: Serveis Públics, Patrimoni | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
8. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen per a destinar el superàvit de la tarifa de compra d’aigua potable al sistema en alta de la Ribera, a la millora de les infraestructures del cicle integral de l’aigua al nostre municipi
Edgar Bresó Esteve
Cargo: Urbanisme, Turisme | Membre no adscrit
foto
4 intervenciones
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la modificació de l’ordenança reguladora del trànsit
8. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen per a destinar el superàvit de la tarifa de compra d’aigua potable al sistema en alta de la Ribera, a la millora de les infraestructures del cicle integral de l’aigua al nostre municipi
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la moció del grup municipal VOX sobre «estudi tècnic de solucions temporals per a la celebració del mercat del dissabte»
José Javier Sanchis Bretones
Cargo: Portaveu | PP
foto
3 intervenciones
8. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen per a destinar el superàvit de la tarifa de compra d’aigua potable al sistema en alta de la Ribera, a la millora de les infraestructures del cicle integral de l’aigua al nostre municipi
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la moció del grup municipal VOX sobre «estudi tècnic de solucions temporals per a la celebració del mercat del dissabte»
30. PRECS I PREGUNTES
Juan Enrique Ribes Buendía
Cargo: Regidor | PP
foto
2 intervenciones
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la proposta de dies festius locals 2021
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal VOX sobre rebuig de la violència contra VOX
Isabel Rubio Carbonell
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
8. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen per a destinar el superàvit de la tarifa de compra d’aigua potable al sistema en alta de la Ribera, a la millora de les infraestructures del cicle integral de l’aigua al nostre municipi
Emilia García Hernández
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 17/2021, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari
Sara Adam Goig
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la modificació de l’ordenança reguladora del trànsit
Lorena Calatayud Ruiz
Cargo: Portaveu | MÉS COMPROMIS
foto
6 intervenciones
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la proposta de dies festius locals 2021
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 17/2021, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la modificació de l’ordenança reguladora del trànsit
8. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen per a destinar el superàvit de la tarifa de compra d’aigua potable al sistema en alta de la Ribera, a la millora de les infraestructures del cicle integral de l’aigua al nostre municipi
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la moció del grup municipal VOX sobre «estudi tècnic de solucions temporals per a la celebració del mercat del dissabte»
Julia Andrés Pascual
Cargo: Regidora | MÉS COMPROMIS
foto
3 intervenciones
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre aprovació de la modificació de la Base número 34.4 de les d’execució del pressupost municipal per a 2021
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal VOX sobre rebuig de la violència contra VOX
Borja Revilla Brioso
Cargo: Portaveu | VOX
foto
12 intervenciones
1. Aprovació de la videoacta de la sessió anterior (23 de juny de 2021)
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la proposta de dies festius locals 2021
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 17/2021, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la modificació de l’ordenança reguladora del trànsit
8. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen per a destinar el superàvit de la tarifa de compra d’aigua potable al sistema en alta de la Ribera, a la millora de les infraestructures del cicle integral de l’aigua al nostre municipi
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal VOX sobre rebuig de la violència contra VOX
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la moció del grup municipal VOX sobre «estudi tècnic de solucions temporals per a la celebració del mercat del dissabte»
30. PRECS I PREGUNTES
Jesús Ribes Feliu
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
9 intervenciones
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Aprovació definitiva del Compte General de 2020
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la proposta de dies festius locals 2021
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 17/2021, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre aprovació de la modificació de la Base número 34.4 de les d’execució del pressupost municipal per a 2021
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la modificació de l’ordenança reguladora del trànsit
8. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen per a destinar el superàvit de la tarifa de compra d’aigua potable al sistema en alta de la Ribera, a la millora de les infraestructures del cicle integral de l’aigua al nostre municipi
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal VOX sobre rebuig de la violència contra VOX
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la moció del grup municipal VOX sobre «estudi tècnic de solucions temporals per a la celebració del mercat del dissabte»
23. Pendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament que realitza el Sr. Jose Alberto Hernandis Talens i proposta substitució vacant
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
9 intervenciones
1. Aprovació de la videoacta de la sessió anterior (23 de juny de 2021)
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Aprovació definitiva del Compte General de 2020
3. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la proposta de dies festius locals 2021
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 17/2021, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre aprovació de la modificació de la Base número 34.4 de les d’execució del pressupost municipal per a 2021
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la modificació de l’ordenança reguladora del trànsit
8. C.I. Ordenació Territorial i Transició Ecològica. Dictamen per a destinar el superàvit de la tarifa de compra d’aigua potable al sistema en alta de la Ribera, a la millora de les infraestructures del cicle integral de l’aigua al nostre municipi
9. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal VOX sobre rebuig de la violència contra VOX
10. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la moció del grup municipal VOX sobre «estudi tècnic de solucions temporals per a la celebració del mercat del dissabte»
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
18
(00:10:13)
MÉS COMPROMIS
9
(00:25:41)
Membre no adscrit
4
(00:14:50)
PP
8
(00:13:16)
PSPV-PSOE
35
(00:36:30)
VOX
12
(00:28:38)