logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 23 de juny de 2021
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:00:38)
Copiar URL
6 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:01:18)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(00:04:18)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:05:35)
Copiar URL
14 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:07:06)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(00:15:16)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(00:21:28)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(00:27:34)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:37:29)
Copiar URL
12 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:37:53)
Copiar URL
foto
Pepe Hernandis Talens
MÉS COMPROMIS
(00:39:08)
Copiar URL
foto
Pepe Hernandis Talens
MÉS COMPROMIS
(00:42:55)
Copiar URL
foto
Pepe Hernandis Talens
MÉS COMPROMIS
(00:49:57)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:54:16)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(00:54:30)
Copiar URL
11 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:57:03)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(01:01:50)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(01:08:16)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:17:54)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(01:18:12)
Copiar URL
11 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:19:51)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:22:46)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:33:11)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:40:58)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:48:31)
Copiar URL
11 intervenciones
foto
Jesús Ribes Feliu
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:48:57)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(01:50:06)
Copiar URL
foto
Lorena Calatayud Ruiz
MÉS COMPROMIS
(02:05:47)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:12:47)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(02:13:00)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
7 intervenciones
foto
Públic
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:16:17)
Copiar URL
foto
Públic
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:22:35)
Copiar URL
foto
Públic
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(02:27:27)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Marta Trenzano Rubio
Cargo: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
16 intervenciones
1. APROVACIÓ DE LA VIDEOACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN SOBRE AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DEL LLOC D’ASSESSOR DE GRUP POLÍTIC AMB UNA ACTIVITAT PRIVADA DEL SR. MARC VENDRELL MARTÍNEZ
3. C.I. SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA DE LA REGIDORA D’IGUALTAT AL VOLTANT DEL DIA 28 DE JUNY, DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI
4. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS PER A LA IL·LUMINACIÓ SOSTENIBLE DEL CAMÍ DE LA XOPERA
5. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE FINANCIACIÓ DE LES MASCARETES
6. C.I. SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONE
7. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP POPULAR PER A LA PARALITZACIÓ DE LA LOMLOE I RECOLZAMENT A L’EDUCACIÓ ESPECIAL I L’EDUCACIÓ CONCERTADA
22. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA, DE LA NÚMERO 1095 A LA NÚMERO 1372, CORRESPONENTS AL MES DE MAIG, EN TRÀMIT DE QUEDAR ASSABENTADA
23. DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL 1R TRIMESTRE DE 2021 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 1374/2021 De 4 DE JUNY, SOBRE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA DLE CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA
24. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 1407/2021 D’1 DE JUNY, SOBRE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REDACCIÓ DE PLANS LOCALS DE GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS I ASSIMILABLES
30. PRECS I PREGUNTE
Pere Blanco Vega
Cargo: Cultura, Treball, Noves Tecnologies | EUPV
foto
1 intervenciones
3. C.I. SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA DE LA REGIDORA D’IGUALTAT AL VOLTANT DEL DIA 28 DE JUNY, DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI
Antonio García Martínez
Cargo: Agricultura | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
4. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS PER A LA IL·LUMINACIÓ SOSTENIBLE DEL CAMÍ DE LA XOPERA
Palma Egido Agulló
Cargo: Economia, Festes, Joventut, Mercat, Parcs | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
7. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP POPULAR PER A LA PARALITZACIÓ DE LA LOMLOE I RECOLZAMENT A L’EDUCACIÓ ESPECIAL I L’EDUCACIÓ CONCERTADA
Timoteo Montalvà Ribera
Cargo: Personal, Seguretat ciutadana i mobilitat, DIAL | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
2. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN SOBRE AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DEL LLOC D’ASSESSOR DE GRUP POLÍTIC AMB UNA ACTIVITAT PRIVADA DEL SR. MARC VENDRELL MARTÍNEZ
Anna Girbés Castell
Cargo: Benestar Social, Coope. i Solidaritat, OMIC | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
3. C.I. SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA DE LA REGIDORA D’IGUALTAT AL VOLTANT DEL DIA 28 DE JUNY, DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI
Rafael Lluch Martínez
Cargo: Esports, Promoció Valencià, Agermanaments | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
3. C.I. SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA DE LA REGIDORA D’IGUALTAT AL VOLTANT DEL DIA 28 DE JUNY, DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI
7. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP POPULAR PER A LA PARALITZACIÓ DE LA LOMLOE I RECOLZAMENT A L’EDUCACIÓ ESPECIAL I L’EDUCACIÓ CONCERTADA
Fina Machí Llopis
Cargo: Educació, Igualtat, Sanitat | EUPV
foto
3 intervenciones
3. C.I. SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA DE LA REGIDORA D’IGUALTAT AL VOLTANT DEL DIA 28 DE JUNY, DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI
6. C.I. SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONE
7. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP POPULAR PER A LA PARALITZACIÓ DE LA LOMLOE I RECOLZAMENT A L’EDUCACIÓ ESPECIAL I L’EDUCACIÓ CONCERTADA
Àngel Ferrer Camarasa
Cargo: Participació, Transparència, Medi Ambient | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
4. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS PER A LA IL·LUMINACIÓ SOSTENIBLE DEL CAMÍ DE LA XOPERA
Edgar Bresó Esteve
Cargo: Urbanisme, Turisme | Membre no adscrit
foto
4 intervenciones
3. C.I. SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA DE LA REGIDORA D’IGUALTAT AL VOLTANT DEL DIA 28 DE JUNY, DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI
4. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS PER A LA IL·LUMINACIÓ SOSTENIBLE DEL CAMÍ DE LA XOPERA
5. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE FINANCIACIÓ DE LES MASCARETES
7. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP POPULAR PER A LA PARALITZACIÓ DE LA LOMLOE I RECOLZAMENT A L’EDUCACIÓ ESPECIAL I L’EDUCACIÓ CONCERTADA
José Javier Sanchis Bretones
Cargo: Portaveu | PP
foto
2 intervenciones
7. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP POPULAR PER A LA PARALITZACIÓ DE LA LOMLOE I RECOLZAMENT A L’EDUCACIÓ ESPECIAL I L’EDUCACIÓ CONCERTADA
Carmina Borràs Ortega
Cargo: Regidora | PP
foto
2 intervenciones
5. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE FINANCIACIÓ DE LES MASCARETES
Isabel Rubio Carbonell
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
2. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN SOBRE AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DEL LLOC D’ASSESSOR DE GRUP POLÍTIC AMB UNA ACTIVITAT PRIVADA DEL SR. MARC VENDRELL MARTÍNEZ
Emilia García Hernández
Cargo: Regidora | PP
foto
3 intervenciones
3. C.I. SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA DE LA REGIDORA D’IGUALTAT AL VOLTANT DEL DIA 28 DE JUNY, DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI
6. C.I. SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONE
Sara Adam Goig
Cargo: Regidora | PP
foto
1 intervenciones
4. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS PER A LA IL·LUMINACIÓ SOSTENIBLE DEL CAMÍ DE LA XOPERA
Lorena Calatayud Ruiz
Cargo: Portaveu | MÉS COMPROMIS
foto
6 intervenciones
2. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN SOBRE AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DEL LLOC D’ASSESSOR DE GRUP POLÍTIC AMB UNA ACTIVITAT PRIVADA DEL SR. MARC VENDRELL MARTÍNEZ
6. C.I. SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONE
7. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP POPULAR PER A LA PARALITZACIÓ DE LA LOMLOE I RECOLZAMENT A L’EDUCACIÓ ESPECIAL I L’EDUCACIÓ CONCERTADA
Pepe Hernandis Talens
Cargo: Regidor | MÉS COMPROMIS
foto
3 intervenciones
4. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS PER A LA IL·LUMINACIÓ SOSTENIBLE DEL CAMÍ DE LA XOPERA
Julia Andrés Pascual
Cargo: Regidora | MÉS COMPROMIS
foto
4 intervenciones
3. C.I. SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA DE LA REGIDORA D’IGUALTAT AL VOLTANT DEL DIA 28 DE JUNY, DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI
5. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE FINANCIACIÓ DE LES MASCARETES
Borja Revilla Brioso
Cargo: Portaveu | VOX
foto
8 intervenciones
3. C.I. SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA DE LA REGIDORA D’IGUALTAT AL VOLTANT DEL DIA 28 DE JUNY, DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI
4. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS PER A LA IL·LUMINACIÓ SOSTENIBLE DEL CAMÍ DE LA XOPERA
5. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE FINANCIACIÓ DE LES MASCARETES
6. C.I. SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONE
30. PRECS I PREGUNTE
Jesús Ribes Feliu
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
6 intervenciones
2. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN SOBRE AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DEL LLOC D’ASSESSOR DE GRUP POLÍTIC AMB UNA ACTIVITAT PRIVADA DEL SR. MARC VENDRELL MARTÍNEZ
3. C.I. SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA DE LA REGIDORA D’IGUALTAT AL VOLTANT DEL DIA 28 DE JUNY, DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI
4. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS PER A LA IL·LUMINACIÓ SOSTENIBLE DEL CAMÍ DE LA XOPERA
5. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE FINANCIACIÓ DE LES MASCARETES
6. C.I. SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONE
7. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP POPULAR PER A LA PARALITZACIÓ DE LA LOMLOE I RECOLZAMENT A L’EDUCACIÓ ESPECIAL I L’EDUCACIÓ CONCERTADA
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
7 intervenciones
1. APROVACIÓ DE LA VIDEOACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN SOBRE AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DEL LLOC D’ASSESSOR DE GRUP POLÍTIC AMB UNA ACTIVITAT PRIVADA DEL SR. MARC VENDRELL MARTÍNEZ
3. C.I. SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA DE LA REGIDORA D’IGUALTAT AL VOLTANT DEL DIA 28 DE JUNY, DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI
4. C.I. ORDENACIÓ TERRITORIAL I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS PER A LA IL·LUMINACIÓ SOSTENIBLE DEL CAMÍ DE LA XOPERA
5. C.I. ECONOMIA, RÈGIM INTERIOR I PERSONAL. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE FINANCIACIÓ DE LES MASCARETES
6. C.I. SALUT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS COMPROMÍS SOBRE EL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONE
7. C.I. CULTURA I EDUCACIÓ. DICTAMEN DE LA MOCIÓ DEL GRUP POPULAR PER A LA PARALITZACIÓ DE LA LOMLOE I RECOLZAMENT A L’EDUCACIÓ ESPECIAL I L’EDUCACIÓ CONCERTADA
Públic
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
3 intervenciones
30. PRECS I PREGUNTE
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
16
(00:18:11)
EUPV
4
(00:11:45)
MÉS COMPROMIS
13
(00:34:12)
Membre no adscrit
4
(00:08:49)
PP
9
(00:23:02)
PSPV-PSOE
23
(00:28:49)
VOX
8
(00:15:59)