logo
digiacta
buscar
Año
Ple Extraordinari del 11 de març de 2021
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
15 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:00:36)
Copiar URL
foto
Juan José Orquín Serrano
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:01:05)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(00:15:53)
Copiar URL
foto
Julia Andrés Pascual
MÉS COMPROMIS
(00:28:30)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(00:33:41)
Copiar URL
foto
Edgar Bresó Esteve
Membre no adscrit
(00:34:26)
Copiar URL
11 intervenciones
12 intervenciones
9 intervenciones
6 intervenciones
foto
Juan José Orquín Serrano
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:48:54)
Copiar URL
foto
Pepe Hernandis Talens
MÉS COMPROMIS
(01:51:32)
Copiar URL
foto
Juan José Orquín Serrano
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
(01:53:45)
Copiar URL
10 intervenciones
14 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Marta Trenzano Rubio
Cargo: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
11 intervenciones
1. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta de la regidoria d’Igualtat al voltant del 8 de març «Dia Internacional de la Dona».
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la modificació de la forma de provisió del lloc d’administratiu d’administració general adscrit al Departament de Contractació.
3. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta de la regidora de salut de ratificació de l’acord de la Junta de Govern d’adhesió al servei de recollida, control i manteniment d’animals abandonats de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal popular sobre suport fiscal als autònoms i empresaris del món faller.
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal Més Compromís per un nou acord sobre el finançament dels municipis valencians.
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal VOX sobre bonificació de l’ordenança fiscal núm. 2.4. reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup Popular sobre «posada en marxa d’un servei de repartiment a domicili a disposició del sector hostaler i de restauració».
Pere Blanco Vega
Cargo: Cultura, Treball, Noves Tecnologies | EUPV
foto
2 intervenciones
1. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta de la regidoria d’Igualtat al voltant del 8 de març «Dia Internacional de la Dona».
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal VOX sobre bonificació de l’ordenança fiscal núm. 2.4. reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Palma Egido Agulló
Cargo: Economia, Festes, Joventut, Mercat, Parcs | PSPV-PSOE
foto
5 intervenciones
1. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta de la regidoria d’Igualtat al voltant del 8 de març «Dia Internacional de la Dona».
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal popular sobre suport fiscal als autònoms i empresaris del món faller.
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup Popular sobre «posada en marxa d’un servei de repartiment a domicili a disposició del sector hostaler i de restauració».
Timoteo Montalvà Ribera
Cargo: Personal, Seguretat ciutadana i mobilitat, DIAL | PSPV-PSOE
foto
3 intervenciones
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la modificació de la forma de provisió del lloc d’administratiu d’administració general adscrit al Departament de Contractació.
Fina Machí Llopis
Cargo: Educació, Igualtat, Sanitat | EUPV
foto
4 intervenciones
1. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta de la regidoria d’Igualtat al voltant del 8 de març «Dia Internacional de la Dona».
3. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta de la regidora de salut de ratificació de l’acord de la Junta de Govern d’adhesió al servei de recollida, control i manteniment d’animals abandonats de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
Edgar Bresó Esteve
Cargo: Urbanisme, Turisme | Membre no adscrit
foto
4 intervenciones
1. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta de la regidoria d’Igualtat al voltant del 8 de març «Dia Internacional de la Dona».
3. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta de la regidora de salut de ratificació de l’acord de la Junta de Govern d’adhesió al servei de recollida, control i manteniment d’animals abandonats de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup Popular sobre «posada en marxa d’un servei de repartiment a domicili a disposició del sector hostaler i de restauració».
José Javier Sanchis Bretones
Cargo: Portaveu | PP
foto
5 intervenciones
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la modificació de la forma de provisió del lloc d’administratiu d’administració general adscrit al Departament de Contractació.
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal VOX sobre bonificació de l’ordenança fiscal núm. 2.4. reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup Popular sobre «posada en marxa d’un servei de repartiment a domicili a disposició del sector hostaler i de restauració».
Isabel Rubio Carbonell
Cargo: Regidora | PP
foto
3 intervenciones
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal popular sobre suport fiscal als autònoms i empresaris del món faller.
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup Popular sobre «posada en marxa d’un servei de repartiment a domicili a disposició del sector hostaler i de restauració».
Emilia García Hernández
Cargo: Regidora | PP
foto
3 intervenciones
1. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta de la regidoria d’Igualtat al voltant del 8 de març «Dia Internacional de la Dona».
3. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta de la regidora de salut de ratificació de l’acord de la Junta de Govern d’adhesió al servei de recollida, control i manteniment d’animals abandonats de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
Lorena Calatayud Ruiz
Cargo: Portaveu | MÉS COMPROMIS
foto
7 intervenciones
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la modificació de la forma de provisió del lloc d’administratiu d’administració general adscrit al Departament de Contractació.
3. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta de la regidora de salut de ratificació de l’acord de la Junta de Govern d’adhesió al servei de recollida, control i manteniment d’animals abandonats de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal popular sobre suport fiscal als autònoms i empresaris del món faller.
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal VOX sobre bonificació de l’ordenança fiscal núm. 2.4. reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup Popular sobre «posada en marxa d’un servei de repartiment a domicili a disposició del sector hostaler i de restauració».
Pepe Hernandis Talens
Cargo: Regidor | MÉS COMPROMIS
foto
1 intervenciones
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal Més Compromís per un nou acord sobre el finançament dels municipis valencians.
Julia Andrés Pascual
Cargo: Regidora | MÉS COMPROMIS
foto
4 intervenciones
1. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta de la regidoria d’Igualtat al voltant del 8 de març «Dia Internacional de la Dona».
3. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta de la regidora de salut de ratificació de l’acord de la Junta de Govern d’adhesió al servei de recollida, control i manteniment d’animals abandonats de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup Popular sobre «posada en marxa d’un servei de repartiment a domicili a disposició del sector hostaler i de restauració».
Borja Revilla Brioso
Cargo: Portaveu | VOX
foto
10 intervenciones
1. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta de la regidoria d’Igualtat al voltant del 8 de març «Dia Internacional de la Dona».
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la modificació de la forma de provisió del lloc d’administratiu d’administració general adscrit al Departament de Contractació.
3. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta de la regidora de salut de ratificació de l’acord de la Junta de Govern d’adhesió al servei de recollida, control i manteniment d’animals abandonats de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal popular sobre suport fiscal als autònoms i empresaris del món faller.
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal VOX sobre bonificació de l’ordenança fiscal núm. 2.4. reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup Popular sobre «posada en marxa d’un servei de repartiment a domicili a disposició del sector hostaler i de restauració».
Juan José Orquín Serrano
Cargo: Secretari | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
8 intervenciones
1. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta de la regidoria d’Igualtat al voltant del 8 de març «Dia Internacional de la Dona».
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la modificació de la forma de provisió del lloc d’administratiu d’administració general adscrit al Departament de Contractació.
3. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta de la regidora de salut de ratificació de l’acord de la Junta de Govern d’adhesió al servei de recollida, control i manteniment d’animals abandonats de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal popular sobre suport fiscal als autònoms i empresaris del món faller.
5. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal Més Compromís per un nou acord sobre el finançament dels municipis valencians.
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal VOX sobre bonificació de l’ordenança fiscal núm. 2.4. reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup Popular sobre «posada en marxa d’un servei de repartiment a domicili a disposició del sector hostaler i de restauració».
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT ALGEMESÍ
foto
7 intervenciones
1. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta de la regidoria d’Igualtat al voltant del 8 de març «Dia Internacional de la Dona».
2. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen sobre la modificació de la forma de provisió del lloc d’administratiu d’administració general adscrit al Departament de Contractació.
3. C.I. Salut i Polítiques Inclusives. Dictamen de la proposta de la regidora de salut de ratificació de l’acord de la Junta de Govern d’adhesió al servei de recollida, control i manteniment d’animals abandonats de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
4. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal popular sobre suport fiscal als autònoms i empresaris del món faller.
6. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup municipal VOX sobre bonificació de l’ordenança fiscal núm. 2.4. reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
7. C.I. Economia, Règim Interior i Personal. Dictamen de la moció del grup Popular sobre «posada en marxa d’un servei de repartiment a domicili a disposició del sector hostaler i de restauració».
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT ALGEMESÍ
15
(00:18:41)
EUPV
6
(00:14:42)
MÉS COMPROMIS
12
(00:35:57)
Membre no adscrit
4
(00:08:50)
PP
11
(00:28:14)
PSPV-PSOE
19
(00:24:32)
VOX
10
(00:25:06)